(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 3] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau :

 •        Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •         Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 3 (Hỗ Trợ Nâng Cấp)

 •        Mở sự kiện Flash Sale 28/03

 •        Cập nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)  

 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)  

 •        Cập nhật phần quà sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •        Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •        Cập nhật nội dung sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)
 •        Cập nhật sự kiện Flash Sale 24/03 (kinh Nghiệm Cấp - Lữ Bố)

 •       Mở sự kiện Flash Sale 24/03
 •        Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bố)

 •        Cập nhật sự kiện Tiêu @Point 22/03 (Lữ Bố - Áp dụng lúc 12h32)

 •       Mở sự kiện Tiêu @Point 22/03
 •        Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bố / Đổng Trác)

 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)     

 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)

 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •        Cập nhật nội dung sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng & Lữ Bố)
 •       Mở sự kiện Big Sale 17/03
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Nguyên Liệu
 •        Cập nhật nội dung sự kiện Top Server (Lữ Bố & Đổng Trác)
 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •        Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 3
 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Đổng Trác)
 •        Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •        Cập nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tháng 3
 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •        Cập nhật nội dung sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Lữ Bố)
 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng)
 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Mở sự kiện Tiêu @Point 08/03
 •       Mở sự kiện Tiêu @Point 07/03
 •        Mở & cập nhật phần quà sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)

 •       Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)

 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Lữ Bố)
 •        Cập nhật nội dung phần quà sự kiện Top Server
 •       Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)

 •       Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 3 (HOT)

 •        Cập nhật xếp hạng sự kiện Top Server (Long Phụng)
 •        Cập nhật nội dung phần quà sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •       Mở sự kiện Flash Sale 03/03 (HOT)
 •        Cập nhật nội dung phần quà sự kiện Vòng Quay Tháng 3 (Lữ Bố)
 •       Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí (HOT)
 •       Mở sự kiện IP BONUS Tháng 3 (HOT)
 •       Mở sự kiện Vòng Quay Tháng 3 (HOT)
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •       Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •       Mở sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

 

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024