(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Si Vưu | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Si Vưu

Si Vưu

 

Điều kiện:

  • Tổ đội 5 người trở lên
  • Đội trưởng nhận nhiệm vụ - Khi nhận mất 200 điểm Công Huân
  • Khi di chuyển vào Phó Bản, các thành viên phải ở gần đội trưởng nếu không sẽ không vào được & đội trưởng bị mất 100 điểm Công Huân
  • Cách 12 giờ có thể tham gia lại
  • Hỗ trợ kết giới di chuyển cả tổ đội vào Phó Bản trong vòng 3 phút
  • Level từ 115 trở lên

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss