(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Tam Anh | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Tam Anh

Tam Anh Hóa Thân

 

Điều kiện:

  • Tổ đội 3 người trở lên
  • Đội trưởng nhận nhiệm vụ
  • Level từ 115 trở lên
  • Cách 12 giờ có thể tham gia lại

 

Yêu cầu:

Tiêu diệt Boss trong phó bản

 

Quà:

Nhận được các vật phẩm rớt ra từ Boss