(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Qui Định khi tham gia game | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Qui Định khi tham gia game

Thân chào các chư vị Anh Hùng

 

TQC Team đã cập nhật thêm một số quy định khi tham gia trò chơi Tam Quốc Chí 2D. Các vị Anh Hùng hãy lưu ý

 

1. Số lượng đăng nhập Account / Client trên 1 địa chỉ IP chỉ tối đa 20 tài khoản. Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản

  • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
  • Lần 2: Khóa Vĩnh Viễn

 

2. Cho phép chư vị Anh Hùng sử dụng Auto Boss khi săn Boss theo khung giờ sau (Áp dụng cho Server Lữ Bố)
 
 - Từ 22h00 đến 08h59 : Không giới hạn Map / Channel
 
 - Nếu vi phạm
  • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
  • Lần 2 trở lên
a)  Khóa 7 ngày
 
b)  Trừ 50.000 @point
 
c)  Hạ cấp độ level
 
 * Level từ 200 trở xuống: 5 level
 
 * Level từ 201 - 230: 2 level
 
 * Level từ 230 trở lên: 1 level
 
Lưu ý : khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa. 
 
 
 
3. Cấm săn Boss trong thời gian Công Thành Chiến ở tất cả Channel của các Server (Áp dụng cho Tất Cả Server)
 
- Các vị Anh Hùng chỉ được phép giết Boss tại các map Đông và Tây của các Thành Trì (chỉ áp dụng tại Channel 1)
  • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
  • Lần 2 trở lên
a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 50.000 @point
 
c)  Hạ cấp độ level
 
* Level từ 200 trở xuống: 5 level
 
* Level từ 201 - 230: 2 level
 
* Level từ 230 trở lên: 1 level
 
 
Lưu ý : khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa. 
 
 
 
4. Cấm Auto Boss trong tất cả các chiến trận Di Lăng/Xích Bích/Gia Mạnh Quan (Áp dụng cho Tất Cả Server)
 
  • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
  • Lần 2 trở lên
a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 50.000 @point
 
c) Hạ cấp độ level
 
* Level từ 200 trở xuống: 5 level
 
* Level từ 201 - 230: 2 level
 
* Level từ 230 trở lên: 1 level
 

Lưu ý : khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa. 

 

Mọi thắc mắc & khiếu nại về tài khoản, các vị Anh Hùng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng tại đây.

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ !

Thân, TQC Team.