(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thành Trì | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thành Trì

Thành Trì

                                                                                                                                                                                                                      

 

Trong Tam Quốc Chí online, hệ thống bản đồ các Thành Trì, vùng đất là rất rộng lớn, nó trải dài qua 33 Thành Trì cùng với hàng trăm vùng đất chuyển tiếp và trung lập. Điều đó tạo nên một mạng lưới di chuyển phức tạp và chằng chịt.

Người chơi phải trải qua một giai đoạn thích nghi và tìm hiểu mới nắm vững cách di chuyển trong Tam Quốc Chí online.

Hệ thống bản đồ của Tam Quốc Chí online được chia làm 2 trạng thái

Trạng thái bình thường:

- Người chơi có thể di chuyển tự do

- Di chuyển giữa các thành trì bằng chức năng dịch chuyển trong Nhà Trọ

Trạng thái Công Thành Chiến:

- Người chơi đi qua khu vực của thế lực khác có thể sẽ bị tấn công

- Không thể di chuyển giữa các Thành Trì bằng chức năng dịch chuyển

 

Bản đồ Tam Quốc Chí

 

Mẹo: nắm rõ cách di chuyển trong Tam Quốc Chí online sẽ giúp cho người chơi di chuyển qua các khu vực nhanh hơn, tham gia chiến trận hoặc tổ chức săn Boss nhanh hơn.

TQC Team.