(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thọ Xuân | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thọ Xuân

Chiến Trường Thọ Xuân

                                                                                                                                                                                                                      

 
Thời gian chiến trận: 19h-21h thứ 3 hàng tuần
 
Đăng ký trước khi chiến trận diễn ra 1 phút
 
Yêu cầu: level 80 trở xuống
 
Đối thoại cùng NPC Lộ Chiêu tại Thọ Xuân Tây (200,30) để tham gia 
 
 
Quá trình qua ải:
 
NPC Lộ Chiêu tại Thọ Xuân Tây --> Võ Đài --> đánh phó tướng đoạt lấy Giang Định lệnh --> Đế Vương Viên Thuật
 
*Mẹo: 
 
- Các bạn nên lấy nhiều lệnh bài và trở về thành cất vào tiền trang hay chuyển qua tài khoản khác lưu giữ tránh trường hợp khi đang trong chiến trận bị mất kết nối hay trở về thành và vào lại thì ko có lệnh bài. Lúc này các bạn phải 1 mình đánh với boss phó tướng để lấy lệnh bài
- Nếu còn lệnh bài, các anh hùng có thể sử dụng vào thời gian mở cửa lần sau.
- Khi thời gian chiến trận kết thúc, phần lớn người chơi sẽ bị chuyển về địa điểm đăng ký
- Một số anh hùng tham gia đánh boss Đế Vương Viên Thiệu – Viện Thuật sẽ có cơ may ở lại mở hòm báu Đế Vương, và một trong những hòm báu này sẽ chứa Hán Thất Ngọc Tỷ, số còn lại là những vật phẩm, bí kíp khác….
 
TQC Team.