(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Quên Đi | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Quên Đi

Quên Đi Kỹ Năng

                                                                                                                                                                                                                      

 

Mặc dù đã học được các loại kỹ năng mới (trung cấp và cao cấp), nhưng đôi khi vì sở thích, các Anh Hùng mong muốn chuyển biến phương thức học tập, mong muốn sử dụng một kỹ năng cao cấp khác.

Nhưng các Anh Hùng đã lỡ chọn phương thức học tập rồi thì sao đây ? không lẽ phải chơi lại từ đầu ?

Thật ra chư vị Anh Hùng không cần lo lắng, chỉ cần chư vị Anh Hùng giữ lại các loại bí kíp mà NPC đã đưa cho chư vị Anh Hùng lúc làm nhiệm vụ học tập kỹ năng lên cấp 11 (xem ở trên).

Và tìm kiếm thêm một vật phẩm nữa là Kỹ Công Hoàn là có thể quên đi các kỹ năng cao cấp đã học, sau đó tiến hành học tập kỹ năng lại từ đầu.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thì hãy đến gặp NPC Đạo Trưởng ở Chợ Lộ Thiên (toạ độ 55-5) để quên đi kỹ năng.
 


Bảng vật phẩm cần thiết để quên đi kỹ năng.Lưu ý: sau khi quên đi kỹ năng thì các kỹ năng cao cấp sẽ biến mất, kỹ năng cơ bản sẽ trở về cấp 10.


Ví dụ quá trình quên đi kỹ năng của lớp nhân vật Phương Sĩ.

Đã học kỹ năng cấp cấp đầy đủ:
 


Đối thoại với NPC Đạo Trưởng để quên đi kỹ năng.
 Kết Quả: kỹ năng trở về lúc ban đầu.
 


 
TQC Team