(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Phân Hủy | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Phân Hủy

Phân Huỷ

                                                                                                                                                                                       

Muốn sử dụng chức năng này, chư vị Anh Hùng di chuyển đến Nhà Luyện Tạo để sử dụng. (Tạo Vật Phẩm)

1. Có thể hoá giải vũ khí, áo giáp level 105 trở lên thành các nguyên liệu dùng trong chức năng Chế Tạo.
2. Cần phối hợp Dung Tề (Mua trong Chợ của Chợ Lộ Thiên) mới có thể tiến hành
3. Vũ khí, áo giáp cứ lấy 5 cấp làm một cấp.

TQC Team.