(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Luyện Binh | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Luyện Binh

Luyện Binh

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Khác với những dòng game có đề tại tương tự, Binh Sĩ trong Tam Quốc Chí online có điểm đặc sắc và cực kỳ thú vị, đó là mỗi Binh Sĩ đều có linh hồn riêng, có thể tu luyện , thăng cấp và tiến hoá.

Nếu quí vị Anh Hùng muốn Binh Sĩ của mình mạnh mẽ hơn thì phải thường xuyên Luyện Binh, cho phép Binh Sĩ chiến đấu và hấp thu kinh nghiệm để Binh Sĩ thăng cấp và tiến hoá.

Để Binh Sĩ tham gia chiến đấu, quí vị Anh Hùng hãy nhấn Alt + D để vào trận hình, di chuyển Binh Sĩ vào trận để Binh Sỉ chuyển sang trạng thái xuất chiến.

Và khi quí vị Anh Hùng luyện cấp, Binh Sĩ cũng sẽ tấn công kẻ địch và hấp thu điểm kinh nghiệm.

Chú ý:

1. Khi quí vị cho phép Binh Sĩ luyện cấp, điểm kinh nghiệm nhận được sẽ bị giảm đi, vì một phần kinh nghiệm đã chuyển qua cho Binh Sĩ.

2. Binh Sĩ cần luyện cấp đến một mức độ nhất định mới có thể tiến hoá, chuyển chức lên binh chủng cao cấp hơn.

TQC Team.