(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Đăng Ký | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Đăng Ký

Để sử dụng Đấu Trường La Mã, chư vị Anh Hùng phải đến khu vực La Mã và gặp Huyện Uý.
 

 

*Khai chiến: nơi chư vị Anh Hùng đưa ra lời Thách Đấu (chỉ có chủ Quân Đòan mới có thể đưa ra lời thách đấu)
 

 

*Chọn thời gian thi đấu: chọn mức thời gian mà chủ Quân Đoàn muốn thi đấu (ví dụ : 16h00 ngày 21/03/2008)
 
*Số người tối đa: số người mà chủ Quân Đoàn đưa ra lời thách đấu cho phép tham gia (ví dụ: số người 2 thì bên thách đấu và bên nhận thách đấu có thể cho 2 người trong Quân Đoàn vào tham gia chiến trận)
 
*Tiền đặt cược: số tiền chủ Quân Đoàn muốn đặt cược
 
*Vật phẩm đặt cược: vật phẩm chủ Quân Đoàn muốn đặt cược
 
Chú ý: có thể chọn 1 trong 2 cách thức đặc cược (tiền hay vật phẩm hoặc cả 2), nếu chủ Quân Đoàn không đặc cược thì sẽ không thể đưa ra lời thách đấu.
 
*Chủ Quân Đoàn đưa ra lời thách đấu xem thông tin đặt cuợc của Quân Đoàn khiêu chiến để quyết định đồng ý tiến hành trận đấu hay không


*Sau khi cả 2 Quân Đoàn đồng ý tiến hành trận đấu thì sẽ hiện lên thông báo thời gian thi đấu của 2 bên như hình phía trên
 
TQC Team.