(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau :

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)

 •  Mở sự kiện IP BONUS T5 (HOT)

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •  Mở sự kiện Flash Sale 30/04 (HOT)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 •   Cập nhật sự kiện Flash Sale 28/04 (Kinh Nghiệm Cấp (Lữ Bố))

 •  Mở sự kiện Flash Sale 28/04 (HOT)

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •  Mở sự kiện Tiêu @Point 25/04

 •   Cập nhật sự kiện Top Server (Đổng Trác & Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Nhân Đôi May Mắn (HOT)

 •   Cập nhật Webshop (Đặc Biệt) sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (HOT)

 •   Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Hoán Đổi Kỹ Năng

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •   Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Tết Giáp Thìn 2024

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •   Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •   Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Đổng Trác)

 •   Cập nhật sự kiện Top Server

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •   Cập nhật thời gian kết thúc sự kiện Tết Giáp Thìn 2024

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •   Cập nhật Webshop (Kỹ Năng) sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (HOT)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (HOT)

 •   Mở và cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •   Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Flash Sale 15/04

 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác)

 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 •   Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bổ & Đổng Trác)

 •   Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bổ & Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New) &  Cập nhật cấp độ tham gia (Đổng Trác & Lữ Bố)

 •   Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bổ & Đổng Trác)

 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •   Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •  Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •   Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Flash Sale 08/04 (HOT)

 •   Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •   Mở và cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác)

 •   Mở và cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •  Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT)

 •   Cập nhật Webshop (Kỹ Năng) sự kiện Vòng Quay Tháng 4

 •   Cập nhật sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •  Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 4 (HOT)

 •   Mở và cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •   Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Trang Sức (Lữ Bố)

 •   Cập nhật sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 • Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)

 • Mở sự kiện IP BONUS Tháng 4 (HOT)

 •  Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)

 •  Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức

 • Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí

 • Mở sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024