(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Hướng Dẫn Cường Hóa | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Hướng Dẫn Cường Hóa

Hướng Dẫn Cường Hóa và Gia Trì Vật Phẩm

                                                                                                                                                                                                                      

Hệ thống cường hóa cũng như gia trì vật phẩm là một trong những chức năng khá hấp dẫn và lôi cuốn Anh Hùng trong game. Để sử dung chức năng này chư vị Anh Hùng hãy tìm đến khu vực "Nhà Luyện Tạo"

Tuy nhiên để tăng thêm 20% thành công chư vị Anh Hùng cần phải hoàn thành nhiệm vụ "Khả Năng Hợp Thành"

Trong "Nhà Luyện Tạo" có thể tìm mua nhiều loại phương pháp cường hóa khác nhau cho nhiều vật phẩm

 

1: Hướng dẫn gia trì vũ khí

 • Có 2 loại nguyên liệu dùng để gia trì vũ khí
 • Nguyên liệu đầu tiên gọi là Thần Thiết được dùng để gia trì vũ khí, mỗi lần gia trì thành công vũ khí sẽ tăng thêm 1+ ( phải học phương pháp Vũ Khí Trì Pháp )
 • Nguyên liệu thứ hai gọi là Lưu Tinh Thiết được dùng để gia trì vũ khí, loại nguyên liệu này sau mỗi lần gia trì thành công sẽ ngẫu nhiên tăng từ 1 ~ 3 ( phải học phương pháp Đặc Khí Trì Pháp )

 

2: Hướng dẫn gia trì trang bị

 • Có 2 loại nguyên liệu dùng để gia trì trang bị
 • Nguyên liệu đầu tiên gọi là Tinh Cang được dùng để gia trì trang bị, mỗi lần gia trì thành công vũ khí sẽ tăng thêm 1+ ( phải học phương pháp Thủ Cụ Trì Pháp )
 • Nguyên liệu thứ hai gọi là Lưu Tinh Thiết được dùng để gia trì vũ khí, loại nguyên liệu này sau mỗi lần gia trì thành công sẽ ngẫu nhiên tăng từ 1 ~ 3 ( phải học phương pháp Đặc Thủ Trì Pháp )

 

3: Hướng dẫn cường hóa thuộc tính vũ khí

 • Hiện tại trong game có khá nhiều loại thuộc tình dùng để cường hóa cho vũ khí như: vũ lực, trí lực, tinh thần v.v...
 • Để cường hóa được thuộc tính vũ khí phải có số lần cường hóa như 1/1, 2/2 hoặc cao nhất là 3/3
 • Muốn cường hóa một loại thuộc tính thì phải học phương pháp và tìm đúng nguyên liệu mà phương pháp yêu cầu
 • Phương pháp và nguyên liệu có thể tìm mua ở "Chợ Lộ Thiên"

 

4: Hướng dẫn cường hóa thuộc tính trang bị

 • Đối với trang bị có thể cường hóa rất nhiều thuộc tính cho nhiều loại trang bị điển hình như cường hóa kháng thuộc tính cho nón, áo, giày, áo trong, áo choàng v.v...
 • Mỗi trang bị điều có số lần cường hóa 1/1, 2/2 hoặc cao nhất là 5/5
 • Muốn cường hóa một loại thuộc tính thì phải học phương pháp và tìm đúng nguyên liệu mà phương pháp yêu cầu
 • Phương pháp và nguyên liệu có thể tìm mua ở "Chợ Lộ Thiên"

TQC Team