Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 25-07-2020

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 170 (chưa chuyển sinh) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Thượng Dung
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Trường An
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 170 (chưa chuyển sinh) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Tinh Luyện Sư

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 09h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng phải thu thập Vũ Khí & tiền Mil như bên dưới để đổi quà
 • Số lần sử dụng của Vũ Khí phải còn nguyên

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020

Thời gian mở: 16h00 ngày 01-07-2020

Kết thúc: 23h59 ngày 05-07-2020

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 10k@ trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 5k@ - 10k@, nếu anh hùng nhận 1 mốc 5k@ thì anh hùng còn lại 5k@ và sẽ được chọn tiếp 1 mốc 5k@
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 65k@ tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
 • Riêng phần quà Võ Hồn & Vũ Khí sẽ được trao sau khi chư vị Anh Hùng xác nhận với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng
 • Phần quà dành cho "New Server" sẽ được trao sau khi cập nhật phiên bản mới ngày 07-07-2020
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị Anh Hùng sẽ không thể xác nhận quà
 • Phần quà All server của Điểm Binh Tháng 7 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 06-07-2020

Quà Tặng

Thông tin Thú Cưỡi trong Điểm Binh

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Hướng dẫn nhận quà Điểm Binh xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

Top Level

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 07-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 14-07-2020

 

Nội Dung

 • Sau khi kết thúc sự kiện, TOP 50 Anh Hùng có level cao nhất sẽ nhận được phần quà

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 12h00 ngày 07-07-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Tấn Cấp Tân Thủ

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 07-07-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 13-07-2020

 

Nội Dung

 • Sau khi kết thúc sự kiện, Anh Hùng nào thỏa điều kiện Level sẽ nhận được phần quà
 • Sự kiện chỉ dành cho server Tam Quốc - Phong Thần
 • Phần quà sẽ được trao vào ngày 14-07-2020

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hỗ Trợ Tân Thủ

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 07-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 14-07-2020

 

Nội Dung

 

Thân, TQC Team.

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 12h00 ngày 07-07-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thời Gian Diễn Ra
 • Bắt đầu: ngày 03-10-2018
 • Kết thúc: cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Các quân đoàn khi đạt được level 10 thì có thể tạo ra một Thế Lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :ThụcNgụyNgô
 • Thế Lực nào tạo và giữ được trong 2 tuần đầu tiên thì Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà Võ Hồn & Hóa Trang (7 ngày)
 • Vua Thế Lực thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần. Phần quà sẽ được trao mỗi tuần nếu Thế Lực không bị mất
 • Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển
 • Nếu Vua Thế Lực nào xác nhận phần quà hóa trang chỉ có thời hạn (3 ngày), thì sau khi hết hạn, TQC Team sẽ trao phần quà hóa trang đó thêm lần nữa
 • Chủ Quân Đoàn nào muốn thành lập Thế Lực mới có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng, TQC Team sẽ hỗ trợ cho chủ Quân Đoàn 3 vật phẩm lập Quốc

Quà Tặng

 

Xem hướng dẫn lập Thế Lực tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 10.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 10.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 03-07-2020
 • Kết thúc 21h00 ngày 24-07 -2020

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Riêng tuần 1, các Quân Đoàn chỉ cần chiếm & giữ thành trong ngày thứ 6 sẽ nhận được phần quà của Tuần 1
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 200 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Thượng Dung
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn


 

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Trường An
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 200 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Phần quà Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill 
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vật Cưỡi +22/23 trở lên và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn
 • Anh Hùng nào đủ điều kiện có thể liên hệ  để xác nhận

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí +22/+23 trở lên và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn.
 • Anh Hùng nào đủ điều kiện có thể liên hệ HTKH để xác nhận.

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2020

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

Server Long Phụng:

 • Level từ 200 đến 205 nhận được:       40 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 206 đến 210 nhận được:       60 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 211 đến 215 nhận được:       100 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 216 đến 220 nhận được:       150 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 221 trở lên nhận được:         200 Siêu Kinh Nghiệm

Đặc biệt:

- Những Anh Hùng đạt Level 240 sẽ nhận được: Set Hóa Trang Cơ Giới (1 Tháng)

- Top 3 Level cao nhất (chỉ tính level, không tính số lượng nhân vật, trừ level 240) sẽ nhận được: Set Hóa Trang Cơ Giới (7 ngày)

VD: Top 1 có 1 ID level 239, Top 2 có 2 ID level 238, top 3 có 5 ID level 237, thì cả 5 ID thuộc top 3 vẫn nhận được phần quà 

Server Pharaoh:

 • Level từ 166 đến 180 nhận được:       20 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 181 đến 190 nhận được:       40 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 191 đến 200 nhận được:       80 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 200 trở lên nhận được:         100 Siêu Kinh Nghiệm

Đặc biệt: 

- Top 3 Level cao nhất (chỉ tính level, không tính số lượng nhân vật) sẽ nhận được: Set Hóa Trang Cơ Giới (7 ngày)

VD: Top 1 có 1 ID level 239, Top 2 có 2 ID level 238, top 3 có 5 ID level 237, thì cả 5 ID thuộc top 3 vẫn nhận được phần quà 

 

Phần quà sẽ được trao vào ngày 01-07-2020 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 03-07-2020

Sự kiện áp dụng cho cả 2 server, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server khác sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng nhưng level ở server Pharaoh cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Pharaoh và có nhân vật level 140 ở server Long Phụng, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc

 

Thân, TQC Team.

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Cung Chúc Tân Xuân, mở Bao May Mắn đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 14h00 ngày 02-07-2020
 • Kết thúc 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 •  Khi mở Bao May Mắn chư vị anh hùng có thể nhận được chữ Cung  - Chúc  - Tân  - Xuân  và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 4 chữ "Cung Chúc Tân Xuân" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ Xuân vào lúc 09h00 ngày 01-08-2020

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Như Ý Phát Tài, mở Bánh Tét đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 14h00 ngày 02-07-2020
 • Kết thúc 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 •  Khi mở Bánh Tét  chư vị anh hùng có thể nhận được vật phẩm Như   &    & Phát  & Tài   và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập được các chữ "Như - Ý - Phát - Tài" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

TQC Team sẽ tiến hành xóa các chữ Như - Ý - Phát - Tài mở trước khi sự kiện diễn ra.

Phần Quà chỉ được tính cho các chữ được mở ra sau 14h00 ngày 02-07-2020

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới Phiên Bản 14 tại đây

Xem thông tin về thú cưỡi mới tại đây

Xem thông tin về thú cưỡi Level 150 tại đây

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:    Sự kiện chỉ áp dụng cho server Long Phụng & Pharaoh

​Skill Đoản Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trường Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trọng Binh (Ngoại Công)

 

Skill Cung Binh (Ngoại Công)

 

Skill Song Thủ (Ngoại Công)

 

Skill Nội Công

 

Thông tin sự kiện xem tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Sự kiện dành cho tất cả server (mỗi server có level khác nhau)
 • TQC Team sẽ update level cho nhân vật Anh Hùng đã tạo sẵn
 • Chỉ update level nhân vật
 • Học full những nhiệm vụ cơ bản, học Skill cơ bản
 • Các kỹ năng cấp cao thì Anh Hùng phải tự học
 • Anh Hùng đủ điều kiện có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để đăng ký

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 16-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 29-06-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng cần thu thập chữ XÍCH  & BÍCH  & MẠNH  & QUAN  & Di  & Lăng  từ chiến trận Xích Bích & Gia Mạnh Quan & Di Lăng để đổi quà, chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để xác nhận 
 • TQC Team sẽ tiến hành xóa các chữ XÍCH  & BÍCH  & MẠNH  & QUAN  Di  & Lăng  vào lúc 09h00 ngày 30-06-2020

  

Phần Quà

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để chào đón năm mới - Canh Tý 2020, công ty DzoGame sẽ mở bán Combo Quà Tặng dành riêng cho năm Canh Tý 2020

Thời Gian Mở Bán

 • Bắt đầu: 09h00 ngày 16-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-12-2019

Nhận Quà Khuyến Mãi Mỗi Tháng tại đây

Combo Quà Tặng 2020 gồm:

• 1 Sổ tay

• 1 Lịch để bàn năm Canh Tý 2020

• Khuyến Mãi dành cho 12 tháng (Mỗi tháng 1 phần quà)

Combo Quà Tặng sẽ có giá 500.000đ & số lượng có hạn, chư vị Anh Hùng hãy nhanh chóng đặt mua để có thể nhận được những ưu đãi mà chỉ những ai sở hữu Combo Quà Tặng mới có được
 
Phần Quà Khuyến Mãi dành cho 12 tháng:
 
• Tháng 1: Set Hóa Trang Cơ Giới (Thời hạn 1 Tháng) (Kích hoạt & xác nhận trước 21h00 ngày 02-01-2020)
 
• Tháng 2: Bonus 5% mệnh giá nạp đầu tiên khi nạp vào Vòng Quay Tháng 1 (sẽ add số vòng quay Khuyến Mãi vào Vòng Quay Tháng 2) (Kích hoạt & xác nhận trước 23h59 ngày 16-02-2020, phần quà chỉ được tính khi nạp Vòng Quay bằng tài khoản đã kích hoạt Combo Quà Tặng)

• Tháng 3: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Hóa Trang Toàn Thân 3 Ngày (Tùy Chọn) (Kích hoạt trước 23h59 ngày 08-03-2020 & Xác nhận phần quà trước 23h59 ngày 15-03-2020)

• Tháng 4: Siêu Cấp Võ Hồn 7 Ngày (Tùy Chọn) (Kích hoạt & Xác nhận phần quà trước 09h00 ngày 03-04-2020)

• Tháng 5: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Set Cơ Giới 3 Ngày (Tùy Chọn) (Kích hoạt & xác nhận trước 09h00 ngày 06-05-2020)

• Tháng 6: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Set Cơ Giới 3 Ngày (Tùy Chọn) (Kích hoạt & xác nhận trước 09h00 ngày 05-06-2020)

• Tháng 7: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Set Cơ Giới 3 Ngày (Tùy Chọn) (Kích hoạt & xác nhận trước 09h00 ngày 03-07-2020)

• Tháng 8: Cập nhật sau

• Tháng 9: Cập nhật sau

• Tháng 10: Cập nhật sau

• Tháng 11: Cập nhật sau

• Tháng 12: Cập nhật sau

Lưu ý: Mỗi tài khoản 3QC chỉ được xác nhận 1 lần duy nhất trong Tháng

 

TQC Team sẽ tiến hành cập nhật phần quà cho những tháng kế tiếp tùy vào thời điểm khi đó cho phù hợp

Chúc chư vị Anh Hùng năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

 

Hướng dẫn đăng ký mua Combo Quà Tặng 2020 & cách thức nhận quà

Nhận quà Khuyến Mãi mỗi tháng tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Đăng nhập vào trang https://id.3qc.vn/Default.aspx, chư vị anh hùng sẽ thấy thêm phần Quản lý IP Bonus, chỉ cần nạp đủ 5.000 @point trong tháng là có thể kích hoạt được IP Bonus, hệ thống sẽ tự động nhận IP, chư vị anh hùng chỉ cần nhập chuỗi kiểm tra rồi xác nhận là hoàn tất kích hoạt IP Bonus

 • Sau khi kích hoạt IP Bonus, chư vị Anh Hùng sẽ được tăng điểm kinh nghiệm cho nhân vật và cho lính & tăng tỷ lệ may mắn khi săn Boss

 • Mỗi tài khoản chỉ có thể thêm 1 IP, muốn đổi IP khác thì phải xóa IP cũ

 • Hạn sử dụng của IP Bonus luôn là cuối tháng, không tính cộng dồn thời gian sử dụng. Ví dụ tổng nạp của chư vị anh hùng là 10.000 @point trong tháng 9 thì cũng chỉ sử dụng được IP Bonus đến hết tháng 9, qua tháng mới chư vị anh hùng phải nạp đủ 5.000 @point để kích hoạt tiếp.
 • Số @point nạp để kích hoạt IP Bonus có thể tham gia các sự kiện khác của game như Điểm Binh,..
 • Ngoài ra, khi kích hoạt IP Bonus, chư vị anh hùng còn nhận được thêm các phần quà trong game, quà sẽ được tặng ở đầu tháng kế tiếp. 
 • Số @Point sẽ không bị trừ khi kích hoạt hệ thống IP Bonus.

Phần Quà Kích Hoạt IP Bonus Tháng 6

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 27-05-2020
 • Kết thúc: Thông báo sau

 

Nội Dung

TQC Team sẽ tiến hành hỗ trợ cho chư vị Anh Hùng thuộc class Cơ Quan Sư như sau

• Tất cả các Anh Hùng thuộc class Cơ Quan Sư sẽ được hỗ trợ nâng cấp các Skill từ level 120 trở xuống

• Chư vị Anh Hùng sau khi học skill của Cơ Quan Sư lên +3 (hiện trên bảng skill) có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để được ghi nhận & nâng cấp

• Đối với server Long Phụng & Pharaoh:  

Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +6 (Skill level từ 120 trở xuống)

Nâng cấp skill Nội Công lên thẳng +16 (Skill level từ 125 trở xuống, chỉ tính những skill Nội Công trong sự kiện Nâng Cấp Skill, trừ skill Kết Giới)

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 03-02-2020
 • Kết thúc: Thông báo sau

 

Nội Dung

TQC Team sẽ tiến hành hỗ trợ cho chư vị Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ như sau

• Tất cả các Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ sẽ được hỗ trợ nâng cấp các Skill từ level 120 trở xuống

• Chư vị Anh Hùng sau khi học skill của Vệ Sĩ lên +3 (hiện trên bảng skill) có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để được ghi nhận & nâng cấp

• Đối với server Long Phụng & Pharaoh:  Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +6 (Skill level từ 120 trở xuống)

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 17h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Lưu Tinh Thiết/ Bách Luyện Cang có thể đổi được từ Thần Thiết/ Tinh Cang (trong nhà Luyện Tạo)
 • Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 10 Lưu Tinh Thiết + 10 Bách Luyện Cang thì tổng số lượng là 20 nên đổi được phần quà
 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng sử dụng Thảo Địch Chương để đổi phải có level từ 201 trở lên (đối với server Long Phụng) & có level từ 181 trở lên (đối với server Pharaoh)

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-07-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng có thể thu thập @ Point (Hoặc Web Point) & quy đổi thành Gold theo tỷ lệ của sự kiện
 • Khi thu thập đủ @ Point (Hoặc Web Point), chư vị Anh Hùng có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để đăng ký quy đổi

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Tấn Cấp Level

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 09h00 ngày 01-07-2020
 • Kết thúc: Cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng đạt được những mốc Level thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà
 • Mỗi ID chỉ được tham gia 1 lần trong mỗi mốc level, chư vị Anh Hùng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để xác nhận
  • VD:
   • Anh Hùng khi đạt được mốc level 166, có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng dùng 7000@ Point để đổi phần quà. Tương tự cho các mốc level tiếp theo
   • Anh Hùng đang có level 170, chỉ có thể dùng 7000@ Point để đổi 1 phần quà của mốc level 170 (Phần quà mốc level 166 đến 169 sẽ không được nhận)
 • Sau khi chuyển sinh, Anh Hùng vẫn có thể tham gia lại các mốc level đã từng xác nhận
  • VD:
   • Anh Hùng đạt được level 190 & đã nhận toàn bộ phần quà Tấn Cấp Level, sau đó chuyển sinh về level 150 rồi nâng level lên 166 thì vẫn có thể dùng 5000@ Point để đổi phần quà
 • Sự kiện dành cho tất cả server

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 21h00 ngày 02-07-2020
 • Kết thúc 23h00 ngày 02-07-2020

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị Anh Hùng mở ra chữ theo yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được gấp đôi phần quà tương ứng với sự kiện của chữ đó
 • Hạn chót xác nhận vào lúc 22h00 ngày 04-07-2020

 

 

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.