(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thất Cầm | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thất Cầm

Thất Cầm

                                                                                                                                                                                                                      

 

Hướng dẫn:

Bước 1: đăng ký tham gia chiến trận

> Để có thể tham gia chiến trận thu phục Mạnh Hoạch, các Anh Hùng phải di chuyển vào khu vực đặc biệt có tên là "Cung Điện"

Hãy đến gặp NPC Tướng Vùng (nằm ở 2 đầu bản đồ các thành trì trong game).
 Cung điện là khu vực đặc biệt, được xây dựng nhằm mục đích tập trung tất cả các chiến trận từ trước đến nay vào cùng 1 chỗ để các Anh Hùng dễ dàng tham gia và tìm kiếm đội ngũ đánh Boss dễ hơn.

Lưu ý: trong này có một số chiến trận là chưa được TQC Team mở ra để các Anh Hùng tham gia. 

Bây giờ, các Anh Hùng hãy di chuyển đến khu vực có đặt "Bình Nam Man" để đăng ký tham gia chiến trận.
 


Yêu cầu:

- Tổ đội phải có 3-6 người, tổ đội chia đều
- Đội trưởng đến đối với "Bình Phong" để chi chuyển vào chiến trận, level 120 trở lên.


Bước 2: bảy lần đánh Mạnh Hoạch

Sau khi hoàn tất việc đăng ký, chư vị Anh Hùng sẽ được đưa vào khu vực trung gian, đội trưởng hãy đối thoại với NPC để được đưa vào chiến trận Thất Cầm Thất Thả.

Ở đây, chư vị Anh Hùng cần đánh bại các boss và vượt qua "Bát Quái Trận" do Gia Cát Lượng bày ra để gìanh được thắng lợi cuối cùng.

>> Bát Quái Trận là một mê trận, quý vị Anh Hùng hãy tìm cách vượt qua nó nhé ^^.
 


Hình ảnh Boss:
 


Chú ý:sau khi chiến thắng quý vị Anh Hùng sẽ nhận được quà từ Gia Cát Lượng, mở quà này sẽ nhận được một phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách như sau:
 TQC Team.