(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Chợ Lộ Thiên | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Chợ Lộ Thiên

Chợ Lộ Thiên

                                                                                                                                                                                                                      

 
 
Nhằm giúp chư vị Anh Hùng dễ dàng tham gia vào game TQC, TQC team xin đưa ra chỉ dẫn các cách thức di chuyển trong game TQC
 
Di chuyển sang mật bản đồ khác, chư vị Anh Hùng hãy đến các điểm màu vàng trên bản đồ nhỏ để di chuyển
 
 
 
 
Di chuyển sang một Thành Trì khác ta vào Nhà Trọ và chọn chức năng chuyển để đến một Thành Trì khác
 
 
 
 
Di chuyển vào Chợ Lộ Thiên: chu vị Anh Hùng đến gặp NPC Tướng Vùng và chọn di chuyển vào Chợ Lộ Thiên
 
Tướng Vùng
 
 
Chọn chức năng "Chuyển đến Chợ Lộ Thiên"
 
 
Chợ Lộ Thiên là khu vực để chư vị Anh Hùng bày bán, giao dịch các loại vật phẩm, trang bị, vũ khí. 
 
TQC Team.