Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: ngày 03-06-2019

Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

Sự kiện được chia ra 8 giai đoạn

 • Giai đoạn 1: 00h00 ngày 01-06-2019 đến 23h59 ngày 04-06-2019
 • Giai đoạn 2: 00h00 ngày 05-06-2019 đến 23h59 ngày 08-06-2019
 • Giai đoạn 3: 00h00 ngày 09-06-2019 đến 23h59 ngày 12-06-2019
 • Giai đoạn 4: 00h00 ngày 13-06-2019 đến 23h59 ngày 16-06-2019
 • Giai đoạn 5: 00h00 ngày 17-06-2019 đến 23h59 ngày 20-06-2019
 • Giai đoạn 6: 00h00 ngày 21-06-2019 đến 23h59 ngày 24-06-2019
 • Giai đoạn 7: 00h00 ngày 25-06-2019 đến 23h59 ngày 28-06-2019
 • Giai đoạn 8: 00h00 ngày 29-06-2019 đến 23h59 ngày 30-06-2019

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 20k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 20k@ - 10k@ - 5k@ - 3k@ - 1k@, nếu anh hùng nhận mốc 3k@ thì anh hùng còn lại 17k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 10k@ - 5k@ - 1k@
  • Chư vị Anh Hùng có thể chọn 1 trong 2 mốc 1k@ hoặc nhận cả 2 mốc 1k@ nếu tổng nạp là 2k@
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 40k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Riêng các mốc nạp 5k@, 10k@, 20k@, chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT, VCoin VTC, Dzocard
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
   
 • Sau mỗi giai đoạn tất cả các anh hùng sẽ được reset để tham gia giai đoạn mới, do đó phải nhấn vào nút Nhận Quà rồi nhận hết quà trước khi chuyển qua giai đoạn mới, nếu không nhận thì qua giai đoạn mới sẽ bị mất
 • Phần Quà Điểm Binh được áp dụng cho tất cả các server
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 6 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 01-07-2019

Quà Tặng

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 05-06-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 29-06-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 135 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Thượng Dung
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 135 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Giang Châu
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Bức Tốc Level

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

 • Level từ 135 trở lên nhận được:       4000 Kinh Nghiệm Thư
 • Level từ 120 đến 134 nhận được:      4000 Kinh Nghiệm Thư (Đối với Vệ Sĩ/ Cơ Quan Sư)

Phần quà sẽ được trao vào ngày 01-07-2019 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 03-07-2019

Sự kiện không áp dụng cho server Long Phụng, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server Long Phụng sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Pharaoh nhưng level ở server Long Phụng cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Long Phụng và có nhân vật level 140 ở server Pharaoh, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Pharaoh thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Long Phụng trước khi sự kiện kết thúc

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 03-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 20.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 20.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 
Thời Gian Diễn Ra
 • Bắt đầu: ngày 03-10-2018
 • Kết thúc: cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Các quân đoàn khi đạt được level 10 thì có thể tạo ra một Thế Lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :ThụcNgụyNgô
 • Thế Lực nào tạo và giữ được trong 2 tuần đầu tiên thì Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà Võ Hồn & Hóa Trang (7 ngày)
 • Vua Thế Lực thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần. Phần quà sẽ được trao mỗi tuần nếu Thế Lực không bị mất
 • Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển

Quà Tặng

 

Xem hướng dẫn lập Thế Lực tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 04-06-2019
 • Kết thúc 21h00 ngày 28-06-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 170 (chuyển sinh 1) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Thượng Dung - Sài Tang
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần

 

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Giang Châu
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 170 (chuyển sinh 1) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Phần quà Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill 

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu ngày 01-06-2019
 • Kết thúc 17h00 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng cần thu thập hòm bảo hoặc chữ XÍCH  & BÍCH  & Di  & Lăng  từ chiến trận Xích Bích & Di Lăng để đổi vũ khí
 • GM sẽ trao đổi hòm bảo vào Thứ 7 hằng tuần
  • Long Phụng: Chiều từ 14h00 đến 15h00
  • Pharaoh: Chiều từ 15h00 đến 16h00
 • Chủ Nhật hằng tuần từ 09h00 đến 17h00chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng (gọi điện) để xác nhận đổi hòm bảo
 • GM sẽ trao đổi thêm hòm bảo vào lúc 09h00 đến 17h00 thứ 6 ngày 31-05-2019chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng (gọi điện) để xác nhận đổi hòm bảo

        Lưu ý:                                       

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ XÍCH  & BÍCH  & Di  & Lăng   vào lúc 23h59 ngày 30-06-2019

  

Số Lượng Đổi & Quà

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 100 Thần Thiết + 150 Tinh Cang thì tổng số lượng là 250 nên đổi được phần quà

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí +15 và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn,
 • Vũ Khí thu thập phải có số lần sử dụng & số lần cường hóa còn nguyên
 • Anh Hùng phải tự cường hóa VK lên +15 mới được tham gia
 • Vũ Khí thu thập phải cùng cấp độ
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 165 +20 thì phải thu thập đủ 2 VK 155 +15 hoặc 2 VK 165 +15 mới đủ điều kiện để nhận quà
 • Không được sử dụng Vũ Khí event để tham gia, không được sử dụng các suất cường hóa Vũ Khí trong Vòng Quay Tháng & Nhất Tướng Công Thành
 • Vũ Khí 155 +23 không cần số lần sử dụng (số lần cường hóa) còn nguyên vẫn có thể đổi được

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil & @ Point như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 165 xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

 • Level từ 190 đến 200 nhận được:       100 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 201 trở lên nhận được:          80 Siêu Kinh Nghiệm

​Ngoài ra, những nhân vật Cơ Quan Sư/ Vệ Sĩ có level thỏa điều kiện dưới đây sẽ nhận được thêm phần quà

 • Level từ 166 đến 200 nhận được:         500 Siêu Kinh Nghiệm (Đối với class Cơ Quan Sư/ Vệ Sĩ)
 • Level từ 201 trở lên nhận được:           800 Siêu Kinh Nghiệm (Đối với class Cơ Quan Sư/ Vệ Sĩ)

 

Phần quà sẽ được trao vào ngày 01-07-2019 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 03-07-2019

Sự kiện không áp dụng cho server Pharaoh, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server Pharaoh sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng nhưng level ở server Pharaoh cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Pharaoh và có nhân vật level 140 ở server Long Phụng, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Đợt 1: 00:00 ngày 01-06-2019 đến 23:59 ngày 02-06-2019
 • Đợt 2: 00:00 ngày 08-06-2019 đến 23:59 ngày 09-06-2019
 • Đợt 3: 00:00 ngày 15-06-2019 đến 23:59 ngày 16-06-2019
 • Đợt 4: 00:00 ngày 22-06-2019 đến 23:59 ngày 23-06-2019
 • Đợt 5: 00:00 ngày 29-06-2019 đến 23:59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • TQC Team sẽ tiến hành mở nhân đôi kinh nghiệm cho toàn server vào Thứ 7 & Chủ Nhật hàng tuần.
 • Tất cả các server sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nhân vật và lính.
 • Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Cung Chúc Tân Xuân, mở Bao Lì Xì đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-06-2019
 • Kết thúc 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 •  Khi mở Bao Lì Xì chư vị anh hùng có thể nhận được chữ Cung  - Chúc  - Tân  - Xuân  và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 4 chữ "Cung Chúc Tân Xuân" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:    Sự kiện áp dụng cho server Long Phụng & Pharaoh

Thông tin sự kiện xem tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Tháng 6" với những vật phẩm mới cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu: 17h00 ngày 06-06-2019

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 30-06-2019

 

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, Anh Hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

Chư vị Anh Hùng có thể tham gia quay bằng 2 cách:

 

Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

 

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng tài khoản 3QC:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng chọn Quay bằng tài khoản 3QC để vào giao diện quay

 

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có Vòng Quay có thể nạp Vòng Quay bằng cách nhấn vào nút Nạp Vòng Quay

 

Sau đó, chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoID để tiến hành Nạp Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Dzogame, chư vị Anh Hùng chọn Nạp Tiền vào Game

Chọn nạp Cho Bạn Bè ⇒ chọn Tam Quốc Chí - Vòng Quay ⇒ Nhập ID game muốn nạp Vòng Quay ⇒ chọn Mệnh Giá ⇒ Đồng Ý Mua

Xem hướng dẫn chi tiết cách nạp DzoDong (DzoCoin) & Nạp Tiền vào Game tại đây

 

             2. Hệ thống sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

       Đối với Anh Hùng sử dụng tài khoản 3QC để quay, Vòng Quay may mắn được quy đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ:

 

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống quy đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ Gate, thẻ Dzocard Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp          

    4. Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng hệ thống ID Dzogame:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng phải đăng nhập thêm tài khoản Dzogame để vào Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Quý vị anh hùng chỉ cần có DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản thì sẽ được tham gia quay Vòng Quay, để nạp DzoDong (hoặc DzoCoin) chư vị Anh Hùng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây


             2. Khi quay hệ thống sẽ trừ trực tiếp số DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản Dzogame theo tỉ lệ 2.500 DzoCoin (DzoDong) = 1 vòng quay

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame

 

         - Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí rồi đăng nhập vào tài khoản Dzogame để tiến hành quay

         - Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame sẽ có thêm 2 nút 5 Lượt & 10 Lượt để hỗ trợ cho những Anh Hùng nào muốn quay 1 lần nhiều Vòng Quay.

Nút 5 Lượt & 10 Lượt sẽ không áp dụng cho chế dộ tự động quay         

 

Lưu ý:

1. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Vòng Quay” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay hoặc chư vị Anh Hùng có thể nhấn nút "Nhận Tất Cả" để nhận tất cả quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          2. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Túi Tinh Toản, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lỏa

 

Mua Web Point:

Trong Vòng Quay Tháng 5, TQC Team đã cập nhật thêm tính năng mới "Mua Web Point" để giúp chư vị Anh Hùng có thể mua vật phẩm trong Cửa Hàng mà không cần Quay Vòng Quay

 

Hướng dẫn mua Web Point:

1. Để mua Web Point, chư vị Anh Hùng phải vào phần quay số, sau đó chọn Mua Web Point

2. Chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoGame

3. Sau khi đăng nhập tài khoản Dzogame, hệ thống sẽ đưa chư vị Anh Hùng đến trang mua Web Point

Tiếp theo, chư vị Anh Hùng chọn mục Cho Bạn Bè     chọn game Tam Quốc Chí - Đổi WebPoint

Chư vị Anh Hùng tiếp tục nhập ID muốn nhận WebPoint    chọn Mệnh Giá    chọn Đồng Ý Mua để hoàn tất

 

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: Đào Tiên (không delay) giá 300 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 30 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Thẻ VTC (VCoin) không áp dụng cho Vòng Quay Tháng 6
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.
 7. Đối với các vật phẩm mua trong Web Shop (không thể giao dịch) khi chư vị Anh Hùng muốn tặng cho một ID khác thì không được chọn "Mua" mà phải chọn "Tặng", nếu không phần quà sẽ không được trao

 

Hướng dẫn Đăng Ký Tài Khoản Dzogame tại đây

Hướng dẫn nạp thẻ vào tài khoản Dzogame xem tại đây

Hướng dẫn nạp tiền vào game từ tài khoản Dzogame xem tại đây

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để chào đón năm mới - Kỷ Hợi 2019, công ty DzoGame sẽ có Combo Quà Tặng dành riêng cho năm Kỷ Hợi 2019

Thời Gian Mở Bán

 • Bắt đầu:18h00 ngày 04-01-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 20-01-2019

Combo Quà Tặng 2019 gồm:

• 1 Sổ tay

• 1 Lịch để bàn năm Kỷ Hợi 2019

• Khuyến Mãi dành cho 12 tháng (Mỗi tháng 1 phần quà)

Combo Quà Tặng sẽ có giá 500.000đ & số lượng có hạn, chư vị Anh Hùng hãy nhanh chóng đặt mua để có thể nhận được những ưu đãi mà chỉ những ai sở hữu Combo Quà Tặng mới có được
 
Phần Quà Khuyến Mãi dành cho 12 tháng:
 
• Tháng 1: Tặng 5000 Webpoint (Vòng Quay Trong Tháng)
 
• Tháng 2: Tặng 10% tổng giá trị lần nạp đầu tiên (Vòng Quay/ @ Point) trong tháng 2

• Tháng 3: Tặng 15% tổng giá trị lần nạp đầu tiên (Vòng Quay/ @ Point) trong tháng 3

• Tháng 4: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 5: 3 Tinh Toản

• Tháng 6: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 7: Cập nhật sau

• Tháng 8: Cập nhật sau

• Tháng 9: Cập nhật sau

• Tháng 10: Cập nhật sau

• Tháng 11: Cập nhật sau

• Tháng 12: Cập nhật sau

TQC Team sẽ tiến hành cập nhật phần quà cho những tháng kế tiếp tùy vào thời điểm khi đó cho phù hợp

 

Chúc chư vị Anh Hùng năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

 

Hướng dẫn đăng ký mua Combo Quà Tặng 2019 & cách thức nhận quà

Nhận quà Khuyến Mãi mỗi tháng tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 16h00 ngày 05-04-2019
 • Kết thúc: Thông báo sau

 

Nội Dung

 TQC Team sẽ cho đăng ký thi đấu giữa các Quân Đoàn ở 2 server Long Phụng & Pharaoh

 Các Quân Đoàn phải thỏa điều kiện TQC Team đưa ra thì mới đăng ký hợp lệ

 Danh sách thành viên sẽ được TQC Team lưu lại ngay khi chủ Quân Đoàn đăng ký thành công

 TQC Team sẽ dựa vào danh sách đã lưu để trao giải cho những Thành Viên trong Quân Đoàn giành được thắng lợi

 Nếu đăng ký từ 2 Quân Đoàn trở lên TQC Team sẽ tiến hành liên hệ 2 chủ Quân Đoàn để chọn ngày thi đấu

 Thi đấu tối đa 2 Trận/Tuần

 Quân Đoàn nào chiến thắng liên tiếp trong Tháng sẽ nhận được phần quà bên dưới

 Phần quà chỉ áp dụng khi 2 Quân Đoàn tham gia phải khác server (Nếu cùng 1 server thì chỉ nhận được phần quà cá cược giữa 2 Quân Đoàn)

 Nếu trong Tháng, Server nào có số trận thắng nhiều hơn (Phải có số trận thắng từ 2 lần trở lên) thì cả Server đó sẽ nhận được phần quà từ TQC Team

 2 Quân Đoàn sẽ đặt cược tiền Mil hoặc @ Point (@ Point phải quy đổi thành tiền Mil), số tiền cược phải là bội số của 500.000.000 Gold

Giá trị Quy Đổi:

• 500.000.000 Gold = 10.000 @ Point (Server Pharaoh)

• 500.000.000 Gold (Server Pharaoh) = 3.000.000.000 (Server Long Phụng)

Chú ý: Các Quân Đoàn có thể quy đổi @ Point thành tiền Mil đối với Server Pharaoh

 

 TQC Team sẽ liên hệ 2 chủ Quân Đoàn đã đăng ký hợp lệ để thống nhất tiền cược (Tối thiểu là 1.000.000.000 Gold đối với server Pharaoh, 6.000.000.000 Gold đối với server Long Phụng)

 TQC Team sẽ giữ tiền cược của các Quân Đoàn khi đăng ký thi đấu

 Lệ phí tham gia mỗi Quân Đoàn:

• 1.000.000.000 Gold đối với server Pharaoh

• 6.000.000.000 Gold đối với server Long Phụng

 

 Không giới hạn số lần đăng ký của Mỗi Quân Đoàn

 Cách thức tính điểm như sau:

• Thắng (T) = 3 Điểm

Hòa (H) = 2 Điểm

Thua (T) = 1 Điểm

 

Quà Tặng

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Xem Nội Dung & Thể Lệ Thi Đấu giải Liên Server tại đây

Xem Luật Đấu giải Liên Server tại đây

Xem thông tin Ngựa level 160 tại đây

Xem thông tin Ngựa level 150 tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Sự kiện dành cho cả 2 server
 • TQC Team sẽ update level cho nhân vật Anh Hùng đã tạo sẵn
 • Gamers tạo sẵn nhân vật level 1, sau đó TQC Team sẽ tiến hành update level cho nhân vật đó
 • Gamer có sẵn nhân vật dưới level 150, sau đó TQC Team sẽ tiến hành update level cho nhân vật đó
 • Update level cho tất cả các nhân vật trong game
 • Chỉ update Level nhân vật, Anh Hùng phải tự làm những nhiệm vụ cơ bản, học Skill...
 • Anh Hùng đủ điều kiện có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để đăng ký

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-06-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • TOP 8 Anh Hùng có số lượng refill nạp từ ngày 01-06-2019 đến 23h59 ngày 30-06-2019 sẽ nhận được phần quà
 • Sự kiện tính tổng số lượng refill của tất cả các Event (Ngoại trừ sự kiện Vòng Quay Tháng)
 • TQC Team sẽ thông báo danh sách sau khi kết thúc sự kiện
 • Tài khoảnThương Gia VIP không được tham gia sự kiện này
 • Tất cả hình thức nạp thẻ đều được tính khi tham gia sự kiện này
 • TQC Team sẽ cập nhật số lượng TOP 10 Refill vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

Quà Tặng

 

Top 10 Anh Hùng có số lượng refill nạp cao nhất

(Tính từ 00h00 ngày 01-06-2019 đến 14h00 ngày 14-06-2019)

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày10-06-2019
 • Kết thúc: 17h00 ngày 30-06-2019

 

Nội Dung

 • Những Binh Lính bị lỗi chỉ số (sau khi update Version 14) sẽ được đổi thành Binh Lính mới
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho server Long Phụng
 • Mỗi ID chỉ được đổi 1 lần duy nhất

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.