(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thăng Cấp | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thăng Cấp

Thăng Cấp Binh Sĩ

                                                                                                                                                                                                                      

Để có được một binh sĩ dũng mãnh theo phò tá, các Anh Hùng phải từng bước rèn luyện binh sĩ và chuyển chức cho binh sĩ, mỗi giai đoạn chuyển chức chính là một thách thức đối người cầm binh, càng về sau sẽ càng khó khăn. 

Dưới đây là sơ lược về các giai đoạn chuyển chức cho Binh Sĩ.

Giai đoạn 1: Nghĩa Dũng Binh

Bao gồm Nghĩa Binh Nữ và Nghĩa Binh Nam, 2 loại binh sĩ này sẽ có những phân nhánh phát triễn khác nhau, do đó các Anh Hùng cần phải cẩn thận chọn lựa ngay từ đầu. Nghĩa Binh có thể thuê được từ các Doanh Trại trong thành trì hoặc mua từ Thương Thành.


Giai đoạn 2: Binh Nhập Ngũ

Khi Nghĩa Binh lên cấp 12, các Anh Hùng có thể chuyển chức lần đầu tiên cho các Nghĩa Binh lên cấp cao hơn. Lần chuyển chức đầu tiên sẽ phân chia Nghĩa Binh theo các nhánh khác nhau như: cận chiến (đao, kiếm, thương, man) xạ thủ (cung, phi tiêu) hay hỗ trợ (vũ nương). Khi các Anh Hùng chuyển chức cho Binh Sĩ ở giai đoàn này phải có chức lệnh tương ứng. Các chức lệnh này có thể kiếm được từ việc: săn boss, săn quái hay đơn giản là mua Túi Binh Lệnh 2 trong Thương Thành. Khu vực tiến hành chuyển chức cho các binh sĩ chính là Doanh Trại nằm ở các Thành Trì.

 

Cần mang theo chức lệnh tương ứng để chuyển chức cho binh sĩ


Giai đoạn 3: Binh Chuyên Hóa

Sau khi được phân chia ở giai đoạn 2, binh sĩ sẽ được phân chia lần nữa ở giai đoạn 3, lần phân chia này sẽ giúp Binh Sĩ tiến hóa lên một bậc cao hơn và mạnh hơn.

Cận chiến: Đao sẽ phân chia thành Đại Đao và Chùy, Kiếm sẽ phân chia thành Cự Kiếm và Kiếm Sĩ, Thương sẽ phân chia thành Trường Thương và Kích, Man binh sẽ phân chia thành Đằng Giáp và Mãnh Thú.
Xạ thủ: Cung sẽ được phân chi thành Trường Cung và Nỏ, Phi Tiêu sẽ tiến hóa thành Cận Vệ.
Vũ Nương: sẽ có 2 tiến hóa để chọn lưa, Vũ Cơ (có sức tấn công cao + hỗ trợ mức trung bình) hay Ca Cơ (sức tấn công trung bình, chuyên về hỗ trợ).

Ở giai đoạn này các Anh Hùng cần Binh Sĩ có level là 36 (đã hoàn thành chuyển chức ở giai đoạn 2) và chức lệnh tương ứng, các chức lệnh này có thể kiếm được từ việc: săn boss, săn quái hoặc̀ mua Túi Binh Lệnh 3 trong Thương Thành. Khu vực tiến hành chuyển chức cho các binh sĩ chính là Doanh Trại nằm ở các Thành Trì.

Giai đoạn 4: Binh Tinh Nhuệ.

Sau 2 lần phân chia chức nghiệp cho các Binh Sĩ, ở giai đoạn 4 các Anh Hùng cần rèn luyện các Binh Sĩ trở thành những tinh binh trong quân đội.

Sau khi binh sĩ đạt đến lv 56 (đã hoàn thành chuyển chức ở giai đoạn 3) các Anh Hùng có thể chuyển chức Tinh Nhuệ cho các binh sĩ. Khi chuyển chức các Anh Hùng cần mang theo chức lệnh tương ứng của mỗi binh sĩ, các chức lệnh này đều kiếm được từ việc: săn boss, săn quái hoặc mua Túi Binh Lệnh Nhuệ trong Thương Thành. Khu vực tiến hành chuyển chức cho các binh sĩ chính là Doanh Trại nằm ở các Thành Trì.

Giai đoạn 5: Thần Binh

Đây là bước tiến hóa rất lớn đối với binh sĩ, không chỉ có ngoại hình thay đổi hoàn toàn mà sức mạnh, kỹ năng, thể lực cũng tăng lên đáng kể. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu cho binh sĩ cấp cao mà thôi vì còn có những giai đoạn chuyển chức khác như: Tu La, Cự Thần.

Giai đoạn 6: Thiên Binh

Binh sĩ sẽ chuyển cấp mạnh mẽ như thiên binh thần tướng, hỗ trợ cực tốt cho quí vị Anh Hùng, (giai đoạn binh chủng này sẽ được cập nhật trong thời gian tới)

Khi chuyển chức các Anh Hùng cần mang theo chức lệnh tương ứng của mỗi binh sĩ. Tương tự các giai đoạn trên, các chức lệnh này có thể kiếm được từ việc: săn boss, săn quái hoặc mua Túi Binh Lệnh trong Thương Thành. Khu vực tiến hànhchuyển chức cho các binh sĩ chính là Doanh Trại nằm ở các Thành Trì.


TQC Team.