(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Thương Thành | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Thương Thành

Thương Thành

                                                                                                                                                                                                                      

 

Thương Thành là một hệ thống chức năng hỗ trợ cực tốt trong gane, ở đó game thủ có thể tìm được các loại vật phẩm, đạo cụ có giá trị cao và mang lại tiện ich cho người chơi. 

Để sử dụng Thương Thành người chơi chỉ cần nhấn tổ hợp Alt + I là hệ thống sẽ lập tức mở ra khung cửa sổ Thương Thành để người chơi chọn lựa và mua hàng.

 

Mỗi vật phẩm đếu được thiết lập một giá riêng biệt, người chơi cần phải tiến hành nạp @cash mới có thể mua được.

TQC Team.