(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Hoàng Cân | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Hoàng Cân

Hoàng Cân

                                                                                                                                                                                                                      

 

Bước 1: Vào Chợ Lộ Thiên gặp NPC Chủ Quán Trà (213.6)

 


Xuất hiện hộp thoại và chư vị chọn Hoàng Cân để tham gia.

 


Bước 2: Chư vị sẽ được đưa đến Túy Phong Lâm và gặp Người Chỉ Dẫn (83.12)

 


Và chư vị sẽ được đưa đến Hoàng Cân để thực hiện nhiệm vụ.

 


Các anh hùng sẽ phải tiêu diệt anh em nhà họ Trương nhưng nơi đây các anh hùng sẽ gặp rất nhiều người giả dạng. Hãy tìm và tiêu diệt anh em họ Trương thật thì sẽ hòan thành nhiệm vụ.

Bước 3: Sau khi kết thúc nhiệm vụ chư vị anh hùng đến gặp Lão Tiên (938.15) để hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chư vị sẽ nhận được Ngân Ấn Hoàng Cân.

 


Trong quá trình làm nhiệm vụ chư vị sẽ nhận được Hoàng Cân Chương hoặc Ngân Ấn Hoàng Cân.

Sau đó các Anh Hùng dùng tích lũy những vật phẩm nhiệm vụ này để đổi lấy các hòm bảo. Khi mở các hòm bảo này chư vị Anh Hùng sẽ có cơ hội nhận được các Item Set Hoàng Kim và những vật phẩm khác.

Điều kiện cần thiếu khi tham gia chiến trận:

- Level phải trên 90
- Party phải trên 5 người
- Party chia đều kinh nghiệm
- Nhiệm vụ có thể nhận lại sau 2 giờ
- Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là 1 giờ
- Nếu bạn chít trong chiến trận này sẽ bị mất điểm kinh nghiệm

- Lệ phí tham gia chiến trận: 250.000 lượng

TQC Team.