(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Hoá Giải | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Hoá Giải

Hoá Giải

                                                                                                                                                                                       

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)


1. Sủ dụng Hoá Giải Chùyhay Chúc Phúc Chuỳ có thể hoá giải các loại vũ khí, áo giáp 105, từ +1 đến +14 có thể luyện ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch (Quỷ Phủ ThạchThần Công Thạch dùng cho chức năng Tinh Luyện).
2. Trang bị + càng cao thì hoá giải ra Quỷ Phủ Thạch, Thần Công Thạch càng nhiều. Hoá Giải Chuỳ (Mua trên Thương Thành) có tỷ lệ thành công là 50%, Chúc Phúc Chuỳ (Có trong TúiChúcPhúcChùy) có tỉ lệ thành công là 100%.
3. Hoá giải thất bại, vật phẩm biến mất.

TQC Team.