(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Đổi X3 Kinh Nghiệm | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Đổi X3 Kinh Nghiệm

Thân chào các vị Anh Hùng

 

TQC Team xin hướng dẫn các vị Anh Hùng đổi vật phẩm X3 Kinh Nghiệm, đầu tiên các vị Anh Hùng đến gặp NPC Phú Ông tại Chợ Lộ Thiên (191,5)

 

Để đổi X3 Kinh Nghiệm các vị Anh Hùng phải chuẩn bị 1 Đặc Gia Nghiệm Phù và 50.000 Gold 

 

 

Các vị Anh Hùng mua vật phẩm Đặc Gia Nghiệm Phù tại Thương Thành để đổi X3 Kinh Nghiệm

 

 

Sau khi có đủ các vật phẩm, các vị Anh Hùng tiến hành đổi lấy X3 Kinh Nghiệm

 

 

Sau khi có vật phẩm X3 Kinh Nghiệm, các vị Anh Hùng gặp NPC Phú Ông để sử dụng

 

 

Sử dụng thành công vật phẩm X3 Kinh Nghiệm

 

 

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ

Thân, TQC Team.