(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

Lưu ý : Những tài khoản nhận sai Server sẽ bị khoá vĩnh viễn

 •        Sự kiện Giờ Vàng 14/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 13/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 12/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 11/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 10/09
 •       Sự kiện Flash Sale 9/9 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 11/09/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 09/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 08/09
 •       Sự kiện Tiêu @Point 6-7/9 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 09/09/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 07/09
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Lữ Bố) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 08/09/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 06/09
 •       Sự kiện Bức Tốc Level (Phần quà bổ sung) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 08/09/2021)
 •       Sự kiện Flash Sale 03-05/09 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 07/09/2021)
 •       Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 07/09/2021)
 •       Sự kiện Bức Tốc Level (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 07/09/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 05/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 04/09
 •       Sự kiện Giờ Vàng 03/09
 •       Sự kiện Nạp Thẻ Nhận Quà 01-02/09
 •       Sự kiện IP BONUS Tháng 9 (Nhận quà tại NPC Đại Hồng Lư & xóa xóa lúc 10h - 04/09/2021)
 •       Sự kiện Giờ Vàng 02/09

 

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
21.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
21.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 21/09/2021
20.09.2021
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
16.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật patch 17.0.0.6 (15/09/2021)
15.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo mở sự kiện mới !
14.09.2021
[Tháng 9] - Thông báo trao quà sự kiện
14.09.2021
[Thông Báo] - Nội dung chi tiết bản cập nhật 17.0.0.5
14.09.2021
Bảo trì cập nhật patch 17.0.0.5 ngày 14/09/2021
13.09.2021
[Thông báo] - Cập nhật quy định khi tham gia game
09.09.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 07/09/2021
06.09.2021
[Thông Báo] - Công bố danh sách TOP 3 Cấp Độ (Long Phụng)
06.09.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định quy định tham gia trò chơi
06.09.2021
[Tháng 8] - Thông báo trao quà sự kiện
31.08.2021
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
31.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 31/08/2021
30.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì định kì ngày 24/08/2021
23.08.2021
[Tháng 8] - Thông báo mở sự kiện mới !
18.08.2021
[Thông Báo] - Bảo trì đột xuất cập nhật patch 17.0.0.4 (18/08/2021)
17.08.2021
[Thông Báo] - Cập nhật quy định trò chơi
17.08.2021