(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Qui Định khi tham gia game | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Qui Định khi tham gia game

Thân chào các chư vị Anh Hùng

 

TQC Team đã cập nhật thêm một số quy định khi tham gia trò chơi Tam Quốc Chí 2D. Các vị Anh Hùng hãy lưu ý

 

1. Số lượng đăng nhập Account / Client trên 1 địa chỉ IP chỉ tối đa 20 tài khoản. Nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản

 • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
 • Lần 2: Khóa Vĩnh Viễn

 

2. Cho phép chư vị Anh Hùng sử dụng Auto Boss khi săn Boss theo khung giờ sau (Áp dụng cho Server Lữ Bố / Tây Du)
 
 
 - Từ 22h00 đến 08h59 : Không giới hạn Map / Channel
 
* Lưu ý : không sử dụng Auto Boss cho các Boss Server (Các Boss khi xuất hiện thông báo toàn Server)
 
 
 - Nếu vi phạm
 • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
 • Lần 2 trở lên khóa vĩnh viễn hoặc thỏa các điều kiện sau
a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ 8 cấp độ (Tính từ cấp độ hiện tại đang có)
 
 
 
Lưu ý : 
 • Khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa
 • Tùy theo mức độ sử dụng AUTO BOSS, TQC team sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn. (ID vi phạm và những ID trùng IP)
 
 
 
3. Cấm săn Boss trong thời gian Công Thành Chiến ở tất cả Channel của các Server (Áp dụng cho Tất Cả Server)
 
- Các vị Anh Hùng chỉ được phép giết Boss tại các map Đông và Tây của các Thành Trì (chỉ áp dụng tại Channel 1)
 • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
 • Lần 2 trở lên khóa vĩnh viễn hoặc thỏa các điều kiện sau

Server Long Phụng

a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ cấp độ level 
 
* Level từ 200 trở xuống: 10 level
 
* Level từ 201 - 230: 7 level
 
* Level từ 230 trở lên: 6 level
 
Server Lữ Bố & Tây Du
 
a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ 8 cấp độ (Tính từ cấp độ hiện tại đang có) 
 
 
 
- Các tài khoản lợi dụng việc Công Thành Chiến để tăng số lượng lớn Công Huân nếu vi phạm sẽ được xử lý như sau (cố ý dùng nhiều tài khoản để tăng công huân cho 1 hay nhiều tài khoản khác)
 • Vi phạm lần đầu khóa 7 ngày
 • Vi phạm lần thứ hai khóa vĩnh viễn

(Các tài khoản trùng IP với các tài khoản vi phạm sẽ đều được xử lý theo quy định trên)

 
Lưu ý : 
 • Khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa
 • Tùy theo mức độ sử dụng AUTO BOSS, TQC team sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn. (ID vi phạm và những ID trùng IP)
 
 
4. Cấm Auto Boss trong tất cả các chiến trận Di Lăng/Xích Bích/Gia Mạnh Quan (Áp dụng cho Tất Cả Server)
 
 • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
 • Lần 2 trở lên khóa vĩnh viễn hoặc thỏa các điều kiện sau

Server Long Phụng

a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ cấp độ level 
 
* Level từ 200 trở xuống: 10 level
 
* Level từ 201 - 230: 7 level
 
* Level từ 230 trở lên: 6 level
 
 
Server Lữ Bố & Tây Du
 
a) Khóa 7 ngày
 
b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ 8 cấp độ (Tính từ cấp độ hiện tại đang có) 
 

Lưu ý : 

 • Khi ID sử dụng AUTO BOSS bị khóa, tất cả tài khoản trong tổ đội cũng sẽ bị khóa
 • Tùy theo mức độ sử dụng AUTO BOSS, TQC team sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn. (ID vi phạm và những ID trùng IP)

 

5. Sử dụng phần mềm thứ ba can thiệp vào game trong thời gian Công Thành Chiến (Áp dụng cho Server Lữ Bố / Tây Du)

- Nếu vi phạm sẽ bị xử lý như sau :

 • Lần 1: Khóa cảnh cáo 3 ngày 
 • Lần 2: Khóa cảnh cáo 7 ngày 
 • Từ Lần 2 trở lên khóa vĩnh viễn hoặc thỏa các điều kiện sau

a) Khóa 7 ngày

b) Trừ 100.000 @point (Tất cả số @Point nạp sẽ không được tham gia tất cả các sự kiện tại thời điểm nạp)
 
c) Hạ 8 cấp độ (Tính từ cấp độ hiện tại đang có)
 

Mọi thắc mắc & khiếu nại về tài khoản, các vị Anh Hùng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng tại đây.

Chúc các vị Anh Hùng chơi game vui vẻ !

Thân, TQC Team.