(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Phàn Thành | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Phàn Thành

Phàn Thành

 

Điều kiện:

  • Tổ đội 5 người trở lên
  • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
  • Level từ 50 ⇒ 80
  • Cách 1 giờ có thể tham gia lại
  • Phí tham gia 250.000 Gold

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Hoàn thành phó bản nhận được vật phẩm ĐồngẤnPhànThành