Thời Gian Diễn Ra 

Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019

Thời gian mở: 17h30 ngày 02-12-2019

Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

Nhận quà tại đây

Nội Dung Sự Kiện

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần các anh hùng nạp đủ các mốc @Point theo từng mốc thời gian thì sẽ nhận được một phần quà tương ứng
  • Ví dụ tổng nạp của anh hùng là 10k@ trong Giai đoạn 1, khi nhận quà sẽ hiện đủ các mốc 10k@ - 5k@ - 2k@ - 1k@, nếu anh hùng nhận mốc 5k@ thì anh hùng còn lại 5k@ và sẽ được chọn tiếp mốc 5k@ - 2k@ - 1k@
  • Nếu tổng nạp của anh hùng là 28k@ trong Giai đoạn 1 tức là đủ hết các mốc thì anh hùng sẽ nhận được hết quà của các mốc
 • Chư vị Anh Hùng có thể nạp cộng dồn và nhận không giới hạn phần quà này
 • Áp dụng tất cả các hình thức thẻ nạp như: VT108, Gate FPT, Dzocard
   
 • Trong mỗi giai đoạn có thể nhận nhiều mốc 1 lần nếu nạp đủ các mốc
 • Riêng đối với mốc 5k@ - 10k@ ở server Long Phụng & Pharaoh, phần quà X7 Kinh Nghiệm sẽ được trao cùng lúc với Vũ Khí mà chư vị Anh Hùng xác nhận
 • Sau khi kết thúc sự kiện, chư vị Anh Hùng sẽ không thể xác nhận quà
 • Phần quà Điểm Binh Tháng 12 sẽ được xóa sau 09h00 ngày 01-01-2020

Quà Tặng

 

Sau khi xác nhận nhận quà ở web, chư vị anh hùng vui lòng vào NPC Đại Hồng Lư để nhận quà

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

Nhất Tướng Công Thành

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 05-12-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 29-12-2019

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 125 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương & Đắc Kỷ: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)
insert-content

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 125 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Uyển
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Trụ Vương & Đắc Kỷ: Thứ Năm & Chủ Nhật (19h00 - 21h00)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill
insert-content

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2
 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Nâng Cấp Skill

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

**************************************************

Tinh Luyện Sư

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-12-2019

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng phải thu thập Vũ Khí & tiền Mil như bên dưới để đổi quà
 • Số lần sử dụng của Vũ Khí phải còn nguyên

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vũ Khí

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-12-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Vũ Khí và tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn,
 • Vũ Khí thu thập phải có số lần sử dụng & số lần cường hóa còn nguyên
 • Vũ Khí thu thập phải cùng loại, cùng cấp độ (Đoản Binh với Đoản Binh, Trường Binh với Trường Binh,...v..v..)
  • VD: Anh Hùng muốn đổi VK 110 +0 (Max Dmg) thì phải thu thập đủ 2 VK 110 +0 mới đủ điều kiện để nhận quà

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hỗ Trợ Tân Thủ

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 31-12-2019

Nội Dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Anh Hùng đạt đủ điều kiện sẽ được nhận Hỗ Trợ

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Công Huân

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 31-12-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

**************************************************

Hoán Đổi Vật Phẩm

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 10 Thần Thiết + 10 Tinh Cang thì tổng số lượng là 20 nên đổi được phần quà
 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Nhất Tướng Công Thành

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 19h00 ngày 04-12-2019
 • Kết thúc: 21h00 ngày 28-12-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần sẽ nhận được những phần quà (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Mỗi Quân Đoàn phải có tối thiểu 30 thành viên, các thành viên trong Quân Đoàn phải có level từ 145 trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ ko được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Nghiệp - Uyển
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần
 • Thời gian Công Thành Chiến
  • Server Pharaoh: Thứ Tư & Thứ Bảy (19h00 - 21h00)
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Quà Tặng Mỗi Ngày

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: ngày 02-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

 • Mỗi ngày chư vị anh hùng chỉ cần đăng nhập trang sự kiện để nhận quà
 • Sau đó vào NPC Đại Hồng Lư để nhận

 

Quà Tặng

Nhận quà tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-05-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Để được thêm dấu * chư vị anh hùng phải có đủ 20.000 @Point trong tài khoản game
 • Trong quá trình tiến hành thêm dấu *, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi 20.000 @Point trong tài khoản game xem như lệ phí
 • Chư vị anh hùng có thể yêu cầu thêm dấu * trước hoặc sau hoặc cả trước lẫn sau
 • Sự kiện chỉ áp dụng cho xác nhận thêm dấu *, không được đổi tên
 • Chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thêm dấu *

 

Thân, TQC Team.

 
Thời Gian Diễn Ra
 • Bắt đầu: ngày 03-10-2018
 • Kết thúc: cập nhật sau

 

Nội Dung

 • Các quân đoàn khi đạt được level 10 thì có thể tạo ra một Thế Lực mới chiến đấu với 3 thế lực nổi tiếng trong lịch sử :ThụcNgụyNgô
 • Thế Lực nào tạo và giữ được trong 2 tuần đầu tiên thì Vua Thế Lực sẽ nhận được phần quà Võ Hồn & Hóa Trang (7 ngày)
 • Vua Thế Lực thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là thứ 2 hàng tuần. Phần quà sẽ được trao mỗi tuần nếu Thế Lực không bị mất
 • Đối với Vua Thế Lực sau khi chuyển chức vị Vua cho nhân vật khác thì đặc ân sẽ được tặng cho nhân vật đó sau 2 tuần kể từ lúc chuyển
 • Nếu Vua Thế Lực nào xác nhận phần quà hóa trang chỉ có thời hạn (3 ngày), thì sau khi hết hạn, TQC Team sẽ trao phần quà hóa trang đó thêm lần nữa
 • Chủ Quân Đoàn nào muốn thành lập Thế Lực mới có thể liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng, TQC Team sẽ hỗ trợ cho chủ Quân Đoàn 3 vật phẩm lập Quốc

Quà Tặng

 

Xem hướng dẫn lập Thế Lực tại đây

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 19h00 ngày 03-12-2019
 • Kết thúc 21h00 ngày 27-12-2019

 

Chiếm và Giữ Thành (Mỗi Tuần)

Nội Dung 

 • Các quân đoàn chiếm thành chỉ định, sau đó giữ thành trong vòng 1 tuần (Chiếm & giữ thành trong cùng 1 tuần)
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì KHÔNG được thay đổi chủ quân đoàn
 • Trong thời gian chiếm & giữ thành trong tuần thì các Quân Đoàn KHÔNG được chuyển đổi thế lực
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà
 • Trong thời gian Công Thành Chiến, các thành viên không được thoát khỏi quân đoàn rồi vào lại để nhận quà, nếu vi phạm thì cả quân đoàn không được quà
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 180 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Thành Trì cần chiếm giữ: Sài Tang - Nghiệp
 • Phần quà sẽ được trao vào thứ 3 và bị xóa vào lúc 09h00 thứ 5 hàng tuần nếu không lấy ra khỏi NPC Đại Hồng Lư
 • Chủ quân đoàn thỏa điều kiện, vui lòng xác nhận phần quà với Hỗ Trợ Khách Hàng, hạn chót là trong ngày thứ 2 hằng tuần
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

 

Quà Tặng

 

Giữ Thành (tính từ tuần thứ 1)

Nội Dung 

 • Thành Trì cần chiếm giữ: Uyển
 • Mỗi thế lực chỉ chiếm được 1 thành chỉ định
 • Nếu cả 2 thành chỉ định bị chiếm cùng một thế lực thì sẽ tính theo Quân Đoàn nào chiếm thành chỉ định trước tiên
 • Quân Đoàn chiếm thành chỉ định không được chuyển đổi thế lực (có thể lập Quốc)
 • Trong tất cả khoảng thời gian CTC, Quân Đoàn nào có thể giữ không bị mất thành thì sẽ nhận được phần quà (Theo Tuần)
 • Các thành viên trong quân đoàn phải có level 180 (chuyển sinh 2) trở lên, Quân Đoàn nào có thành viên không đủ điều kiện thì Quân Đoàn đó sẽ không được nhận quà
 • Phần quà Skill +1 không được quy đổi thành Vật Phẩm Skill 
 • TQC Team sẽ tiến hành kiểm tra những trường hợp sử dụng Auto Boss khi những trận Công Thành Chiến được diễn ra, những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Lần 1: Khóa tài khoản 3 ngày

  • Lần 2: Khóa tài khoản Vĩnh Viễn

​VD:

 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC bị đánh xuống thành cấp 4 thì sẽ không nhận được phần quà của sự kiện Giữ Thành
 • Quân Đoàn có thành cấp 5, nhưng trong thời gian CTC (2 ngày/tuần) vẫn giữ được không bị hạ cấp thì sẽ nhận được phần quà của Tuần đó
 • Quân Đoàn nào không giữ được trong thời gian CTC nhưng vẫn thỏa điều kiện "Chiếm Và Giữ Thành" thì vẫn nhận được phần thưởng như tuần 1
 • Quân Đoàn chiếm và giữ thành chỉ định sẽ nhận được phần quà tương ứng với số lần chiếm và giữ thành đó

VD:

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 2 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

 • Quân Đoàn A không chiếm và giữ thành trong tuần 1 & 2 nhưng đã chiếm và giữ được thành trong tuần 3 thì sẽ nhận được phần quà tuần 1. Nếu Quân Đoàn A vẫn giữ được thành cho đến hết tuần 4 thì sẽ nhận được phần quà của tuần 2

Quà Tặng

 

 

 

 

 

Hóa Trang mới GiápVIP(Nam)

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Thần Thiết/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang để tham gia sự kiện
 • Thần Thiêt/Tinh Cang hoặc Lưu Tinh Thiết/Bách Luyện Cang có thể cộng dồn đủ số lượng để đổi

​VD:

 • Anh Hùng có 100 Thần Thiết + 150 Tinh Cang thì tổng số lượng là 250 nên đổi được phần quà

 

 • Anh hùng phải thu thập tiền mil như bên dưới, có thể cộng dồn

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Công Huân và tiền mil như bên dưới
 • Trong quá trình tiến hành trao quà, chư vị Anh Hùng sẽ bị trừ đi số Công Huân tương ứng

 

Quà Tặng

 

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

 • Anh hùng phải thu thập Kim Thược & tiền mil & @ Point như bên dưới
 • Anh Hùng không được xác nhận cho ID khác

 

Quà Tặng

Xác nhận sự kiện và mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Danh sách vũ khí 170 xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

TQC Team xin gởi đến chư vị anh hùng sự kiện Cung Chúc Tân Xuân, mở Bao Lì Xì đổi quà cực kỳ hấp dẫn

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

 •  Khi mở Bao Lì Xì chư vị anh hùng có thể nhận được chữ Cung  - Chúc  - Tân  - Xuân  và các vật phẩm có giá trị khác
 •  Nếu chư vị anh hùng thu thập đủ 4 chữ "Cung Chúc Tân Xuân" thì có thể xác nhận với Hỗ Trợ Khách Hàng phần quà tương ứng

TQC Team sẽ tiến hành xóa chữ Xuân (mở từ tháng 11 trở về trước) vào lúc 09h00 ngày 01-12-2019

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, mở nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Chư vị Anh Hùng khi mở "TúiNộiCông" & TúiNgoạiCông" sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm:

 • TúiNộiCông:  NộiCông +11, NộiCông +12, NộiCông +13, NộiCông +14, NộiCông +15 
 • TúiNgoạiCông:  NgoạiCông +4, NgoạiCông +5, NgoạiCông +6, NgoạiCông +7

Vật Phẩm NgoạiCông (NộiCông) nào thì chỉ tương ứng lên skil cấp đó, chư vị Anh Hùng liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận

Chú ý:    Sự kiện áp dụng cho tất cả các server

​Skill Đoản Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trường Binh (Ngoại Công)

 

Skill Trọng Binh (Ngoại Công)

 

Skill Cung Binh (Ngoại Công)

 

Skill Song Thủ (Ngoại Công)

 

Skill Nội Công

 

Thông tin sự kiện xem tại đây

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thân Chào Chư Vị Anh Hùng!

TQC Team xin gửi đến chư vị Anh Hùng sự kiện "Vòng Quay Tháng 12" với những vật phẩm mới cực kỳ giá trị

Tham Gia Sự Kiện Tại Đây

Thời gian diễn ra sự kiện:

+ Bắt Đầu:  17h00 ngày 04-12-2019

+ Kết Thúc Sự Kiện: 23h59 ngày 31-12-2019

 

 

Cách thức tham gia:

- Để tham gia sự kiện, Anh Hùng cần phải có số vòng quay mới có thể quay để trúng thưởng

Chư vị Anh Hùng có thể tham gia quay bằng 2 cách:

 

Quý vị Anh Hùng sẽ có cơ hội trúng các vật phẩm sau

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng tài khoản 3QC:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng chọn Quay bằng tài khoản 3QC để vào giao diện quay

 

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có Vòng Quay có thể nạp Vòng Quay bằng cách nhấn vào nút Nạp Vòng Quay

 

Sau đó, chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoID để tiến hành Nạp Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Dzogame, chư vị Anh Hùng chọn Nạp Tiền vào Game

Chọn nạp Cho Bạn Bè ⇒ chọn Tam Quốc Chí - Vòng Quay ⇒ Nhập ID game muốn nạp Vòng Quay ⇒ chọn Mệnh Giá ⇒ Đồng Ý Mua

Xem hướng dẫn chi tiết cách nạp DzoDong (DzoCoin) & Nạp Tiền vào Game tại đây

 

             2. Hệ thống sẽ quy đổi mệnh giá thẻ thành vòng quay, không chuyển số tiền trên thẻ thành @point trong game

       Đối với Anh Hùng sử dụng tài khoản 3QC để quay, Vòng Quay may mắn được quy đổi bằng thẻ nạp theo tỉ lệ:

 

             3. TQC Team có thiết lập hệ thống quy đổi thẻ thành vòng quay từ các loại thẻ như: thẻ Gate, thẻ Dzocard Quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa loại thẻ thuận lợi nhất để tiến hành nạp          

    4. Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

 

Đối với Anh Hùng quay bằng hệ thống ID Dzogame:

             1. Sau khi đăng nhâp vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí, chư vị Anh Hùng phải đăng nhập thêm tài khoản Dzogame để vào Vòng Quay

Nếu chư vị Anh Hùng chưa có tài khoản Dzogame có thể đăng ký tại đây

Quý vị anh hùng chỉ cần có DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản thì sẽ được tham gia quay Vòng Quay, để nạp DzoDong (hoặc DzoCoin) chư vị Anh Hùng vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây


             2. Khi quay hệ thống sẽ trừ trực tiếp số DzoDong (hoặc DzoCoin) trong tài khoản Dzogame theo tỉ lệ 2.500 DzoCoin (DzoDong) = 1 vòng quay

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame

 

         - Chư vị Anh Hùng phải đăng nhập vào bằng ID Game của Tam Quốc Chí rồi đăng nhập vào tài khoản Dzogame để tiến hành quay

         - Trong phần Quay Số, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

 

Vòng Quay bằng tài khoản Dzogame sẽ có thêm 2 nút 5 Lượt & 10 Lượt để hỗ trợ cho những Anh Hùng nào muốn quay 1 lần nhiều Vòng Quay.

Nút 5 Lượt & 10 Lượt sẽ không áp dụng cho chế dộ tự động quay         

 

Lưu ý:

1. Những vật phẩm mà quý vị Anh Hùng đã quay trúng, hệ thống sẽ KHÔNG gửi quà tặng ngay mà cần quý vị xác nhận thì hệ thống mới gửi quà. Để làm điều này quí vị Anh Hùng hãy nhấn nút “Log Vòng Quay” để vào phần xác nhận.

         Nhấn nút “Nhận Quà” để nhận quà tặng từ vòng quay hoặc chư vị Anh Hùng có thể nhấn nút "Nhận Tất Cả" để nhận tất cả quà tặng từ vòng quay, quý vị Anh Hùng có thể nhận lấy vật phẩm đó từ NPC Đại Hồng Lư

          2. Nhằm thuận tiện cho quý vị Anh Hùng, TQC Team có liệt kê các vật phẩm quay trúng theo từng thư mục, quý vị Anh Hùng có thể chọn lựa theo mục để nhận quà hoặc xem thông tin trúng giải

 

          Hơn nữa, TQC Team còn thiết lập nút “Nhận Tất Cả”, quý vị Anh Hùng có thể chọn nút này để nhận tất cả vật phẩm của mục đó.

          Ví dụ: Anh Hùng chọn thư mục Túi Tinh Toản, trong thư mục này có tất cả là 10 phần quà, quý vị Anh Hùng chỉ cần chọn nút “Nhận Tất Cả” là sẽ nhận hết 10 phần quà đó cùng lỏa

 

Mua Web Point:

Từ Vòng Quay Tháng 5 trở đi , TQC Team đã cập nhật thêm tính năng mới "Mua Web Point" để giúp chư vị Anh Hùng có thể mua vật phẩm trong Cửa Hàng mà không cần Quay Vòng Quay

 

Hướng dẫn mua Web Point:

1. Để mua Web Point, chư vị Anh Hùng phải vào phần quay số, sau đó chọn Mua Web Point

2. Chư vị Anh Hùng đăng nhập vào tài khoản DzoGame

3. Sau khi đăng nhập tài khoản Dzogame, hệ thống sẽ đưa chư vị Anh Hùng đến trang mua Web Point

Tiếp theo, chư vị Anh Hùng chọn mục Cho Bạn Bè     chọn game Tam Quốc Chí - Đổi WebPoint

Chư vị Anh Hùng tiếp tục nhập ID muốn nhận WebPoint    chọn Mệnh Giá    chọn Đồng Ý Mua để hoàn tất

 

          Cửa Hàng:

          Với số điểm webpoint mà quí vị Anh Hùng nhận được trong lúc tham gia Vòng Quay, quí vị Anh Hùng có thể dùng để đổi lấy các phần quà trong Cửa Hàng

          Hình ảnh Cửa Hàng

          Đưa chuột vào hình ảnh các vật phẩm ở Cửa Hàng để hiển thị thông tin chi tiết về vật phẩm đó

Ngoài ra còn có chức năng "Tặng" quà qua cửa hàng, với chức năng này, quí vị Anh Hùng có thể dùng webpoint của bản thân để mua và gửi tặng cho bạn bè trong game.

Hệ thống sẽ trừ thêm 3% số webpoint (dựa theo giá của vật phẩm trong cửa hàng) khi quí vị sử dụng chức năng "Tặng".

Ví dụ: Đào Tiên (không delay) giá 300 webpoint, nếu quí vị sử dụng chức năng tặng thì tổng số webpoint bị trừ sẽ là 30 webpoint

Khi "Tặng" quí vị Anh Hùng nhớ điền đúng ID Game của người được tặng, người được tặng chỉ cần đăng nhập vào game đến NPC Đại Hồng Lư để nhận.

 

Lưu Ý:

 1. Chỉ có số điểm webpoint mà quý vị Anh Hùng quay trúng trong Vòng Quay mới có thể dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng.          
 2. Đối với các vật phẩm có thể gửi tặng ngay thì hệ thồng sẽ gửi cho quý vị Anh Hùng thông qua NPC Đại Hồng Lư.
 3. Đối với những vật phẩm cần xác nhận thông tin (như +1 cho vũ khí v.v..) thì quý vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để xác nhận thông tin nhận quà.
 4. Thẻ VTC (VCoin) không áp dụng cho Vòng Quay Tháng 12
 5. Thẻ nạp Vòng Quay Tháng KHÔNG được tính cho các sự kiện Tháng
 6. Số webpoint quý vị anh hùng vui lòng sử dụng hết vì khi kết thúc sự kiện thì webpoint không thể quy đổi sang bất kỳ thứ gì được nữa.
 7. Đối với các vật phẩm mua trong Web Shop (không thể giao dịch) khi chư vị Anh Hùng muốn tặng cho một ID khác thì không được chọn "Mua" mà phải chọn "Tặng", nếu không phần quà sẽ không được trao

 

Hướng dẫn Đăng Ký Tài Khoản Dzogame tại đây

Hướng dẫn nạp thẻ vào tài khoản Dzogame xem tại đây

Hướng dẫn nạp tiền vào game từ tài khoản Dzogame xem tại đây

Xem Thông Tin Thú Cưỡi mới tại đây

Xem thông tin về thú cưỡi mới trong WebShop

Tổng hợp các Skill Ngoại Công được Nâng Cấp xem tại đây

Tổng hợp các Skill Nội Công được Nâng Cấp xem tại đây

Chúc quý vị Anh Hùng gặp nhiều may mắn, quay nhiều trúng lớn.

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 14h30 ngày 12-12-2019
 • Kết thúc: 09h00 ngày 17-12-2019

 

Nội Dung

Nhân dịp ngày 12-12, TQC Team sẽ tiến hành cập nhật cửa hàng Vòng Quay Tháng 12 như sau:

- Cửa Hàng trong sự kiện "Vòng Quay Tháng 12" sẽ giảm giá tất cả vật phẩm từ 30%  50% 

- TQC Team sẽ cập nhật thêm những Vật Phẩm Mới và HOTchỉ mở bán trong sự kiện này (Shop 12/12)

Sau khi sự kiện kết thúc, Shop 12/12 sẽ được đóng & giá các vật phẩm trong cửa hàng Vòng Quay Tháng 12 sẽ trở lại bình thường

Sự kiện dành cho cả 3 server

 

Tham gia sự kiện Vòng Quay Tháng 12 tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-09-2019
 • Kết thúc: thông báo sau

 

Nội Dung

 • Đăng nhập vào trang https://id.3qc.vn/Default.aspx, chư vị anh hùng sẽ thấy thêm phần Quản lý IP Bonus, chỉ cần nạp đủ 5.000 @point trong tháng là có thể kích hoạt được IP Bonus, hệ thống sẽ tự động nhận IP, chư vị anh hùng chỉ cần nhập chuỗi kiểm tra rồi xác nhận là hoàn tất kích hoạt IP Bonus

 • Sau khi kích hoạt IP Bonus, chư vị Anh Hùng sẽ được tăng điểm kinh nghiệm cho nhân vật và cho lính & tăng tỷ lệ may mắn khi săn Boss

 • Mỗi tài khoản chỉ có thể thêm 1 IP, muốn đổi IP khác thì phải xóa IP cũ

 • Hạn sử dụng của IP Bonus luôn là cuối tháng, không tính cộng dồn thời gian sử dụng. Ví dụ tổng nạp của chư vị anh hùng là 10.000 @point trong tháng 9 thì cũng chỉ sử dụng được IP Bonus đến hết tháng 9, qua tháng mới chư vị anh hùng phải nạp đủ 5.000 @point để kích hoạt tiếp.
 • Số @point nạp để kích hoạt IP Bonus có thể tham gia các sự kiện khác của game như Điểm Binh,..
 • Ngoài ra, khi kích hoạt IP Bonus, chư vị anh hùng còn nhận được thêm các phần quà trong game, quà sẽ được tặng ở đầu tháng kế tiếp. 
 • Số @Point sẽ không bị trừ khi kích hoạt hệ thống IP Bonus.

Mọi thắc mắc về sự kiện, vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

 

Thân, TQC Team.

 

Thân chào chư vị anh hùng!

 

Để chào đón năm mới - Canh Tý 2020, công ty DzoGame sẽ mở bán Combo Quà Tặng dành riêng cho năm Canh Tý 2020

Thời Gian Mở Bán

 • Bắt đầu: 09h00 ngày 16-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 23-12-2019

Combo Quà Tặng 2020 gồm:

• 1 Sổ tay

• 1 Lịch để bàn năm Canh Tý 2020

• Khuyến Mãi dành cho 12 tháng (Mỗi tháng 1 phần quà)

Combo Quà Tặng sẽ có giá 500.000đ & số lượng có hạn, chư vị Anh Hùng hãy nhanh chóng đặt mua để có thể nhận được những ưu đãi mà chỉ những ai sở hữu Combo Quà Tặng mới có được
 
Phần Quà Khuyến Mãi dành cho 12 tháng:
 
• Tháng 1: Set Hóa Trang Cơ Giới (Thời hạn 1 Tháng)
 
• Tháng 2: Bonus 5% mệnh giá nạp đầu tiên khi nạp vào Vòng Quay Tháng 1 (sẽ add số vòng quay Khuyến Mãi vào Vòng Quay Tháng 2)

• Tháng 3: Siêu Cấp Võ Hồn 3 Ngày (Tùy Chọn) & Hóa Trang Toàn Thân 3 Ngày (Tùy Chọn) 

• Tháng 4: Cập nhật sau

• Tháng 5: Cập nhật sau

• Tháng 6: Cập nhật sau

• Tháng 7: Cập nhật sau

• Tháng 8: Cập nhật sau

• Tháng 9: Cập nhật sau

• Tháng 10: Cập nhật sau

• Tháng 11: Cập nhật sau

• Tháng 12: Cập nhật sau

TQC Team sẽ tiến hành cập nhật phần quà cho những tháng kế tiếp tùy vào thời điểm khi đó cho phù hợp

Chúc chư vị Anh Hùng năm mới An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

 

Hướng dẫn đăng ký mua Combo Quà Tặng 2020 & cách thức nhận quà

Nhận quà Khuyến Mãi mỗi tháng tại đây

 

Thân, TQC Team.

 

 

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 13-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 13-12-2019

 

Nội Dung

Nhân dịp Thứ 6 ngày 13, TQC Team sẽ tiến hành hỗ trợ chư vị Anh Hùng khi Cường Hóa Vũ Khí như sau:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị Anh Hùng nào khi Cường Hóa Vũ Khí thất bại & bị mất Vũ Khí có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng, TQC Team sẽ kiểm tra vào phục hồi lại Vũ Khí đã bị mất cho chư vị Anh Hùng (Vũ Khí tương ứng, Max Dmg, CH 3/3)

Lưu ý: Đối với Vũ Khí bị mất có mix sẵn chỉ số, TQC sẽ chỉ phục hồi lại Vũ Khí có CH 3/3

Chư vị Anh Hùng khi gửi Hỗ Trợ phải kèm theo 2 hình ảnh chụp Vũ Khí trước & sau khi cường hóa thất bại (bằng chứng tham gia sự kiện, bắt buộc phải có đủ hình Vũ Khí tham gia. Nếu thiếu dù chỉ 1 hình thì coi như không hợp lệ, hình chụp bắt buộc phải hiện rõ giờ phút giây ngày tháng năm, chỉ số vật phẩm trước khi cường hóa)

Hình chụp 1: hình ảnh chụp vật phẩm lúc chưa cường hóa và thời gian chụp hình này

(ví du: hình vũ khí Hỏa Bôn Liên +21 được chụp vào lúc 15h00 ngày 13-12-2019)

Hình chụp 2: hình ảnh chụp lúc vật phẩm cường hóa thất bại và thời gian chụp hình này
(ví dụ: hình vũ khí không còn tồn tại trong kho đồ, dòng thông báo thất bại và chụp vào lúc 15h10 ngày 13-12-2019)

Chú ý: TQC Team chỉ trao giải cho nhân vật trong game đã tiến hành cường hóa vật phẩm thất bại. Do đó chư vị anh hùng nên gởi hình ảnh và thông tin người đã cường hóa thất bại
Nhân vật đăng ký tham gia và nhân vật cường hóa phải là một, không chấp nhận trường hợp nhân vật cường hóa thất bại và nhân vật đăng ký tham gia khác nhau

TQC Team sẽ tiến hành trao Vũ Khí phục hồi cho chư vị Anh Hùng vào Thứ 2, ngày 16-12-2019

Sự kiện dành cho cả 3 server

 

Thân, TQC Team.

Thời Gian Diễn Ra

 • Bắt đầu: 00h00 ngày 01-12-2019
 • Kết thúc: 23h59 ngày 31-12-2019

 

Nội Dung

TQC Team sẽ tiến hành hỗ trợ cho chư vị Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ như sau

• Tất cả các Anh Hùng thuộc class Vệ Sĩ sẽ được hỗ trợ nâng cấp các Skill từ level 120 trở xuống

• Chư vị Anh Hùng sau khi học skill của Vệ Sĩ lên +3 (hiện trên bảng skill) có thể liên hệ với Hỗ Trợ Khách Hàng để được ghi nhận & nâng cấp

• Đối với server Long Phụng & Pharaoh:  Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +6 (Skill level từ 120 trở xuống)

• Đối với server Trụ Vương & Đắc Kỷ:  Nâng cấp skill Ngoại Công lên thẳng +5 (Skill level từ 120 trở xuống)

Thân, TQC Team.