(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Cơ Quan Sư | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Cơ Quan Sư


Cơ Quan Sư: thân thể của họ rất gầy yếu, họ quan niệm tri thức cũng có thể mang lại sức mạnh cho người sở hữu nó, vì thế họ tập trung cho việc nghiên cứu. Trời không phụ lòng người, họ đã thành công nghiên cứu ra công nghệ Cơ Quan Nhân (Người Máy) có thể thay họ chiến đấu với kẻ địch, đặc biệt khi Người Mày cùng Cơ Quan Sư kết hợp, họ sẽ thành cỗ máy đáng gờm trên chiến trường.


Chỉ số thuộc tính:

 • Vũ Lực:       ★★★★★★★★
 • Phản Ứng:  ★★★★★★★★★
 • Trí Lực:        ★★★★★★★★
 • Tinh Thần:  ★★★★★★★★★
 • Thể Lực:      ★★★★★★★★★
 • Thống Ngự:★★★★★

Điểm mạnh

 • Không có kỹ năng chiến đấu nhưng có thể sử dụng người máy thay thế
 • Có nhiều cách xây dựng 

Điểm yếu

 • Lúc bắt đầu rất yếu, cần đầu tư và rèn luyện rất nhiều

Số lính tối đa: 1 lính

Thủ thuật: 

 • Chỉ nên tăng điểm dựa vào Người Máy mà người chơi đang sử dụng
 • Có 3 hướng tăng điểm cho lớp nhân vật này:

Người Máy Hiên Viên: là người máy có kỹ năng ngoại công, Cơ Quan Sư nên tăng vũ lực và thể.

Người Máy Lưỡng Nghi: là người máy có kỹ năng nội công, Cơ Quan Sư nên tăng trí lực, tinh thần, thể.

Người Máy Thần Diên: là người máy có kỹ năng sát thương tầm xa, Cơ Quan Sư nên tăng phản ứng và thể.
 

Xem thêm: các thông tin khác tại http://forum.playpark.vn/forumdisplay.php/190-Huong-dan-nguo-i-mo-i-
 

TQC Team.