(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện ! | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !

Thân chào các chư vị Anh Hùng !

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

 

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố/ Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/04)
 •  Sự kiện Flash Sale 28/04 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/04)
 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/04)
 • Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 30/04)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (Võ Hồn)
 •  Sự kiện Tiêu @Point 25/04 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 27/04)
 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 25/04)
 •  Sự kiệnNhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 24/04)
 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/04)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố & Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 23/04)
 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/04)
 •  Sự kiệnNhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 18/04)
 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 17/04)
 •  Sự kiện Flash Sale 15/04 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 17/04)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố & Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 16/04)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (Võ Hồn)
 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 11/04)
 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/04)
 •  Sự kiện Flash Sale 08/04 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 10/04)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố & Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 9/4)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 09/04)
 •  Sự kiện Khuyến Mãi Tháng 4 (HOT) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 05/04)
 •  Sự kiện Top Server (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/04)
 •  Sự kiện IP BONUS Tháng 4 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 04/04)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 03/04)
 •  Sự kiện Top Server (Lữ Bố & Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 2/4)
 •  Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 2/4)
 •  Sự kiện Tấn Cấp Tân Thủ (Đổng Trác) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa lúc 10h - 2/4)

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 22/05
21.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện !
17.05.2024
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
17.05.2024
[Hướng dẫn] - Nạp tiền qua hình thức thanh toán VIETQR !
16.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.7 ngày 16/05
15.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 15/05
14.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 08/05
07.05.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 02/05
29.04.2024
[Thông Báo] - Dời thời gian trao quà sự kiện !
29.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện !
24.04.2024
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
24.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.6 ngày 24/04
23.04.2024
[Bản Cập Nhật 19005] - Sửa Lỗi Một Số Kỹ Năng Bị Lỗi !
17.04.2024
[Thông Báo] - Cập nhật sự kiện "Nhất Tướng Công Thành" (All Server)
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì & cập nhật phiên bản 19.0.0.5 ngày 17/04
16.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì Vòng Quay Tháng 4
15.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 10/04
09.04.2024
[Thông Báo] - Nội dung cập nhật phiên bản 19.0.0.5 !
05.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 03/04
02.04.2024
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 27/03
26.03.2024