(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thuế Suất | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thuế Suất

Thuế Suất

                                                                                                                                                                                                                      

 
Thuế suất là một đặt quyền giành cho những Quân Đoàn chiếm được thành trong các lần Công Thành Chiến.
 
Quân Đoàn muốn phát triển và tồn tại là cần tài chính để duy trì và Thuế Suất là một hỗ trợ đắc lực cho Chủ Quân Đoàn duy trì hoạt động của một Quân Đoàn trong game.
 
Thuế Suất có thể tiến hành điều chỉnh ở khu vực Cung Điện
 
 
Muốn điều chỉnh Thuế Suất, quí vị Anh Hùng phải là chủ Quân Đoàn, phải là Thái Thú của thành trì đó.
 
Thuế Suất có thể điều chỉnh từ 0% đến 100%
 
 
Cứ sau một thời gian, chủ Quân Đoàn có thể đến để nhận lấy tiền thuế trong thành
 
Tiền thuế của mổi thành trì sẽ được hệ thống tự độn thu thập khi các người chơi sử dụng các chức năng hoặc mua vật phẩm trong thành trì đó
 
TIền thuế có hạn mức cáo nhất, chủ Quân Đoàn phải thường xuyên nhận lấy để tránh thất thoát.
 
TQC Team.