(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Bát Môn Độn Giáp | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Bát Môn Độn Giáp

Bát Môn Độn Giáp

 

Tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ giúp chư vị Anh Hùng có thể khai thông các Huyệt đạo trong cơ thể để nâng cao sức mạnh bản thân

Chư vị Anh Hùng chọn mục Năng Lực  chọn Bát Môn Độn Giáp

Anh Hùng phải đạt level từ 140 trở lên thì mới mở được tính năng Bát Môn Độn Giáp

Sau đó, muốn kích hoạt Bát Môn Độn Giáp, chư vị Anh Hùng cần dùng Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp) để khai mở Huyệt Đạo (có tỷ lệ thất bại), các Huyệt Đạo sẽ được khai mở theo trình tự. Mỗi lần sẽ tiêu tốn 1 viên Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp)

Chư vị Anh Hùng có thể kiếm Kinh Mạch Đan bằng cách săn Boss hoặc mua trong Cửa Hàng (Cá Nhân)

Anh Hùng chọn mục Thương Thành  chọn Cửa Hàng

Sau khi khai mở Huyệt Đạo, chư vị Anh Hùng phải tu luyện các Huyệt Đạo này đến cấp độ nhất định thì mới nhận được những chỉ số tương ứng

Mỗi Huyệt Đạo sẽ có tối đa 20 cấp, mỗi cấp sẽ có chỉ số cộng thêm khác nhau, Huyệt Đạo có cấp càng cao thì chỉ số cộng thêm càng cao

Muốn nâng cấp Huyệt Đạo, chư vị Anh Hùng cần chuẩn bị Tu Luyện Thạch (hoặc Tu Luyện Cấp) & Giác Tỉnh Thạch (hoặc Giác Tỉnh Cấp)

Nâng cấp Huyệt Đạo từ cấp 1 đến cấp 10:

- Sử dụng Tu Luyện Thạch (hoặc Tu Luyện Cấp) để nâng cấp từ Tu Luyện 1 ⇒ 10

Nâng cấp Huyệt Đạo từ cấp 11 đến cấp 20:

- Sử dụng Giác Tỉnh Thạch (hoặc Giác Tỉnh Cấp) để nâng cấp từ Giác Tỉnh 1  10

Nâng cấp 1 lần sẽ tiêu tốn 1.000.000 Gold + 3.000 điểm Kỹ Năng

Khi nâng cấp Huyệt Đạo sẽ có tỷ lệ thất bại, chư vị Anh Hùng có thể sử dụng thêm vật phẩm Đạt Vận Phù (hoặc Đạt Vận Phù Bao) để tăng 10% tỷ lệ thành công & vật phẩm Bát Quái Thạch (hoặc Bát Quái Bao) tránh bị rớt cấp khi nâng cấp thất bại

Đệ Nhất Tầng:

Huyệt Đạo nâng cấp max 20 (Giác Tỉnh 10)  sẽ mở được Đệ Nhị Tầng 

Đệ Nhị Tầng:

- Khai mở & nâng cấp Huyệt Đạo tương tư như ở Đệ Nhất Tầng

- Các chỉ số của Đệ Nhất Tầng vẫn được giữ nguyên & cộng dồn

Trong mỗi tầng của Bát Môn Độn Giáp sẽ có thuộc tính ẩn khác nhau khi chư vị Anh hùng nâng cấp các Huyệt Đạo lên cấp 10 - 15 - 20, và các thuộc tính ẩn này sẽ cộng dồn với nhau

VD: Khi toàn bộ Huyệt Đạo được nâng lên cấp 15, thì Anh Hùng sẽ nhận được thuộc tính ẩn của cấp 15 & thuộc tính ẩn của cấp 10, tương tự cho cấp 20

Thuộc tính ẩn của Đệ Nhất Tầng

Thuộc tính ẩn của Đệ Nhị Tầng

Tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ duy trì trong 8 giờ

- Thời gian bắt đầu được tính khi chư vị Anh Hùng khai mở thành công Huyệt Đạo đầu tiên

- Thời gian sẽ giảm dần khi Anh Hùng đang Online & ngưng tính khi Anh Hùng đã Offline

Trong thời gian Online, mỗi 8 giờ Bát Môn Độn Giáp sẽ tiêu hao 1 Kinh Mạch Đan hoặc 1 Kinh Mạch Cấp (Hệ thống sẽ ưu tiên trừ Kinh Mạch Cấp)

Khi còn 5 phút, hệ thống sẽ tự động khấu trừ vật phẩm Kinh Mạch Đan (hoặc Kinh Mạch Cấp) trong túi đồ của nhân vật, nếu không có vật phẩm, hệ thống sẽ thông báo cho chư vị Anh Hùng mỗi phút một lần

Sau khi hết 8 giờ và không có vật phẩm để duy trì, tính năng Bát Môn Độn Giáp sẽ bị đóng lại và chư vị Anh Hùng sẽ không nhận được chỉ số có trong Bát Môn Độn Giáp

Khi dùng vật phẩm mở lại tính năng Bát Môn Độn Giáp, thuộc tính của các Huyệt Đạo & cấp độ trước khi đóng sẽ được giữ nguyên, chư vị Anh Hùng không cần phải khai mở lại từ đầu

 

Những nguyên liệu cần thiết khi sử dụng tính năng Bát Môn Độn Giáp:

Nguyên liệu có thể giao dịch:

 KinhMạchĐan:  Vật phẩm dùng để khai mở các Huyệt Đạo (có trong Cửa Hàng Cá Nhân hoặc Boss)

 TuLuyệnThạch:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (có trong Túi TuLuyệnBao hoặc Boss)

 TuLuyệnCấp:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ ⇒ 10 (Tu Luyện ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (có trong Túi TuLuyệnBao hoặc Boss)

 GiácTỉnhThạch:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1⇒ 20 (Giác Tỉnh ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (có trong Túi GiácTỉnhBao hoặc Boss)

 GiácTỉnhCấp:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1⇒ 20 (Giác Tỉnh ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (có trong Túi GiácTỉnhBao hoặc Boss)

 ĐạtVậnPhù:  Vật phẩm dùng để tăng tỉ lệ thành công khi Nâng Cấp Huyệt Đạo (có trên Thương Thành)

 BátQuáiThạch:  Vật phẩm giúp Huyệt Đạo không bị rớt cấp khi Nâng Cấp thất bại (có trên Thương Thành)

 

Nguyên liệu không thể giao dịch:

 KinhMạchCấp:  Vật phẩm dùng để khai mở các Huyệt Đạo (nhận từ Event)

 TuLuyệnBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1 ⇒ 10 (Tu Luyện ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (nhận từ Event)

 TuLuyệnCấpBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ ⇒ 10 (Tu Luyện ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (nhận từ Event)

 GiácTỉnhBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1⇒ 20 (Giác Tỉnh ⇒ 10), mỗi lần tăng 1 cấp (nhận từ Event)

 GiácTỉnhCấpBao:  Vật phẩm dùng để Nâng Cấp Huyệt Đạo từ 1⇒ 20 (Giác Tỉnh ⇒ 10), mỗi lần tăng từ 1 đến 3 cấp ngẫu nhiên (nhận từ Event)

 ĐạtVậnPhùBao:  Vật phẩm dùng để tăng tỉ lệ thành công khi Nâng Cấp Huyệt Đạo (nhận từ Event)

 BátQuáiBao:  Vật phẩm giúp Huyệt Đạo không bị rớt cấp khi Nâng Cấp thất bại (nhận từ Event)

 

 

Thank you!