(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Quần Long | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Quần Long

Quần Long Tranh Châu

                                                                                                                                                                                                                      

 
 
- Thời gian thi đấu :
Chủ Nhật hàng tuần lúc 9:30 đến 10:30 với đồng loạt 36 trận trên mỗi server (chiến quốc).
 
- Phương thức thi đấu :
Mua vé tại Sân Tỷ Võ ở 9 thành trì: Nhữ Nam, Tan Dã, Giang Hạ, Trường An, Hán Trung, Tương Dương, Bắc Bình, Giang Châu, Quế Dương.
 
- Quy tắc tham gia :
 • Giá vé: tuỳ vào võ hồn mà giá vé có sự chênh lệch
 • Người chơi có thể đến sân đấu để chọn lôi đài võ hồn và mua phiếu thi đấu. Mỗi ngày chỉ được mua một lần.
 • Phiếu thi đấu có ghi rõ thời hạn sử dụng, khi hết thời hạn sẽ tự động mất hiệu lực, nhưng không bị thu hồi.
 • Phiếu thi đấu không thể giao dịch, chỉ có thể bỏ.
 • Trong mỗi phiếu có ghi rõ số lần trận chiến, thời gian, địa điểm thi đấu và còn hiệu lực hay không.
 • Mỗi trận thi đấu chỉ bán ra 200 phiếu chia cho các khu vực thi đấu quan văn và quan võ, mỗi khu vực 100 phiếu.
 • Dựa vào cột công bố có thể xem được phiếu đã bán ra, đã đạt giới hạn tối đa chưa?
 • Với những chức danh Quan văn (Phương sĩ, Quân sư) chỉ có thể mua vé thi đấu quan văn, nhưng vẫn có thể xem được phiếu quan võ.
 • Với những chức danh Quan võ (Võ tướng, Hào kiệt) chỉ có thể mua vé thi đấu quan võ, nhưng vẫn có thể xem được phiếu quan văn.
 • Cuộc thi dành cho tất cả nhân vật có đẳng cáp 50 trở lên.
 
- Quy tắc ra vào chiến trường :
 • Khán giả chỉ có thể tiến vào chiến trường trước 5 phút khi diễn ra thi đấu, khán giả vẫn có thể vào chiến trường khi đã quá thời gian, nhưng không thể sớm hơn thời gian quy định.
 • Trước 10 phút diễn ra thi đấu, người tham gia có thể lựa chọn tiến vào chiến trường.
 • Npc trong lôi đài chỉ chuyển nhân vật có phiếu vào chiến trận.
 • Kết thúc trận chiến, người tham gia và khán giả đều có thể thông qua điểm di chuyển tại trung tâm trường đấu, để rời khỏi.
- Qui tắc thi đấu :
 • Khi trận đấu bắt đầu, người chơi chỉ có một mục tiêu là đánh ngã võ tướng NPC quy định.
 • Sau 10 giây khi võ tướng NPC quy định bị đánh bại, sẽ dựa vào điểm số sát thương của người chơi để tính điểm cống hiến, và được lưu lại trong hệ thống.
 • 20 người có điểm cống hiến cao nhất sẽ có tư cách đi vào vòng lọai tranh giành 10 hộp hồn, trong đó có 1 cái chứa đựng võ hồn, những cái còn lại sẽ cho ra bảo vạt ngẫu nhiên. (những bảo vật của các boss thông thường).
 • Nếu trong 1 giờ vãn không đánh bại NPC võ tướng, hộp hồn sẽ không xuất hiện, cuộc thi sẽ tự động kết thúc.
- Diễn vai Danh tướng :
 • Người chơi có thể sử dụng võ hồn đạt được để diễn vai danh tướng, ngòai việc thay đổi hình dạng ,trên đầu nhân vật sẽ hiện tên vai diễn của mình.
 • Khi diễn vai một danh tướng, ngòai áo choàng, vũ khí và ngựa thì tất cả hình dạng đều thay đổi thành vai đang diễn.
 • Cấp quan vốn có sẽ thay đổi thành 2 chữ võ hồn, thuộc tính phụ của cấp quan sẽ thay đổi thành thuộc tính của võ hồn.
 • Lúc diễn vai danh tướng, không thể tiến hành thay đổi chức quan, ngòai ra những thuộc tính như điểm kinh nghiệm, kĩ năng đều không ảnh hưởng.
- Phần thưởng
 • Hộp võ hồn : sau khi võ tướng NPC bị đánh bại 10 giay, 10 chiếc hôp hồn sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong sân đấu. Trong đó 1 cái chứa đựng võ hồn, những cái còn lại sẽ cho ra những bảo vật của các boss thông thường . (Vũ khí, trang bị, dược đơn, bí kíp...)
 • Võ Hồn: là vật phẩm có thể sử dụng để diễn vai võ tướng, thời hạn sử dụng là 1 tuần (tính theo 12 giờ trưa chủ nhật.) Khi hết thời hạn có thể đem bán hoặc bỏ, đánh bại võ tướng NPC không có nghĩa sẽ nhận được võ hồ̀n. 3 ngươì có được cống hiến cao nhất sẽ đạt được huân chương thái cực, huân chương huy hoàng và công huân.

TQC Team.