(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Chủng Loại | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Chủng Loại

Chủng Loại Binh Sĩ

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Binh sĩ trong Tam Quốc được phân làm rất nhiều binh chủng:

Hỗ trợ: Vũ Nương, Ca Cơ, Vũ Cơ

Chiến đấu: Kiếm, Thương, Đao, Cung, Phủ

Tiên phong: Sói Kị, Cung Kị, Hổ Kị, Man Tượng

Hơn nữa, mỗi loại binh chủng có đặc tính và kỹ năng riêng biệt, cách sử dụng đa dạng, phối hợp với các loại trận pháp, khiến người chơi có thể tuỳ ý phát huy sức tưởng tượng và chế tạo một đội quân hùng mạnh, quét ngang Tam Quốc.


TQC Team.