(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Kích hoạt IP BONUS | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Kích hoạt IP BONUS

Thân chào các chư vị Anh Hùng

 

TQC Team xin hướng dẫn các vị Anh Hùng sử dụng tính năng IP BONUS

 

- Các vị Anh Hùng vào Trang Quản Lý Tài khoản 3QC và đăng nhập tài khoản. 

- Để kích hoạt IP BONUS các vị Anh Hùng cần nạp đủ 5.000 @Point để kích hoạt.

- Hệ thống sẽ tự nhận IP, sau đó các vị Anh Hùng nhập chuỗi kiểm tra và xác nhận

 

 

 

- Mỗi tài khoản chỉ thêm được 1 IP, nếu muốn đổi IP khác phải xóa IP cũ đi

 

 

- Trong trường hợp các vị Anh Hùng dùng 3G/4G/5G hoặc đã kích hoạt nhưng vào game không có IP BONUS. Các vị Anh Hùng kiểm tra IP của mình bằng các link sau : Link 1 (tham khảo) hoặc Link 2 (tham khảo) 

 

Lưu ý :

- Hạn sử dụng IP luôn tính từ đầu tháng đến cuối tháng (không tính cộng dồn). Các vị Anh Hùng nạp 10.000 @Point trong tháng 7 thì chỉ kích hoạt IP BONUS của tháng 7. 

- Số @Point nạp để kích hoạt IP BONUS có thể tham gia các sự kiện khác

- Số @Point sẽ không bị trừ đi, khi kích hoạt IP BONUS

- Ngoài ra, khi kích hoạt IP BONUS, các vị Anh Hùng sẽ nhận được thêm các phần quà ingame vào đầu tháng sau

 

Mọi thắc mắc hoặc gặp lỗi các vị Anh Hùng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng tại đây nhé.

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ !

Thân, TQC Team.