(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Hoả Long | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Hoả Long

Hoả Long

                                                                                                                                                                                                                      

 


Bước 1: Vào Chợ Lộ Thiên gặp NPC Chủ Quán Trà (213.6)

 


Xuất hiện hộp thoại và chư vị chọn Hỏa Long để tham gia.

 


Bước 2: chư vị sẽ được đưa đến Hàn Thiên Cốc và gặp Người Chỉ Dẫn

 


Và chư vị sẽ đưa đến đến Hỏa Long để thực hiện nhiệm vụ.

Các anh hùng sẽ gặp phải rất nhiều thần thú hung ác. Sau khi đánh bại tất cả thỉ Hỏa Long sẽ xuất hiện. Hãy tiêu diệt Hỏa Long để hòan thành nhiệm vụ.

Bước 3: Sau khi kết thúc nhiệm vụ chư vị gặp U Tuyền để hoàn thành nhiệm vụ. Và chư vị sẽ nhận được Kim Ấn Hỏa Long.

 


Trong quá trình làm nhiệm vụ chư vị sẽ nhận được Kim Ấn Hỏa Long và Hỏa Long Chương.

Sau đó các Anh Hùng dùng tích lũy những vật phẩm nhiệm vụ này để đổi lấy các hòm bảo. Khi mở các hòm bảo này chư vị Anh Hùng sẽ có cơ hội nhận được các Item Set Hoàng Kim và những vật phẩm khác.

Điều kiện cần thiếu khi tham gia chiến trận:

- Level phải trên 90
- Party phải trên 5 người
- Party chia đều kinh nghiệm
- Nhiệm vụ có thể nhận lại sau 2 giờ
- Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là 1 giờ
- Nếu bạn chít trong chiến trận này sẽ bị mất điểm kinh nghiệm

- Lệ phí tham gia chiến trận: 250.000 lượng

TQC Team.