Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020

Thời gian mở: 17h00 ngày 02-01-2020

Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 10k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 10k@ - 5k@ - 2k@, nếu anh hùng nhận mốc 5k@ thì anh hùng còn lại 5k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 5k@ - 2k@
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 42k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT, Dzocard
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
 • Riêng đối với mốc 5k@ - 10k@ ở server Long Phụng & Pharaoh, phần quà X7 Kinh Nghiệm sẽ được trao cùng lúc với Vũ Khí mà chư vị Anh Hùng xác nhận
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị Anh Hùng sẽ không thể xác nhận quà
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 1 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 01-02-2020

Quà Tặng

 

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Nhất Tướng Công Thành

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 02-01-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 23-01-2020

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 130 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Tấn Dương - Bình Nguyên
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)
insert-content

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 125 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Uyển
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill
insert-content

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2
 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Nâng Cấp Skill

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

**************************************************

Tinh Luyện Sư

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng phải thu thập Vũ Khí & tiền Mil như bên dưới để đổi quà
 • Số lần sử dụng của Vũ Khí phải còn nguyên

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vũ Khí

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn,
 • Vũ Khí thu thập phải có số lần sử dụng & số lần cường hóa còn nguyên
 • Vũ Khí thu thập phải cùng loại, cùng cấp độ (Đoản Binh với Đoản Binh, Trường Binh với Trường Binh,...v..v..)
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 140 +0 (Max Dmg) thì phải thu thập đủ 2 VK 140 +0 mới đủ điều kiện để nhận quà

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hỗ Trợ Tân Thủ

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng đạt đủ điều kiện sẽ được nhận Hỗ Trợ

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Công Huân

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vật Phẩm

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 10 Thần Thiết + 10 Tinh Cang thì tổng số lượng là 20 nên đổi được phần quà
 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 04-01-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 22-01-2020

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 150 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Tấn Dương - Bình Nguyên - Thượng Dung
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Tinh Luyện Sư

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-01-2020

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng phải thu thập Vũ Khí & tiền Mil như bên dưới để đổi quà
 • Số lần sử dụng của Vũ Khí phải còn nguyên

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.

 

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 02-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 10.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 10.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 
Thời Gian Diễn Ra
 • Bắt đầu: ngày 03-10-2018
 • Kết thúc: cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Các quân đoàn khi đạt được level 10 thì có thể tạo ra một Thế Lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :ThụcNgụyNgô
 • Thế Lực nào tạo và giữ được trong 2 tuần đầu tiên thì Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà Võ Hồn & Hóa Trang (7 ngày)
 • Vua Thế Lực thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần. Phần quà sẽ được trao mỗi tuần nếu Thế Lực không bị mất
 • Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển
 • Nếu Vua Thế Lực nào xác nhận phần quà hóa trang chỉ có thời hạn (3 ngày), thì sau khi hết hạn, TQC Team sẽ trao phần quà hóa trang đó thêm lần nữa
 • Chủ Quân Đoàn nào muốn thành lập Thế Lực mới có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng, TQC Team sẽ hỗ trợ cho chủ Quân Đoàn 3 vật phẩm lập Quốc

Quà Tặng

 

Xem hướng dẫn lập Thế Lực tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 03-01-2020
 • Kết thúc 21h00 ngày 21-01-2020

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 180 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Tấn Dương - Bình Nguyên - Thượng Dung
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

 

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Giang Hạ
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 180 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Phần quà Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill 
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 100 Thần Thiết + 150 Tinh Cang thì tổng số lượng là 250 nên đổi được phần quà

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 01-01-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí +15 và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn,
 • Vũ Khí thu thập phải có số lần sử dụng & số lần cường hóa còn nguyên
 • Anh Hùng phải tự cường hóa VK lên +15 mới được tham gia
 • Vũ Khí thu thập phải cùng cấp độ
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 170 +20 thì phải thu thập VK 170 +15 mới đủ điều kiện để nhận quà
 • Không được sử dụng Vũ Khí event để tham gia, không được sử dụng các suất cường hóa Vũ Khí trong Vòng Quay Tháng & Nhất Tướng Công Thành

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil & @ Point như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 170 xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, gamers nào thỏa điều kiện sẽ nhận được phần quà

 • Level từ 166 đến 200 nhận được:       250 Siêu Kinh Nghiệm
 • Level từ 201 trở lên nhận được:          500 Siêu Kinh Nghiệm

Phần quà sẽ được trao vào ngày 03-02-2020 và sẽ xóa vào lúc 09h00 ngày 05-02-2020

Sự kiện không áp dụng cho server Pharaoh & Trụ Vương, chư vị Anh Hùng nào nhận quà qua server khác sẽ bị khóa Vĩnh Viễn

Hệ thống sẽ tự động lấy ID có level cao nhất trong tất cả các server (Nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng nhưng level ở server Pharaoh cao hơn thì phải xóa nhân vật bên server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc)

VD: ID Abc có nhân vật level 160 ở server Pharaoh và có nhân vật level 140 ở server Long Phụng, nếu chư vị Anh Hùng muốn nhận quà ở server Long Phụng thì phải xóa nhân vật level 160 ở server Pharaoh trước khi sự kiện kết thúc

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Từ 00:00 ngày 25-01-2020 đến 23:59 ngày 02-02-2020

 

Nội Dung

 • TQC Team sẽ tiến hành mở nhân đôi kinh nghiệm cho toàn server theo mốc thời gian của sự kiện
 • Tất cả các server sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm cho nhân vật và lính.
 • Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Cung Chúc Tân Xuân, mở Bao May Mắn đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 13-01-2020
 • Kết thúc 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

 •  Khi mở Bao May Mắn chư vị anh hùng có thể nhận được chữ Cung  - Chúc  - Tân  - Xuân  và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 4 chữ "Cung Chúc Tân Xuân" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ Xuân (mở từ tháng 12 trở về trước) vào lúc 09h00 ngày 13-01-2019

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:    Sự kiện áp dụng cho tất cả các server

​Skill Đoản Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trường Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trọng Binh (Ngoại Công)

 

Skill Cung Binh (Ngoại Công)

 

Skill Song Thủ (Ngoại Công)

 

Skill Nội Công

 

Thông tin sự kiện xem tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Tháng 1" với những vật phẩm mới cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu:  17h00 ngày 03-01-2020

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 31-01-2020

 

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, Anh Hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

Chư vị Anh Hùng có thể tham gia quay bằng 2 cách:

 

Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng tài khoản 3QC:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng chọn Quay bằng tài khoản 3QC để vào giao diện quay

 

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có Vòng Quay có thể nạp Vòng Quay bằng cách nhấn vào nút Nạp Vòng Quay

 

Sau đó, chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoID để tiến hành Nạp Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Dzogame, chư vị Anh Hùng chọn Nạp Tiền vào Game

Chọn nạp Cho Bạn Bè ⇒ chọn Tam Quốc Chí - Vòng Quay ⇒ Nhập ID game muốn nạp Vòng Quay ⇒ chọn Mệnh Giá ⇒ Đồng Ý Mua

Xem hướng dẫn chi tiết cách nạp DzoDong (DzoCoin) & Nạp Tiền vào Game tại đây

 

             2. Hệ thống sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

       Đối với Anh Hùng sử dụng tài khoản 3QC để quay, Vòng Quay may mắn được quy đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ:

 

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống quy đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ Gate, thẻ Dzocard Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp          

    4. Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng hệ thống ID Dzogame:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng phải đăng nhập thêm tài khoản Dzogame để vào Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Quý vị anh hùng chỉ cần có DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản thì sẽ được tham gia quay Vòng Quay, để nạp DzoDong (hoặc DzoCoin) chư vị Anh Hùng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây


             2. Khi quay hệ thống sẽ trừ trực tiếp số DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản Dzogame theo tỉ lệ 2.500 DzoCoin (DzoDong) = 1 vòng quay

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame

 

         - Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí rồi đăng nhập vào tài khoản Dzogame để tiến hành quay

         - Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame sẽ có thêm 2 nút 5 Lượt & 10 Lượt để hỗ trợ cho những Anh Hùng nào muốn quay 1 lần nhiều Vòng Quay.

Nút 5 Lượt & 10 Lượt sẽ không áp dụng cho chế dộ tự động quay         

 

Lưu ý:

1. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Vòng Quay” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay hoặc chư vị Anh Hùng có thể nhấn nút "Nhận Tất Cả" để nhận tất cả quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          2. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Túi Tinh Toản, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lỏa

 

Mua Web Point:

TQC Team đã cập nhật thêm tính năng mới "Mua Web Point" để giúp chư vị Anh Hùng có thể mua vật phẩm trong Cửa Hàng mà không cần Quay Vòng Quay

 

Hướng dẫn mua Web Point:

1. Để mua Web Point, chư vị Anh Hùng phải vào phần quay số, sau đó chọn Mua Web Point

2. Chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoGame

3. Sau khi đăng nhập tài khoản Dzogame, hệ thống sẽ đưa chư vị Anh Hùng đến trang mua Web Point

Tiếp theo, chư vị Anh Hùng chọn mục Cho Bạn Bè     chọn game Tam Quốc Chí - Đổi WebPoint

Chư vị Anh Hùng tiếp tục nhập ID muốn nhận WebPoint    chọn Mệnh Giá    chọn Đồng Ý Mua để hoàn tất

 

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: Đào Tiên (không delay) giá 300 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 30 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Thẻ VTC (VCoin) không áp dụng cho Vòng Quay Tháng 1
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.
 7. Đối với các vật phẩm mua trong Web Shop (không thể giao dịch) khi chư vị Anh Hùng muốn tặng cho một ID khác thì không được chọn "Mua" mà phải chọn "Tặng", nếu không phần quà sẽ không được trao

 

Hướng dẫn Đăng Ký Tài Khoản Dzogame tại đây

Hướng dẫn nạp thẻ vào tài khoản Dzogame xem tại đây

Hướng dẫn nạp tiền vào game từ tài khoản Dzogame xem tại đây

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Xem thông tin về thú cưỡi mới trong WebShop

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Đăng nhập vào trang https://id.3qc.vn/Default.aspx, chư vị anh hùng sẽ thấy thêm phần Quản lý IP Bonus, chỉ cần nạp đủ 5.000 @point trong tháng là có thể kích hoạt được IP Bonus, hệ thống sẽ tự động nhận IP, chư vị anh hùng chỉ cần nhập chuỗi kiểm tra rồi xác nhận là hoàn tất kích hoạt IP Bonus

 • Sau khi kích hoạt IP Bonus, chư vị Anh Hùng sẽ được tăng điểm kinh nghiệm cho nhân vật và cho lính & tăng tỷ lệ may mắn khi săn Boss

 • Mỗi tài khoản chỉ có thể thêm 1 IP, muốn đổi IP khác thì phải xóa IP cũ

 • Hạn sử dụng của IP Bonus luôn là cuối tháng, không tính cộng dồn thời gian sử dụng. Ví dụ tổng nạp của chư vị anh hùng là 10.000 @point trong tháng 9 thì cũng chỉ sử dụng được IP Bonus đến hết tháng 9, qua tháng mới chư vị anh hùng phải nạp đủ 5.000 @point để kích hoạt tiếp.
 • Số @point nạp để kích hoạt IP Bonus có thể tham gia các sự kiện khác của game như Điểm Binh,..
 • Ngoài ra, khi kích hoạt IP Bonus, chư vị anh hùng còn nhận được thêm các phần quà trong game, quà sẽ được tặng ở đầu tháng kế tiếp. 
 • Số @Point sẽ không bị trừ khi kích hoạt hệ thống IP Bonus.

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để chào đón năm mới - Canh Tý 2020, công ty DzoGame sẽ mở bán Combo Quà Tặng dành riêng cho năm Canh Tý 2020

Thời Gian Mở Bán

 • Bắt đầu: 09h00 ngày 16-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30-12-2019

Nhận Quà Khuyến Mãi Mỗi Tháng tại đây

Combo Quà Tặng 2020 gồm:

• 1 Sổ tay

• 1 Lịch để bàn năm Canh Tý 2020

• Khuyến Mãi dành cho 12 tháng (Mỗi tháng 1 phần quà)

Combo Quà Tặng sẽ có giá 500.000đ & số lượng có hạn, chư vị Anh Hùng hãy nhanh chóng đặt mua để có thể nhận được những ưu đãi mà chỉ những ai sở hữu Combo Quà Tặng mới có được
 
Phần Quà Khuyến Mãi dành cho 12 tháng:
 
• Tháng 1: Set Hóa Trang Cơ Giới (Thời hạn 1 Tháng) (Kích hoạt & xác nhận trước 21h00 ngày 02-01-2020)
 
• Tháng 2: Bonus 5% mệnh giá nạp đầu tiên khi nạp vào Vòng Quay Tháng 1 (sẽ add số vòng quay Khuyến Mãi vào Vòng Quay Tháng 2)

• Tháng 3: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Hóa Trang Toàn Thân 3 Ngày (Tùy Chọn) 

• Tháng 4: Cập nhật sau

• Tháng 5: Cập nhật sau

• Tháng 6: Cập nhật sau

• Tháng 7: Cập nhật sau

• Tháng 8: Cập nhật sau

• Tháng 9: Cập nhật sau

• Tháng 10: Cập nhật sau

• Tháng 11: Cập nhật sau

• Tháng 12: Cập nhật sau

TQC Team sẽ tiến hành cập nhật phần quà cho những tháng kế tiếp tùy vào thời điểm khi đó cho phù hợp

Chúc chư vị Anh Hùng năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

 

Hướng dẫn đăng ký mua Combo Quà Tặng 2020 & cách thức nhận quà

Nhận quà Khuyến Mãi mỗi tháng tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 16-12-2019
 • Kết thúc: Thông báo sau

 

Nội Dung

 • Anh hùng cần thu thập chữ XÍCH  & BÍCH  & MẠNH  & QUAN  & Di  & Lăng  từ chiến trận Xích Bích & Gia Mạnh Quan & Di Lăng để đổi quà, chư vị Anh Hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng để xác nhận 

  

Phần Quà

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Nhân dịp Giáng Sinh, TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Mừng Giáng Sinh 2019, đánh quái thu thập nguyên liệu để đổi quà cực kỳ hấp dẫn

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 24-12-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 21-01-2020

 

Cách Chơi

• Ông Già Noel xuất hiện bên ngoài các thành trì

• Chư vị anh hùng hãy tiêu diệt Ông Già Noel để nhận được Rương Vàng Noel  Rương Bạc Noel 

• Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, chư vị anh hùng hãy đến 1 trong 3 thành thủ đô Lạc Dương - Thành Đô - Kiến Nghiệp, tại Tiền Trang để đổi quà

 • Đổi Quà Giáng Sinh

• Nói chuyện với NPC BéTrai, dùng 10 Rương Vàng Noel  + 10 Rương Bạc Noel  + 5.000.000 Gold  Quà Giáng Sinh 

• Khi mở Quà Giáng Sinh  chư vị anh hùng sẽ nhận được các vật phẩm có giá trị (Kinh Nghiệm Thư, Thần Thạch, Vũ Khí 135 & 140, thú cưỡi VIP Cực Phẩm Tử Kim , Thảo Thương Phi ,......)

• Ngoài ra, khi mở Quà Giáng Sinh  chư vị anh hùng có thể nhận được vật phẩm Ngỗng Quay  dùng để đổi được phần quà tương ứng:

 

 

 • Đổi Túi Vàng Giáng Sinh

• Nói chuyện với NPC BéGái, dùng 4 Quà Giáng Sinh  + 1 Rương Đồng Noel   Túi Vàng Giáng Sinh 

Chư vị Anh Hùng có thể mua Rương Đồng Noel trên Thương Thành

• Khi mở Túi Vàng Giáng Sinh  chư vị anh hùng sẽ nhận được các vật phẩm VIP (X7 Kinh Nghiệm, Siêu Kinh Nghiệm , Lưu Bị Trang, Thiên Thạch, Vật Phẩm Skill Ngoại Công +7 & Nội Công +16, Bí Kíp Đặc Thù Hỗ Trợ Binh Sĩ, ,.....)

• Ngoài ra, khi mở Túi Vàng Giáng Sinh  chư vị anh hùng có thể nhận được vật phẩm Thẻ Bài Noel   & Thỏi Vàng Noel  & Giấy Vàng Noel  dùng để đổi được phần quà tương ứng:
 
 

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 23-01-2020
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-01-2020

 

Nội Dung

TQC Team sẽ tiến hành hỗ trợ cho chư vị Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ như sau

• Tất cả các Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ sẽ được hỗ trợ nâng cấp các Skill từ level 120 trở xuống

• Chư vị Anh Hùng sau khi học skill của Vệ Sĩ lên +3 (hiện trên bảng skill) có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để được ghi nhận & nâng cấp

• Đối với server Long Phụng & Pharaoh:  Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +6 (Skill level từ 120 trở xuống)

• Đối với server Trụ Vương & Đắc Kỷ:  Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +5 (Skill level từ 120 trở xuống)

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Mừng Xuân Canh Tý, đánh quái thu thập nguyên liệu làm Bánh Tét ngày tết để đổi quà cực kỳ hấp dẫn

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu ngày 16-01-2020
 • Kết thúc thông báo sau

 

Cách Chơi

• Lân Vương & Tiểu Lân xuất hiện bên ngoài các thành trì

• Chư vị Anh Hùng hãy tiêu diệt Lân Vương để nhận được Bánh Tét 

• Tiêu diệt Tiểu Lân để nhận được Trứng Vịt Muối  - Gạo  - Đậu Xanh  

• Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, chư vị anh hùng hãy đến 1 trong 3 thành thủ đô Lạc Dương - Thành Đô - Kiến Nghiệp, tại Tiền Trang để đổi quà

 

 • Làm Bánh Tét (Ít Nguyên Liệu)

• Nói chuyện với NPC Lái Buôn

dùng 10 Trứng Vịt Muối  + 10 Gạo  - 10 Đậu Xanh  + 5.000.000 Gold  Bánh Tét 

(Làm Bánh Tét với ít nguyên liệu có thể bị hư và nhận được 1 Đậu Xanh) 

 

 • Làm Bánh Tét (Đủ Nguyên Liệu)

• Nói chuyện với NPC Lái Buôn

dùng 10 Trứng Vịt Muối  + 10 Gạo  - 10 Đậu Xanh  + 1 chữ Tết  + 5.000.000 Gold  Bánh Tét 

Chư vị Anh Hùng có thể mua chữ Tết trên Thương Thành

• Khi mở Bánh Tét  chư vị anh hùng sẽ nhận được các vật phẩm VIP (Tinh Toản, Huyết Tinh, Tái Sinh Thạch, Siêu Kinh Nghiệm , Lưu Bị Trang, Thần Thạch, Thiên Thạch, Vật Phẩm Skill Ngoại Công +7 & Nội Công +16, Bí Kíp Đặc Thù Hỗ Trợ Binh Sĩ, ThiênChiThếCấp, KhônChiThếCấp và các vật phẩm VIP khác , .....)

• Ngoài ra, khi mở Bánh Tét  chư vị anh hùng có thể nhận được vật phẩm Như   &    & Phát  & Tài   dùng để đổi được phần quà tương ứng:

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 25-01-2020
 • Kết thúc 23h59 ngày 27-01-2020

 

Nội Dung

 • Sự kiện dành cho tất cả gamers có thời gian log in từ 00h00 ngày 01-09-2019 đến 23h59 ngày 31-12-2019
 • Chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận quà
 • Mỗi ID chỉ nhận được 1 lần duy nhất

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Vật Phẩm Bao Lì Xì sẽ bị xóa vào lúc 09h00 ngày 03-02-2020, chư vị Anh Hùng vui lòng lấy hết vật phẩm ra khỏi NPC Đại Hồng Lư & sử dụng hết trước thời gian này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra

 

Khi mở Bao Lì Xì  chư vị anh hùng sẽ nhận được các vật phẩm VIP (Túi Ngoại Công & Túi Nội Công, Siêu Cấp Võ Hồn, Hóa Trang VIP và các vật phẩm VIP khác , .....)

ID nào nhận được vật phẩm Thẻ Bài Vàng sẽ đổi được phần quà:

 

Chư vị Anh Hùng nào nhận được vật phẩm Thẻ Bài Vàng có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được ghi nhận, hạn chót ghi nhận vào lúc 09h00 ngày 03-02-2020

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện

 • Bắt đầu 11h00 ngày 23-01-2020
 • Kết thúc 23h59 ngày 07-02-2020

​Thời gian mua Chuột:

 • Bắt đầu 11h00 ngày 23-01-2020
 • Kết thúc 23h59 ngày 05-02-2020

​Thời gian Đục Hũ:

 • Bắt đầu 11h00 ngày 23-01-2020
 • Kết thúc 23h59 ngày 07-02-2020

 

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dùng có thể sử dụng Chuột để đục các hũ nếp của Dzogame để có cơ hội nhận được phần thưởng hấp dẫn
 • Sự kiện áp dụng cho tất cả người dùng sử dụng Ví Dzogame và có DzoDong trong Ví
 • Chư vị Anh Hùng truy cập vào địa chỉ https://dzogame.vn/tet2020/ và đăng nhập bằng tài khoản Ví Dzogame để tham gia

 

Quy Tắc của sự kiện Chuột Sa Hũ Nếp

 • Sử dụng Chuột để đục các Hũ Nếp với 3 Loại chuột: Bạch Ngân, Hoàng Kim, Lưu Ly
 • Để có Chuột người chơi phải sử dụng DzoDong (nạp tiền vào ví Dzogame) hoặc Thỏi Vàng (phần thưởng qua các lần đục hũ)

 

Lưu ý:

 • DzoDong & Thỏi Vàng sẽ được tính riêng biệt, không được cộng dồn cho nhau để mua chuột.

​VD: Để mua Chuột Bạch Ngân, bạn phải có ít nhất 1.900 DzoDong hoặc 1.900 Thỏi Vàng mới có thể mua được 1 Chuột.

 • Trong thời gian từ 11h00 ngày 23-01 đến 23h59 ngày 05-02-2020, NPH Dzogame sẽ có khuyến mãi tặng Chuột cho người chơi khi sử dụng tính năng nạp vào ví Dzogame thông qua số Dzodong nạp mỗi lần như sau:

 • Khuyến mãi tặng chuột được tính độc lập ở mỗi lần nạp (không tính cộng dồn) và nạp mệnh giá nào thì nhận được số chuột tặng tương ứng với mệnh giá đó.
 • Tổng cộng có 12 Hũ Nếp3 Loại Chuột trong sự kiện mà người chơi có cơ hội đục được

 

Cách Đục Hũ

Chọn loại Chuột mà Anh Hùng muốn (click vào Chuột) rồi sau đó chọn hình thức đục hũ:

 • Đục Hũ: Đục 1 lần tốn 1 Chuột
 • 10 Lần: Đục 10 lần tốn 10 Chuột
 • 100 Lần: Đục 100 lần tốn 100 Chuột

Nhận Quà:  Chuột đục được Hũ Nếp nào sẽ nhận được phần quà của Hũ Nếp đó và nhân tỷ lệ với loại Chuột sử dụng.

Ví dụ: Sử dụng chuột Bạch Ngân đục được Ăn III sẽ nhận được 2.900 thỏi vàng, sẽ là 5.800 nếu là chuột Hoàng Kim và dùng Chuột Lưu Ly sẽ là 8.700 thỏi vàng.

Lưu ý:  Nếu dùng Chuột Lưu Ly thì Chuột sẽ chỉ đục vào các Hũ: Mất Trắng, Ăn III, Ăn IV, Ăn V, Ăn VI và Ăn VII

 

Hũ Lộc Phát

 

Hũ Lộc Phát là giải đặt biệt được tích lũy nếu người chơi đục trúng vào Hũ Mất Trắng. Giá trị của Chuột sử dụng sẽ được quy đổi thành Thỏi Vàng và được tích lũy vào Hũ Lộc Phát khi đục trúng vào Hũ Mất Trắng.

Người chơi mỗi lần đục Hũ Nếp đều có cơ hội đục trúng vào Hũ Lộc Phát này (kể cả khi được Hũ Mất Trắng)

Có 3 loại Hũ Lộc Phát:

 • Lộc Phát 1: Đục Trúng sẽ nhận được 25% giá trị của Hũ Lộc Phát.
 • Lộc Phát 2: Đục Trúng sẽ nhận được 50% giá trị của Hũ Lộc Phát.
 • Lộc Phát Đặc Biệt: Đục Trúng sẽ nhận được 100% giá trị của Hũ Lộc Phát. 

Giá trị của Hũ Lộc Phát sẽ được cộng dồn suốt sự kiện và sau mỗi lần có người chơi đục trúng.

Sau khi kết thúc sự kiện, giá trị còn lại của Hũ Lộc Phát chúng tôi sẽ tiến hành Quay Số May Mắn để trao cho người chơi có nhân phẩm cao nhất đã từng tham gia đục hũ.

 

Sử Dụng Thỏi Vàng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể sử dụng Thỏi Vàng nhận được để:

 • Mua tất cả các loại chuột để tham gia tiếp tục.
 • Hoặc sử dụng để mua vật phẩm theo từng Game mình đang chơi. (Web Shop của Tam Quốc Chí online sẽ được cập nhật sau)
 • Sau khi kết thúc sự kiện, người chơi sẽ tiến hành đổi Thỏi Vàng ra thành DzoCoin với tỷ lệ 1:1. Với DzoCoin, các bạn có thể sử dụng để nạp vào game đang chơi của NPH Dzogame hay tiến hành mua các vật phẩm trên Webshop cũng của các sản phẩm của Dzogame.
 • Sau 23h59 05/02 không thể mua chuột
 • Từ 23h59 07/02 đóng chức năng đục hũ

 

Nào cùng nhau thử nhân phẩm năm Canh Tý cùng Chuột Sa Hũ Nếp!

Dzogame có thể dừng sự kiện, nếu có sự cố mà không cần thông báo trước. Số lượng Chuột mua chưa dùng sẽ quy đổi thành Thỏi vàng và có thể chuyển thành Dzocoin.

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.