(function (d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); [Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện | Tam Quốc Chí Online VN - Dzogame

Tam Quốc Chí Online VN - [Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện

Thân chào các chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất trao quà tới các vị Anh Hùng trong các sự kiện dưới đây:

Lưu ý : Những tài khoản nhận quà sai Server sẽ bị khóa vĩnh viễn

 

 •    Sự kiện Flash Sale 30-31/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 02/06/2021)
 •    Sự kiện Vua Thế Lực
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 01/06/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 30/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 29/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 29/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 28/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 28/05
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 26-27/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 29/05/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 27/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 27/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng Điểm Binh 26/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 26/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 23/05
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 22-23/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 25/05/2021)
 •   Sự kiện Flash Sale 22-23/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 25/05/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 22/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 20/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 19/05
 •   Sự kiện Flash Sale 17-18/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 20/05/2021)
 •   Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ (Tam Quốc)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 18/05
 •   Sự kiện Vua Thế Lực
 •   Sự kiện Giờ Vàng 17/05
 •   Sự kiện Nhìn Hình Đoán Chữ (Long Phụng)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 18/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 15-16/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 18/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 15-16/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 18/05/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 16/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 15/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 14/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 13/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 11/05
 •   Sự kiện Vua Thế Lực
 •   Sự kiện Giờ Vàng 10/05
 •   Sự kiện Flash Sale 10/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 12/05/2021)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 11/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 08-09/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 11/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 08-09/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 11/05/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 08/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 07/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 06/05
 •   Sự kiện Giờ Vàng 05/05
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Tam Quốc) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 06/05/2021)
 •   Sự kiện Flash Sale 03/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 05/05/2021)
 •   Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng) (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 05/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu WebPoint 30/04 - 01/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 05/05/2021)
 •   Sự kiện Tiêu @Point 30/04 - 01/05 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 05/05/2021)
 •   Sự kiện IP BONUS THÁNG 5 (Phần quà sẽ được xóa lúc 10h - 05/05/2021)
 •   Sự kiện Giờ Vàng 30/04 - 01/05

 

Xem danh sách sự kiện trong tháng tại đây

Chúc các vị Anh Hùng chơi game thật vui vẻ. 

Thân, TQC Team

Tin tức liên quan

[Tháng 6] - Thông báo trao quà sự kiện
15.06.2021
[Tháng 6] - Thông báo mở sự kiện mới !
15.06.2021
Bảo trì định kì ngày 15/06/2021
14.06.2021
Bảo trì định kì ngày 08/06/2021
07.06.2021
Bảo trì định kì ngày 01/06/2021
31.05.2021
[Tháng 5] - Thông báo trao quà sự kiện
27.05.2021
[Tháng 5] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.05.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 5
26.05.2021
Bảo trì định kì ngày 25/05/2021
24.05.2021
[Thông Báo] - Cập nhật WebShop Vòng Quay Tháng 5
21.05.2021
Bảo trì định kì ngày 18/05/2021
17.05.2021
Bảo trì định kì ngày 11/05/2021
10.05.2021
Bảo trì định kì ngày 04/05/2021
03.05.2021
[Thông Báo] - Sự kiện Nhất Tướng Công Thành (Long Phụng)
29.04.2021
[Thông Báo] - Cập nhật thời gian sự kiện Tháng 4
29.04.2021
[Tháng 4] - Thông báo trao quà sự kiện
27.04.2021
[Tháng 4] - Thông báo mở sự kiện mới !
27.04.2021
Bảo trì định kì ngày 27/04/2021
26.04.2021
[Cập Nhật] - Kết Quả Thi Đấu Sự Kiện Đệ Nhất Anh Hùng (Ngày 2)
25.04.2021
[Cập Nhật] - Kết Quả Thi Đấu Sự Kiện Đệ Nhất Anh Hùng (Ngày 1)
24.04.2021