Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019

Thời gian mở: 17h00 ngày 01-10-2019

Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 10k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 10k@ - 5k@ - 2k@ - 1k@, nếu anh hùng nhận mốc 5k@ thì anh hùng còn lại 5k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 5k@ - 2k@ - 1k@
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 23k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT, Dzocard
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
 • Riêng đối với mốc 5k@ - 10k@ ở server Long Phụng & Pharaoh, phần quà X7 Kinh Nghiệm sẽ được trao cùng lúc với Vũ Khí mà chư vị Anh Hùng xác nhận
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị Anh Hùng sẽ không thể xác nhận quà
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 10 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 01-11-2019

Quà Tặng

 

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 03-10-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 03-11-2019

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 100 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Trần Lưu
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương & Đắc Kỷ: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 100 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Sài Tang
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương & Đắc Kỷ: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2
 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Nâng Cấp Skill

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

**************************************************

Tinh Luyện Sư

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-10-2019

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng phải thu thập Vũ Khí & tiền Mil như bên dưới để đổi quà
 • Số lần sử dụng của Vũ Khí phải còn nguyên

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vũ Khí

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 03-09-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 30-09-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn,
 • Vũ Khí thu thập phải có số lần sử dụng & số lần cường hóa còn nguyên
 • Vũ Khí thu thập phải cùng loại, cùng cấp độ (Đoản Binh với Đoản Binh, Trường Binh với Trường Binh,...v..v..)
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 110 +0 (Max Dmg) thì phải thu thập đủ 2 VK 110 +0 mới đủ điều kiện để nhận quà

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hỗ Trợ Tân Thủ

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 15-10-2019

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng đạt đủ điều kiện sẽ được nhận Hỗ Trợ

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Công Huân

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-10-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vật Phẩm

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 10 Thần Thiết + 10 Tinh Cang thì tổng số lượng là 20 nên đổi được phần quà
 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 02-10-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 02-11-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 145 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Trần Lưu
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)

Quà Tặng

 

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 145 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Sài Tang
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 20.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 20.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 
Thời Gian Diễn Ra
 • Bắt đầu: ngày 03-10-2018
 • Kết thúc: cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Các quân đoàn khi đạt được level 10 thì có thể tạo ra một Thế Lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :ThụcNgụyNgô
 • Thế Lực nào tạo và giữ được trong 2 tuần đầu tiên thì Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà Võ Hồn & Hóa Trang (7 ngày)
 • Vua Thế Lực thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần. Phần quà sẽ được trao mỗi tuần nếu Thế Lực không bị mất
 • Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển
 • Nếu Vua Thế Lực nào xác nhận phần quà hóa trang chỉ có thời hạn (3 ngày), thì sau khi hết hạn, TQC Team sẽ trao phần quà hóa trang đó thêm lần nữa
 • Chủ Quân Đoàn nào muốn thành lập Thế Lực mới có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng, TQC Team sẽ hỗ trợ cho chủ Quân Đoàn 3 vật phẩm lập Quốc

Quà Tặng

 

Xem hướng dẫn lập Thế Lực tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc 21h00 ngày 01-11-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 200 (chuyển sinh 1) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Tân Dã - Trần Lưu
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần

 

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Sài Tang
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 200 (chuyển sinh 1) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Phần quà Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill 

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 100 Thần Thiết + 150 Tinh Cang thì tổng số lượng là 250 nên đổi được phần quà

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-10-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-10-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil & @ Point như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 165 xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:    Sự kiện áp dụng cho tất cả các server

Thông tin sự kiện xem tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Tháng 10" với những vật phẩm mới cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu:  17h00 ngày 04-10-2019

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 31-10-2019

 

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, Anh Hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

Chư vị Anh Hùng có thể tham gia quay bằng 2 cách:

 

Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng tài khoản 3QC:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng chọn Quay bằng tài khoản 3QC để vào giao diện quay

 

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có Vòng Quay có thể nạp Vòng Quay bằng cách nhấn vào nút Nạp Vòng Quay

 

Sau đó, chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoID để tiến hành Nạp Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Dzogame, chư vị Anh Hùng chọn Nạp Tiền vào Game

Chọn nạp Cho Bạn Bè ⇒ chọn Tam Quốc Chí - Vòng Quay ⇒ Nhập ID game muốn nạp Vòng Quay ⇒ chọn Mệnh Giá ⇒ Đồng Ý Mua

Xem hướng dẫn chi tiết cách nạp DzoDong (DzoCoin) & Nạp Tiền vào Game tại đây

 

             2. Hệ thống sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

       Đối với Anh Hùng sử dụng tài khoản 3QC để quay, Vòng Quay may mắn được quy đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ:

 

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống quy đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ Gate, thẻ Dzocard Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp          

    4. Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng hệ thống ID Dzogame:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng phải đăng nhập thêm tài khoản Dzogame để vào Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Quý vị anh hùng chỉ cần có DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản thì sẽ được tham gia quay Vòng Quay, để nạp DzoDong (hoặc DzoCoin) chư vị Anh Hùng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây


             2. Khi quay hệ thống sẽ trừ trực tiếp số DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản Dzogame theo tỉ lệ 2.500 DzoCoin (DzoDong) = 1 vòng quay

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame

 

         - Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí rồi đăng nhập vào tài khoản Dzogame để tiến hành quay

         - Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame sẽ có thêm 2 nút 5 Lượt & 10 Lượt để hỗ trợ cho những Anh Hùng nào muốn quay 1 lần nhiều Vòng Quay.

Nút 5 Lượt & 10 Lượt sẽ không áp dụng cho chế dộ tự động quay         

 

Lưu ý:

1. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Vòng Quay” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay hoặc chư vị Anh Hùng có thể nhấn nút "Nhận Tất Cả" để nhận tất cả quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          2. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Túi Tinh Toản, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lỏa

 

Mua Web Point:

Từ Vòng Quay Tháng 5 trở đi , TQC Team đã cập nhật thêm tính năng mới "Mua Web Point" để giúp chư vị Anh Hùng có thể mua vật phẩm trong Cửa Hàng mà không cần Quay Vòng Quay

 

Hướng dẫn mua Web Point:

1. Để mua Web Point, chư vị Anh Hùng phải vào phần quay số, sau đó chọn Mua Web Point

2. Chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoGame

3. Sau khi đăng nhập tài khoản Dzogame, hệ thống sẽ đưa chư vị Anh Hùng đến trang mua Web Point

Tiếp theo, chư vị Anh Hùng chọn mục Cho Bạn Bè     chọn game Tam Quốc Chí - Đổi WebPoint

Chư vị Anh Hùng tiếp tục nhập ID muốn nhận WebPoint    chọn Mệnh Giá    chọn Đồng Ý Mua để hoàn tất

 

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: Đào Tiên (không delay) giá 300 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 30 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Thẻ VTC (VCoin) không áp dụng cho Vòng Quay Tháng 10
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.
 7. Đối với các vật phẩm mua trong Web Shop (không thể giao dịch) khi chư vị Anh Hùng muốn tặng cho một ID khác thì không được chọn "Mua" mà phải chọn "Tặng", nếu không phần quà sẽ không được trao

 

Hướng dẫn Đăng Ký Tài Khoản Dzogame tại đây

Hướng dẫn nạp thẻ vào tài khoản Dzogame xem tại đây

Hướng dẫn nạp tiền vào game từ tài khoản Dzogame xem tại đây

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để chào đón năm mới - Kỷ Hợi 2019, công ty DzoGame sẽ có Combo Quà Tặng dành riêng cho năm Kỷ Hợi 2019

Thời Gian Mở Bán

 • Bắt đầu:18h00 ngày 04-01-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 20-01-2019

Combo Quà Tặng 2019 gồm:

• 1 Sổ tay

• 1 Lịch để bàn năm Kỷ Hợi 2019

• Khuyến Mãi dành cho 12 tháng (Mỗi tháng 1 phần quà)

Combo Quà Tặng sẽ có giá 500.000đ & số lượng có hạn, chư vị Anh Hùng hãy nhanh chóng đặt mua để có thể nhận được những ưu đãi mà chỉ những ai sở hữu Combo Quà Tặng mới có được
 
Phần Quà Khuyến Mãi dành cho 12 tháng:
 
• Tháng 1: Tặng 5000 Webpoint (Vòng Quay Trong Tháng)
 
• Tháng 2: Tặng 10% tổng giá trị lần nạp đầu tiên (Vòng Quay/ @ Point) trong tháng 2

• Tháng 3: Tặng 15% tổng giá trị lần nạp đầu tiên (Vòng Quay/ @ Point) trong tháng 3

• Tháng 4: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 5: 3 Tinh Toản

• Tháng 6: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 7: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 8: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn)

• Tháng 9: Võ Hồn 3 ngày (Tùy chọn) (Hạn chót xác nhận vào lúc 09h00 ngày 15-09-2019)

• Tháng 10: Cập nhật sau

• Tháng 11: Cập nhật sau

• Tháng 12: Cập nhật sau

TQC Team sẽ tiến hành cập nhật phần quà cho những tháng kế tiếp tùy vào thời điểm khi đó cho phù hợp

 

Chúc chư vị Anh Hùng năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

 

Hướng dẫn đăng ký mua Combo Quà Tặng 2019 & cách thức nhận quà

Nhận quà Khuyến Mãi mỗi tháng tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Đăng nhập vào trang https://id.3qc.vn/Default.aspx, chư vị anh hùng sẽ thấy thêm phần Quản lý IP Bonus, chỉ cần nạp đủ 5.000 @point trong tháng là có thể kích hoạt được IP Bonus, hệ thống sẽ tự động nhận IP, chư vị anh hùng chỉ cần nhập chuỗi kiểm tra rồi xác nhận là hoàn tất kích hoạt IP Bonus

 • Sau khi kích hoạt IP Bonus, chư vị Anh Hùng sẽ được tăng điểm kinh nghiệm cho nhân vật và cho lính & tăng tỷ lệ may mắn khi săn Boss

 • Mỗi tài khoản chỉ có thể thêm 1 IP, muốn đổi IP khác thì phải xóa IP cũ

 • Hạn sử dụng của IP Bonus luôn là cuối tháng, không tính cộng dồn thời gian sử dụng. Ví dụ tổng nạp của chư vị anh hùng là 10.000 @point trong tháng 9 thì cũng chỉ sử dụng được IP Bonus đến hết tháng 9, qua tháng mới chư vị anh hùng phải nạp đủ 5.000 @point để kích hoạt tiếp.
 • Số @point nạp để kích hoạt IP Bonus có thể tham gia các sự kiện khác của game như Điểm Binh,..
 • Ngoài ra, khi kích hoạt IP Bonus, chư vị anh hùng còn nhận được thêm các phần quà trong game, quà sẽ được tặng ở đầu tháng kế tiếp. 
 • Số @Point sẽ không bị trừ khi kích hoạt hệ thống IP Bonus.

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

TAM QUỐC ĐỆ NHẤT QUÂN ĐOÀN LẦN XIII

 

Nhân dịp Tam Quốc Chí Online gần tròn 13 tuổi cũng như tiếp nối thành công của giải Đệ Nhất Quân Đoàn diễn ra hằng năm, TQC Team xin gởi đến các Anh Hùng giải đấu Đệ Nhất Quân Đoàn Lần XIII

Đệ Nhất Quân Đoàn là giải đấu uy tín, có đẳng cấp cao được tổ chức bài bản và quy mô. Tại đây, các Quân Đoàn trong Tam Quốc Chí online sẽ có dịp được so tài cao thấp, phân tranh thắng thua nhằm vinh danh sử sách và có cơ hội đoạt được những phần thưởng có giá trị.

Anh Hùng có chí lớn trong Tam Quốc không ít, kẻ có tài lãnh đạo, mưu lược lại càng không thiếu. Nhưng quân đoàn nào sẽ là quân đoàn chiến thắng?

Nay, TQC Team chính thức chiếu cáo thiên hạ: giải đấu Tam Quốc Đệ Nhất Quân Đoàn Lần XIII chính thức khởi tranh.

Giải Đấu Đệ Nhất Quân Đoàn XIII -  2019

 

 Thời Gian Đăng Ký

 • Đăng ký từ ngày 18-09-2019 đến 23h59 ngày 29-09-2019
 • Chốt danh sách quân đoàn tham gia và thành viên thi đấu vào lúc 09h00 ngày 30-09-2019
 • Thời gian thi đấu cập nhật sau
 • Giải Thưởng cập nhật sau

 

 Điều Kiện Đăng Ký

 • Đối với server Long Phụng
 • Yêu cầu:
  • Quân đoàn có thành viên có cấp độ như sau:
   • Từ Level 180 trở lên (Đối với Anh Hùng đã chuyển sinh lần 2)
  • Số lượng thành viên nhiều nhất là 42 và thấp nhất là 30
 • Đối với server Pharaoh
 • Yêu cầu:
  • Quân đoàn có thành viên có cấp độ như sau:
   • Từ Level 145 trở lên
  • Số lượng thành viên nhiều nhất là 42 và thấp nhất là 30
 • ​Mỗi Quân Đoàn được giới hạn tối đa và tối thiểu số Class nhân vật khi thi đấu như sau
  • Võ Tướng: tối đa 12 thành viên - tối thiểu 10 thành viên
  • Hào Kiệt: tối đa 12 thành viên - tối thiểu 10 thành viên
  • Quân Sư - Cơ Quan Sư - Vệ Sĩ: tối đa 12 thành viên - tối thiểu 6 thành viên (Quân Sư hết vẫn được)
  • Phương Sĩ: tối da 6 thành viên - tối thiểu 4 thành viên

 

 Phí Đăng Ký

 • 15 tỷ mil cho quân đoàn ở server Long Phụng
 • 5 tỷ mil cho quân đoàn ở server Pharaoh
 • TQC Team sẽ liên hệ với chủ Quân Đoàn để thu phí (dành cho những Quân Đoàn đăng ký hợp lệ)
 • Quân Đoàn nào đăng ký hợp lệ thì TQC Team sẽ liên hệ để thu Gold
 • Quân Đoàn đăng ký hợp lệ sẽ nhận được phần quà sau khi kết thúc giải đấu:
  • ​Server Long Phụng:
   • 300 Siêu Kinh Nghiệm (đối với thành viên có level từ 200 đến 220)
   • 400 Siêu Kinh Nghiệm (đối với thành viên có level từ 221 trở lên)
   • Up max level 200 (đối với thành viên có level từ 180 đến 199)
  • Server Pharaoh:
   • 200 Siêu Kinh Nghiệm (đối với thành viên có level từ 166 trở lên)
   • Up level 166 (đối với thành viên có level dưới 166)

 

 Cách Đăng Ký Và Khai Báo Danh Sách Thành viên Tham Gia

Các chủ quân đoàn phải hoàn tất mẫu đăng ký thông tin bắt buộc phải đầy đủ như sau

Quân đoàn: ....

Trưởng quân đoàn: ....

  - Họ và Tên Trưởng quân đoàn: ....

  - Số điện thoại: ....

Phó quân đoàn: ....

  - Họ và Tên Phó quân đoàn: ....

  - Số điện thoại: ....

Họ và Tên người đại diện TP.HCM nếu Chủ và Phó quân đoàn ở tỉnh khác: ....

  - Số điện thoại: ....

Số thành viên tham gia:

Danh sách liệt kê tên và level các thành viên tham gia (bao gồm trưởng và phó quân đoàn)

  1: A - level 200 - QS

  2: B - level 196 - VT

  3: C - level 187 - PS

  4: D - level 180 - HK

  5: v.v....

 • Hình ảnh đính kèm bao gồm thông tin chung của quân đoàn và tên các thành viên xếp theo thứ tự level từ cao đến thấp (bắt buộc phải hoàn tất chi tiết theo đúng yêu cầu TQC Team đưa ra để tiện cho việc kiểm tra và trao giải sau này).
 • TQC Team sẽ tổng hợp và chốt danh sách dựa trên bài đăng ký tham gia cuối cùng của ngày hôm đó, sau khi chốt danh sách sẽ không thể thay đổi được nữa. Đồng thời TQC Team yêu cầu trong khoảng thời gian chốt danh sách các anh hùng đang có tên trong danh sách thi đấu không thoát và di chuyển sang quân đoàn khác, vì TQC Team sẽ kiểm tra và lấy danh sách trong game để đối chiếu với danh sách đăng ký.
 • Danh sách cập nhật thay đổi thành viên trước khi chốt danh sách phải điền rõ loại nhân vật nào và thêm nhân vật nào, bao gồm hình ảnh đầy đủ tại mục dành riêng cho quân đoàn đó.
 • Sau khi chốt tên thi đấu tham gia, chư vị anh hùng không được tự ý đổi tên nhân vật. Trường hợp nếu anh hùng muốn thay đổi tên thì bắt buộc trước khi thay đổi tên phải liên hệ TQC Team cung cấp ID game của nhân vật muốn đổi, sau khi được sự đồng ý của TQC Team thì các anh hùng mới có thể đổi tên và tham gia giải đấu.

 

 Lưu Ý

 • Chư vị anh hùng cần phải hoàn tất đăng ký trước 09h00 ngày 29-09-2019
 • Tùy theo số lượng Quân Đoàn đăng ký tham gia, TQC Team sẽ quyết định có tổ chức giải đấu đó hoặc không
 • Sau khi chốt danh sách thành viên thì thành viên đã đăng ký không được chuyển sang quân đoàn khác dự thi, nếu quân đoàn nào tiếp nhận thành viên của quân đoàn khác để thi đấu thì sẽ bị xử lý theo luật của giải đấu
 • Không được hoàn trả lại phí tham gia nếu như quân đoàn tự ý bỏ cuộc hoặc trong cuộc chơi bi loại giữa chừng, khi đã hết thời hạn thu phí nếu quân đoàn nào vẫn chưa nộp thì xem như bỏ cuộc và sẽ không có trong danh sách thi đấu
 • Sau khi có danh sách các quân đoàn đăng ký, TQC Team sẽ xem xét, không phải quân đoàn nào đăng ký cũng được tham gia

 Đăng Ký Đệ Nhất Quân Đoàn XIII - Giải Đấu 2019 nhấn vào đây

 

Thân, TQC Team.