(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Tính Điểm | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Tính Điểm

Tính Điểm Đấu Trường La Mã

                                                                                                                                                                                                                      

 

Khi hai Quân Đoàn chinh chiến trong Đấu Trường La Mã, hệ thống sẽ tính điểm như sau:

- Tiêu diệt thành viên kẻ địch, ghi được 1 điểm

- Lấy được cờ của đối phương mang về trận doanh của mình, ghi được 10 điểm

Thời gian áp dụng cho mỗi trận Đấu Trường La Mã là 30 phút.

Sau 30 phút thì hệ thống sẽ tính tổng số điểm và công bố Quân Đoàn thắng lợi.

Nếu số điểm của 2 Quân Đoàn là ngang nhau thì sẽ có kết quả là Hoà.

TQC Team.