(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 2] - Thông báo mở sự kiện mới !

Thân chào các chư vị anh hùng!

TQC Team đã tiến hành mở & cập nhật một số sự kiện sau : 

 •       Mở sự kiện Flash Sale 29/02
 •         Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Phần Quà)
 •       Cập nhật sự kiện Top Server (Long Phụng / Đổng Trác)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần Quà)
 •       Cập nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bố/Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 11h30 - 28/02)
 •       Cập Nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Giáp Thìn (Bao Tay / Áo Trong / Tết)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 15h30 - 27/02)
 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi (Lữ Bố) (Áp dụng vào lúc 12h00 - 27/02)
 •      Mở sự kiện Điểm Binh (New)

 •       Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Flash Sale 25/02
 •       Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Lữ Bố) (Áp dụng vào lúc 00h01 - 25/02)
 •       Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Lữ Bố) (Áp dụng vào lúc 16h10 - 23/02)
 •       Cập Nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tết (mở bán set giáp 105 & 110 / X10 Binh Sĩ /...)

Xem thông tin set Giáp 105/110 tại đây

 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Điểm Binh (New)

+ Từ cấp độ 130 trở lên (Server Lữ Bố)

+ Từ cấp độ 200 trở lên (Server Long Phụng)

 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục (Đổng Trác)
 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác)
 •       Cập nhật sự kiện Tết Giáp Thìn (Đổng Trác)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Phần Quà & Cấp độ tham gia)
 •       Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Thành Chỉ Định : Quế Dương - Bình Nguyên)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Phần Quà & Cấp độ tham gia)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần Quà)
 •      Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Cập Nhật WebShop sự kiện Vòng Quay Tết (mở bán Chiến Thần Hồn - Danh mục Hỗ Trợ)
 •       Cập nhật sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác)
 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi @Point (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 15h30 - 19/02)
 •       Cập nhật sự kiện Nâng Cấp Skill (Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Điểm Binh (New)
 •       Cập Nhật sự kiện Tết Giáp Thìn (HOT) (Phần Quà Vật Cưỡi cho server Lữ Bố)
   
 •       Cập Nhật WebShop Tết sự kiện Vòng Quay Tết (Số Lượng Túi Giáp Thìn)
 •       Cập nhật sự kiện Flash Sale 15/02
 •       Cập nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 14h30 - 15/02)
 •      Mở sự kiện Flash Sale 15/02
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố)
 •       Cập Nhật sự kiện Giờ Vàng (Lữ Bố/Đổng Trác) (Áp dụng vào lúc 15h - 14/02)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
 •       Cập Nhật WebShop Tết sự kiện Vòng Quay Tết (Túi Giáp Thìn)
 •       Cập Nhật sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm (Vũ Khí +1/+2/+3)
 •      Mở sự kiện Vòng Quay Giáp Thìn (HOT)
 •      Mở sự kiện Điểm Binh Giáp Thìn (HOT)
 •       Cập Nhật sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí (Lữ Bố / Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Tết Giáp Thìn (HOT)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Cấp Độ & Phần Quà)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Cấp Độ & Phần Quà)
 •       Cập Nhật thời gian Chiến Trận Di Lăng (Đổng Trác / Lữ Bố)
 •       Cập Nhật sự kiện Đổi Hòm Bảo (Phần Quà All Server)
 •       Cập Nhật sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm (Phần Quà Đổng Trác)
 •       Mở & Cập Nhật sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Cấp Độ & Phần Quà)
 •       Cập Nhật sự kiện Chuỗi Sự Kiện Máy Chủ Mới (Cấp Độ & Thời Gian Sự Kiện)
 •      Mở sự kiện Điểm Binh New
 •       Cập Nhật sự kiện Top Server (Thời gian xác nhận quà)
 •       Cập Nhật sự kiện Khuyến Mãi Tháng 2 (HOT) (Mốc Combo 3 - Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Khuyến Mãi Tháng 2 (HOT)
 •      Mở sự kiện Flash Sale 02/02
 •      Mở sự kiện Top Server (Long Phụng & Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác)
 •      Mở sự kiện Thương Nhân Thần Bí
 •      Mở sự kiện IP BONUS Tháng 2 (HOT)
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Giáp Phục
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Vật Cưỡi
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Công Huân
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Ngọc Khảm
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Trang Sức
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi Vũ Khí
 •      Mở sự kiện Hoán Đổi @Point
 •      Mở sự kiện Đổi Hòm Bảo (Long Phụng)
 •      Mở sự kiện Cung Chúc Tân Xuân (Long Phụng)
 •      Mở sự kiện Nâng Cấp Vật Phẩm

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

 

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024