(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Quân Sư | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Quân Sư

Quân Sư được xem như lớp nhân vật hỗ trợ đồng đội và có khả năng điều binh khiển tướng tốt nhất trong game. Do chủ yếu hỗ trợ đồng đội nên Quân Sư có những kỹ năng tăng cường, bổ trợ và phục hồi cho đồng đội mà những lớp nhân vật khác không có, nên lớp nhân vật thiên về phòng thủ, hỗ trợ đồng thời dùng binh sĩ và kĩ năng niệm chú hỗ trợ cho các tướng lĩnh tiên phong, mặc dù vậy không kẻ địch nào dám xem thường sức sát thương phép thuật của Quân Sư.

Đây là lớp nhân vật đại diện cho các công thần mưu lược, tài trí nổi tiếng trong Tam Quốc Chí như Gia Cát Lượng, Quách Gia, Bàng Thống, Tư Mã Ý v.v...

Chỉ số:

 • Vũ Lực:         ★★★★★★
 • Phản Ứng:   ★★★★★
 • Trí Lực:         ★★★★★★★★★★★
 • Tinh Thần:   ★★★★★★★★★★★★★
 • Thể Phách:  ★★★★★
 • Thống Ngự: ★★★★★★★★★★

Điểm mạnh

 • Kỹ năng hỗ trợ và phục hồi cho đồng đội rất tốt
 • Sở hữu nhiều binh lính nhất

Điểm yếu

 • Tốn chi phí để duy trì độ trung thành của binh lính
 • Sức phòng ngự kém, lệ thuộc nhiều vào binh lính

Số lính tối đa: 8 lính

Thủ thuật:

 • Phải xác định rõ hướng phát triển cho nhân vật này rồi hãy tăng điểm, lưu ý không nên tăng điểm vào Vũ Lực, Phản Ứng cũng như Tinh Thần quá nhiều.
 • Có 2 hướng tăng điểm cho lớp nhân vật này:

Quân Sư Trí Lực: là lớp nhân vật mang đức tính hy sinh cao cả, họ bỏ qua huấn luyện binh sĩ, tập trung rèn luyện các kỹ năng sát thương cao và hỗ trợ như các kỹ năng hồi phục, giải độc, hồi sinh..v..v.. nhằm giúp cho đồng đội gia tăng tỉ lệ sống sót trong các trận chiến lớn hay săn Boss, điểm tăng trưởng chủ yếu là Trí Lực và Thể Phách. Hơn nữa do tập trung vào Trí Lực nên sức sát thương phép thuật rất cao cũng khá tốt.

Quân Sư Thống Ngự: hầu hết khi đã chơi quân sư là phải dẫn binh sĩ theo và đây cũng là sức hấp dẫn lớn nhất đối với dòng quân sư này. Một khi nhân vật và binh sĩ điều mạnh thì bạn sẽ trở thành cơn ác mộng của nhiều nhân vật khác trong game. Hướng tăng điểm chính: Thống Ngự, Thể Lực và Trí Lực, loại vũ khi thông dụng Kiếm, Côn, Quạt.

TQC Team.