Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 06-09-2018
 • Kết thúc: 21h00 ngày 30-09-2018

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 150 trở lên mới nhận được quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Vũ Lăng - Tân Dã - Hứa Xương
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần

 

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (từ tuần thứ 2)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Từ Châu - Tấn Dương
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được quần quà (Theo Tuần)

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của Tuần 2
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó (Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4) 
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Thương Nhân Thần Bí

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Bức Tốc Level

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

 • Level từ 172 trở lên nhận được:       80 Siêu Kinh Nghiệm

Phần quà sẽ được trao vào ngày 01-10-2018 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 03-10-2018

Sự kiện không áp dụng cho server Long Phụng, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server Long Phụng sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Tiểu Kiều nhưng level ở server Long Phụng cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Long Phụng và có nhân vật level 140 ở server Tiểu Kiều, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Tiểu Kiều thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc

 

Thân, TQC Team.

 

Top Level

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 18-09-2018
 • Kết thúc: 09h00 ngày 02-10-2018

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, 10 Anh Hùng có level cao nhất sẽ nhận được phần quà

 

Quà Tặng

 

Danh sách Bí Kip & Vật Cưỡi

 

Option Vật Cưỡi

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Top Quân Đoàn

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 18-09-2018
 • Kết thúc: 09h00 ngày 02-10-2018

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 3 Quân Đoàn có tổng level cao nhất sẽ nhận được quà thông qua NPC Đại Hồng Lư

Mỗi thành viên trong Quân Đoàn sẽ nhận được quà bên dưới

Riêng chủ Quân Đoàn sẽ nhận được 1 Võ Hồn tự chọn (7 ngày, trừ Lã Bố, Điêu Thuyền, Hạng Vũ)

 

Quà Tặng

**************************************************

 

Khuyến Mãi Tháng 9

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 18-09-2018
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng nạp đủ theo mốc sự kiện thì sẽ nhận được phần thưởng khuyến mãi
 • Anh hùng có thể xác nhận liền ngay sau khi thỏa điều kiện event mà không cần phải chờ tới cuối tháng, xác nhận sớm sẽ có quà sớm
 • Mỗi ID có thể nạp cộng dồn các mốc quà, ví dụ nạp 15.000@ thì có thể xác nhận mốc 10.000@ và 5.000@
 • Anh hùng có thể nạp qua ID mới (ID không tham gia các sự kiện khác) để xác nhận sự kiện Khuyến Mãi Tháng
 • Anh Hùng nhận quà thông qua NPC Đại Hồng Lư

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Cuối Tuần Nhân Đôi

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Đợt 1: 00:00 ngày 22-09-2018 đến 23:59 ngày 23-09-2018
 • Đợt 2: 00:00 ngày 29-09-2018 đến 23:59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • TQC Team sẽ tiến hành mở nhân đôi kinh nghiệm cho toàn server vào Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần
 • Tất cả các server sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nhân vật và lính
 • Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu:  ngày 18-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu:  ngày 07-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu:  00h00 ngày 01-09-2018

Kết thúc: 23h59  ngày 15-09-2018

Sự kiện được chia ra 3 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 00h00 ngày 01-09-2018 đến 23h59 ngày 09-09-2018
 • Giai đoạn 2: 00h00 ngày 10-09-2018 đến 23h59 ngày 12-09-2018
 • Giai đoạn 3: 00h00 ngày 13-09-2018 đến 23h59 ngày 15-09-2018

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 10k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 5k@-3k@-1k@, nếu anh hùng nhận mốc 3k@ thì anh hùng còn lại 2k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 1k@
  • Chư vị Anh Hùng có thể chọn 1 trong 3 mốc 5k@ hoặc nhận cả 3 mốc 5k@ nếu tổng nạp là 15k@ (Tương tự đối với mốc 1k@ & 3k@)
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 27k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
    
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Mobifone, Vinafone, Viettel, @cash, FPT...etc..
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
   
 • Sau mỗi giai đoạn tất cả các anh hùng sẽ được reset để tham gia giai đoạn mới, do đó phải nhấn vào nút Nhận Quà rồi nhận hết quà trước khi chuyển qua giai đoạn mới, nếu không nhận thì qua giai đoạn mới sẽ bị mất
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 9 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 17-09-2018

Quà Tặng

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 20.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 20.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 07-09-2018
 • Kết thúc 21h00 ngày 28-09-2018

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level từ 166 trở lên thì mới nhận được quà đối với Long Phụng
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Vũ Lăng - Tân Dã - Hứa Xương
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần

 

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (từ tuần thứ 2)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Từ Châu - Tấn Dương
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được quần quà (Theo Tuần)

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của Tuần 2
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó (Tuần 2, Tuần 3, Tuần 4) 
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu ngày 01-09-2018
 • Kết thúc 17h00 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng cần thu thập hòm bảo hoặc chữ XÍCH  & BÍCH  & MẠNH  & QUAN  Di  & Lăng  từ chiến trận Xích Bích & Gia Mạnh Quan & Di Lăng để đổi vũ khí
 • GM sẽ trao đổi hòm bảo vào Thứ 7 hằng tuần
  • Long Phụng: Chiều từ 2h00 đến 3h00
  • Tiểu Kiều: Sáng từ 11h00 đến 12h00
 • Chủ Nhật hằng tuần từ 09h00 đến 17h00chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng (gọi điện) để xác nhận đổi hòm bảo

        Lưu ý:                                       

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ XÍCH  & BÍCH  & MẠNH  & QUAN  Di  & Lăng  vào lúc 23h59 ngày 30-09-2018

  

Số Lượng Đổi & Quà

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 300 Thần Thiết + 200 Tinh Cang thì tổng số lượng là 500 nên đổi được 1 VK 155 +0 (Tùy chọn, Max Dmg, CH 3/3)

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team..

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 155 xem tại đây 

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Tháng" với những vật phẩm mới cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

 

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu:  17h00 ngày 13-08-2018

+ Kết Thúc Nạp & Đổi Vòng Quay: 23h59 ngày 14-09-2018

+ Kết Thúc Quay: 23h59 ngày 15-09-2018

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 16-09-2018

 

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, anh hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

- Vòng quay may mắn được qui đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ 10.000 VNĐ = 4 vòng quay

Lưu ý:

             1. Quý vị anh hùng chỉ có thể sử dụng hệ thống "Nạp Vòng Quay" trong trang sự kiện này để tiến hành qui đổi mệnh giá thẻ nạp thành vòng quay, nếu nạp thẻ theo hệ thống bình thường thì quí vị chỉ nhận được @point và không nhận được vòng quay

             2. Hệ thống "Nạp Vòng Quay" sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống qui đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ gate, thẻ Vcoin, thẻ di động mobi, vina, viettel.... Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp

 

           Vòng Quay

           Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

      

    Lưu Ý:

         1. Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí để tiến hành quay

         2. Trong phần quay số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

         3. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Event” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay hoặc chư vị Anh Hùng có thể nhấn nút "Nhận Tất Cả" để nhận tất cả quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          4. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Nữ Oa Thạch, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lúc.

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: X7 kinh nghiệm giá 200 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 206 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Chư vị Anh Hùng có thể đổi xác nhận trao giải trong Vòng Quay như sau:
  • Nâng Cấp Skill +4 =  VK 155 +19 (Long Phụng) - VK  140 +20 (Tiểu Kiều) (Vũ khí gamer cung cấp)
  • Nâng Cấp Skill +5 =  VK 155 +20 (Long Phụng) - VK  140 +21 (Tiểu Kiều) (Vũ khí gamer cung cấp)
  • Nâng Cấp Skill +11 =  VK 155 +19 (Long Phụng) - VK 140 +20 (Tiểu Kiều) (Vũ Khí gamer cung cấp)
  • Nâng Cấp Skill +12 =  VK 155 +20 (Long Phụng) - VK 140 +21 (Tiểu Kiều) (Vũ Khí gamer cung cấp)
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.
 7. Đối với các vật phẩm mua trong Web Shop (không thể giao dịch) khi chư vị Anh Hùng muốn tặng cho một ID khác thì không được chọn "Mua" mà phải chọn "Tặng", nếu không phần quà sẽ không được trao
 8. Để nâng cấp lên Skill Cang Phá 5 & Ngự Phụng 5 & Phá Thất Thương chư vị Anh Hùng phải sử dụng suất Nâng Cấp Skill +6 (Giống skill Chân Không)
 9. Để nâng cấp lên Skill Quân Hồn 11 & Quân Hồn 12 chư vị Anh Hùng phải sử dụng suất Nâng Cấp Skill +13 

 

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Xem thông tin Skill Ngoại Công (Nâng Cấp +5) tại đây

Xem thông tin Skill Ngoại Công (Nâng Cấp +6) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +13) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +12) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +11) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +16) tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Đợt 1: 00:00 ngày 08-09-2018 đến 23:59 ngày 09-09-2018
 • Đợt 2: 00:00 ngày 15-09-2018 đến 23:59 ngày 16-09-2018
 • Đợt 3: 00:00 ngày 22-09-2018 đến 23:59 ngày 23-09-2018
 • Đợt 4: 00:00 ngày 29-09-2018 đến 23:59 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 • TQC Team sẽ tiến hành mở nhân đôi kinh nghiệm cho toàn server vào Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần
 • Tất cả các server sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nhân vật và lính
 • Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Cung Chúc Tân Xuân, mở Bao Lì Xì đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-09-2018
 • Kết thúc 09h00 ngày 30-09-2018

 

Nội Dung

 •  Chư vị Anh Hùng mua Bao Lì Xì   ở trên Vòng Quay Tháng

 •  Khi mở Bao Lì Xì chư vị anh hùng có thể nhận được chữ Cung  - Chúc  - Tân  - Xuân  và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 4 chữ "Cung Chúc Tân Xuân" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

 • Ngoài ra, chư vị Anh Hùng thu thập đủ vật phẩm "Dưa Hấu" có thể đổi phần quà

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã cập nhật 2 túi mới "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" trên Thương Thành

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:  vật phẩm NgoạiCông +4, NgoạiCông +5 không áp dụng cho skill Chân Không, Cang Phá, Ngự Phụng

VD: Chư vị Anh Hùng đang có skill Ngoại Công Chân Không +3, muốn lên Chân Không +5 phải dùng 1 Vật Phẩm NgoạiCông +4 (hoặc dùng Skill +1 trong Vòng Quay) để lên Chân Không +4 trước rồi mới được dùng 1 Vật Phẩm NgoạiCông +6 để lên Chân Không +5.

Tương tự cho Vật Phẩm NgoạiCông +7 & Vật Phẩm NộiCông +15

Thông tin sự kiện xem tại đây

Danh Sách skill Ngoại Công +7

Danh Sách skill Nội Công +14

Danh Sách skill Nội Công +15

Danh Sách skill Nội Công +16

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để thuận tiện cho chư vị Anh Hùng nào vẫn còn dư suất Nâng Cấp Skill khi kết thúc sự kiện Vòng Quay. Chư vị Anh Hùng có thể dùng suất Nâng Cấp SKill (Vòng Quay) đổi thành Vật Phẩm Nâng Cấp Skill (Túi Ngoại Công & Nội Công) tương ứng

VD:  Chư vị Anh Hùng khi tham gia Vòng Quay Tháng trúng suất Skill +1 (Ngoại Công, max 4) có thể quy đổi thành Vật Phẩm Ngoại Công +4, tương tự cho các suất Nâng Cấp Skill khác

Lưu ý:  Nếu chư vị Anh Hùng đã dùng suất Nâng Cấp Skill để đổi qua Vật Phẩm Nâng Cấp Skill thì sẽ không dùng để quy đổi Vũ Khí Được nữa.

 

Thông tin sự kiện xem tại đây

Danh Sách skill Ngoại Công +7

Danh Sách skill Nội Công +14

Danh Sách skill Nội Công +15

 

Thân, TQC Team.