(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Luyện Tạo Vật Phẩm | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Luyện Tạo Vật Phẩm

Luyện Tạo Vật Phẩm

                                                                                                                                                                                       

Trong Nhà Luyện Tạo, phần Luyện Tạo Vật Phẩm để có tạo ra các vật phẩm cần thiết, các vị Anh Hùng phải sở hữu những quyển bí kíp. Các vị Anh Hùng có thể tìm kiếm những quyển bí kíp này bằng cách đi săn Boss, tham gia sự kiện, train quái,...

Mỗi cuốn bí kíp sẽ có các công dụng khác nhau, các vị Anh Hùng có thể lên chợ Lộ Thiên để mua từ người chơi khác. 

 

Luyện Tạo

 

Cường Hóa

.......

TQC Team.