(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Gia Mạnh Quan | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Gia Mạnh Quan

Chiến trận Gia Mạnh Quan

 

Đến gặp NPC GiaMạnhQuan tại thành Thiên Thủy ở server Chiến Quốc

 

Thời gian đăng ký 

- Thứ 2 & 4 & 5 & 7 & Chủ Nhật: 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 20h30 - 21h30 - 22h30 - 23h30

- Thứ 3 & 6: 11h - 13h - 15h - 17h - 19h - 23h00

 

Điều kiện tham gia:

  • Level từ 231 trở lên
  • 4.000.000 Gold + 100 điểm Công Huân

 

 

 

 

 

Phần quà nhận được khi giành chiến thắng: Mạnh Quan Phẩm  (Không Giao Dịch)