(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Quan Độ | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Quan Độ

Chiến Trường Quan Độ

                                                                                                                                                                                                                      

 
Thời gian chiến trận: 19h-21h thứ 3 hàng tuần
 
Yêu cầu: level 81 trở lên
 
Đố́i thoại cùng NPC Sử Hoán tại Quan Độ (30,10) để tham gia
 
 
Quá trình qua ải:
 
NPC Sử Hoán tại Quan Độ --> Chiến Trường Quan Độ --> đánh phó tướng để đoạt lấy Nam Bì Quan lệnh--> Đế Vương Viên Thiệu 
 
Chú ý:
 
Các anh hùng có dịp thi thố tuyệt kỹ với hơn 20 boss khác nhau trong chiến trường này. Khi đánh bại các boss nơi đay, anh hùng sẽ có cơ hội nhận đựơc Lệnh Bài vào cửa ải tiếp theo (đối thoai với NPC ở cuối map). 
Các boss trong chiến trận này cũng giống như tất cả các boss hiện tại của hệ thống.
Khi đi vào cửa ải tiếp theo, hệ thố́ng sẽ tự động lấy mất tát cả các Lệnh bài có trên người các bạn
Bị mât kết nối, thoát game và chết trong chiến trận, người chơi sẽ bị đưa về nơi đăng ký tham gia. Các anh hùng có thể đối thoại với NPC để vào lại chiến trường: CSQuan Độ - Võ Đài
Các anh hùng cần phải đánh boss phó tướng để có lệnh bài vào lại chiến trường: Nam Bì – Gianh Đình
 
 
*Mẹo:
 
- Các bạn nên lấy nhiều lệnh bài và trở về thành cất vào tiền trang hay chuyển qua tài khoản khác lưu giữ tránh trường hợp khi đang trong chiến trận bị mất kết nối hay trở về thành và vào lại thì ko có lệnh bài. Lúc này các bạn phải 1 mình đánh với boss phó tướng để lấy lệnh bài
- Nếu còn lệnh bài, các anh hùng có thể sử dụng vào thời gian mở cửa lần sau.
- Khi thời gian chiến trận kết thúc, phần lớn người chơi sẽ bị chuyển về địa điểm đăng ký
- Một số anh hùng tham gia đánh boss Đế Vương Viên Thiệu – Viện Thuật sẽ có cơ may ở lại mở hòm báu Đế Vương, và một trong những hòm báu này sẽ chứa Hán Thất Ngọc Tỷ, số còn lại là những vật phẩm, bí kíp khác….
 
TQC Team.