(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Giáp 100 - 105 | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Giáp 100 - 105

Set Giáp 100

 

Set Diệu Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

Set Ám Hồn (Vệ Sĩ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Set Ma Vương (Võ Tướng)

 

Set Long Vương (Võ Tướng)

 

Set Thần Tướng (Hào Kiệt)

 

Set Hiên Viên (Hào Kiệt)

 

Set Khổng Minh (Quân Sư)

 

Set Công Cẩn (Quân Sư & Cơ Quan Sư)

 

Set Phong Thiên (Phương Sĩ)

 

Set Tứ Linh (Phương Sĩ & Cơ Quan Sư)

 

Set Phá Diệt (Vệ Sĩ)

 

Set Giáp 105

 

 

 

Thank you!