(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thế Lực | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thế Lực

 

  

          Khởi đầu với ba thế lực đối địch Ngụy, Thục, Ngô tam phân thiên hạ. Ngụy quốc do Tào Tháo đứng đầu chỉ huy phương Bắc với tài thao binh luyện tướng, chịu chiêu mộ tiếp đãi hiền tài nhân sĩ nên nước Ngụy là một trong những quốc gia có thế lực, tài chính, quân sự mạnh nhất thời bấy giờ. Thế lực Thục quốc do Lưu Bị khởi nghĩa với mong muốn xây dựng sự nghiệp, khôi phục Hán Thất, mang lại ấm no cho dân chúng ông đã tạo lên một đội quân đối đầu với quân Ngụy thời bấy giờ. Thế lực Ngô quốc do Tôn Sách cai quản, địa thế hiểm trở nhưng lại góp phần tạo nên một nước Ngô hùng mạnh nhờ thủy chiến

Tuy nhiên 3 thế lực nay không thể mãi trụ vững trước sóng gió, nhiều Anh Hùng đã phải tự lực cánh sinh tự tạo cho mình những thế lực riêng, đáp ứng chí Xưng Vương - Công Thần Lập Quốc, thoát khỏi sự rằng buộc của ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Chỉ những ai thật sự có tài mới có thể làm được xem làm Vua mà thôi.

Cuộc chiến sẽ không bao giờ dứt và lúc này đây không còn là Tam Tranh Thiên Hạ nữa mà chỉ còn là Anh Hùng Chiến Quốc - Công Thành Danh Toại.

TQC Team.