Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team đã tiến hành mở lại sự kiện Vòng Quay Tháng với nhiều phần quà mới hấp dẫn  

Ngoài ra, TQC Team đã cập nhật thêm một số skill mới để chư vị Anh Hùng có thể lựa chọn nâng cấp

  • GiángLong (Max +6)
  • Nhất Khí Hóa Thiên (Max +6)
  • HóaThiên (Max +6)
  • CuồngLan (Max +6)
  • Linh Giao Tung Hoành (Max +6)
  • CangPhá (Max +5) 
  • NgựPhụng (Max +5)

 

Thông tin về sự kiện xem tại đây

Xem thông tin Skill Ngoại Công (Nâng Cấp +5) tại đây

Xem thông tin Skill Ngoại Công (Nâng Cấp +6) tại đây

Xem thông tin Skill Ngoại Công (Nâng Cấp +7) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +15) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +14) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +13) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +12) tại đây

Xem thông tin Skill Nội Công (Nâng Cấp +11) tại đây

Chúc chư vị Anh Hùng chơi game vui vẻ, quay nhiều trúng lớn

 

Thân, TQC Team.