Hướng dẫn:

Bước 1: đăng ký tham gia chiến trận

> Để có thể tham gia chiến trận tiêu diệt Si Vưu, các Anh Hùng phải di chuyển vào khu vực đặc biệt có tên là "Cung Điện"

Hãy đến gặp NPC Tướng Vùng (nằm ở 2 đầu bản đồ các thành trì trong game).Cung điện là khu vực đặc biệt, được xây dựng nhằm mục đích tập trung tất cả các chiến trận từ trước đến nay vào cùng 1 chỗ để các Anh Hùng dễ dàng tham gia và tìm kiếm đội ngũ đánh Boss dễ hơn.

Lưu ý: trong này có một số chiến trận là chưa được TQC Team mở ra để các Anh Hùng tham gia. 

Bây giờ, các Anh Hùng hãy di chuyển đến khu vực có đặt "bình phong Si Vưu" để đăng ký tham gia chiến trận.


Yêu cầu:

- Tổ đội phải có 5 người trở lên
- Đội trưởng đến đối với "Bình Phong" để chi chuyển vào chiến trận
- Tốn 200 điểm công huân cho 1 lần tiến vào chiến trận.

Bước 2: vượt chướng ngại

Sau khi hoàn tất việc đăng ký, chư vị Anh Hùng sẽ được đưa vào khu vực trung gian, đội trưởng hãy đối thoại với NPC để được đưa vào chiến trận Si Vưu.

Sơ đồ chiến trận Si Vưu:


Ở đây, các Anh Hùng phải tiêu diệt các loại boss canh cửa, ngoài ra ở mỗi giai đoạn sẽ xuất hiện một cột phong ấn của khu vực đó, các Anh Hùng phải đánh vỡ cột phong ấn này mới có thể đi vào khu vực tiếp theo.
Hình ảnh Boss:
Chú ý: 

1/ Boss Si Vưu sẽ rơi ra các loại áo giáp hoàng kim cao cấp như : Cộng Công, Chúc Dung, Dược Vương, Thái Ngạc và các loại bí kíp cao cấp level 85 giành cho Hào Kiệt, do đó các Anh Hùng không nên bỏ qua chiến trận này nhé.

2/ Chiến trận này 1 ngày các Anh Hùng có thể đi được 2 lần, khoảng cách giữa 2 lần là 12 giờ (12 tiếng). Các Anh Hùng chỉ có thể tham gia trên kênh chiến quốc mà thôi, các kênh còn lại sẽ không vào chiến trận này được.


Thân,
TQC Team.