(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Bảo Ngọc | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Bảo Ngọc

Đến với phiên bản 18 mang tên Tây Du Chiến, các vị Anh Hùng sẽ được trải nghiệm 1 trong những tính năng mới sẽ được cập nhật trong các phiên bản sắp tới.

Các vị Anh Hùng tiến hành thu thập các viên Bảo Ngọc để gia tăng sức mạnh của bản thân

Mỗi một viên Bảo Ngọc sẽ chứa trong đó những suy nghĩ của các danh tướng kèm theo đó là một sức mạnh được cộng thẳng trực tiếp vào nhân vật

 

 

 

Sau khi thu thập đủ các viên Bảo Ngọc và sử dụng thành công, tất cả chỉ số sẽ được tổng hợp như sau

 

 

 

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ !

Thân, TQC Team