(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Tam Quốc Chí Online VN - Trang chủ

Tam Quốc Chí 2D Online VN - Dzogame

Movie Clip

-A-

Yêu cầu người sử dụng dịch vụ phải cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin cá nhân đúng và chính xác như tên, địa chỉ, số chứng minh thư cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ. Dzogame sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại và không giải quyết những khiếu nại do người sử dụng dịch vụ không đăng ký đúng, đủ và chính xác trong việc xác định nhân thân của mình.

-B-

Người sử dụng dịch vụ nên lưu ý về những tác động ngoài mong muốn có thể xảy ra như: ảnh hưởng về thể chất và tinh thần khi chơi quá nhiều, quyền định đoạt tài sản phát sinh trong trò chơi.