(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Giới Thiệu | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - Giới Thiệu

Đấu Trường La Mã

                                                                                                                                                                                                                      

 

Đấu Trường La Mã là một chiến trường thời cổ đại, nó đại biểu cho vinh dự, là nơi để chư vị Anh Hùng chiến đấu và giành lấy vinh quang cho thế lực của mình

Để sử dụng Đấu Trường La Mã, chư vị Anh Hùng phải đến khu vực La Mã và gặp Huyện Uý.
 

 

*Khai chiến: nơi chư vị Anh Hùng đưa ra lời Thách Đấu (chỉ có chủ Quân Đòan mới có thể đưa ra lời thách đấu)
 
*Tham gia : nơi các chủ Quân Đoàn khác nhận lời thách đấu
 
*Đặt Cược : người chơi đặt cược vào Quân Đoàn có khả năng chiến thắng trong cuộc Thách Đấu
 
*Tiền thắng cược: nơi nhận tiền thắng cược
 
*Vào chiến trường: giúp 2 Quân Đoàn thách đấu bước vào chiến trường (chỉ có thể vào chiến trường 5 phút trước khi trận đấu bắt đầu)

TQC Team.