(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Chế Tạo | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Chế Tạo

Chế Tạo

                                                                                                                                                                                       

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)

1. Có thể chế tạo vũ khí, áo giáp level 115 trở lên.
2. Cần thu thập đủ nguyên liệu mới có thể tiến hành chế tạo.
3. Vũ khí, Giáp Phục, Vật Cưỡi chế tạo có thể trị số ngẫu nhiên.

4. Thu thập tài liệu đặc biệt
, có thể chế tạo các vật phẩm đặc biệt

  • Tinh Toản (Có trong TúiTinhToản, Event, Boss)
  • Rèn Bảo Thạch (Có trong TúiRènBảoThạch, Event, Boss)

 

Lưu ý: Khi chế tạo Vũ Khí hoặc Vật Cưỡi, nếu Anh Hùng có 2 vật phẩm trở lên thỏa điều kiện chế tạo thì hệ thống sẽ ưu tiên sử dụng vật phẩm được xếp ở những slot đầu trước

VD: Anh Hùng muốn chế tạo VK Phá Quân Ma Đao và trong túi vật phẩm hiện có 2 VK Hỏa Bôn Liên +25 & +16. Nếu VK Hỏa Bôn Liên +25 được xếp trước VK Hỏa Bôn Liên +16 thì hệ thống sẽ dùng VK Hỏa Bôn Liên +25 để chế tạo.

 

 

TQC Team.