Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất bảo trì Vòng Quay Tháng 3

Reset Vòng Quay Tháng 3

Cập nhật lại số lượng vật phẩm trong Vòng Quay

Cập nhật thêm vật phẩm trong Web Shop

 

Thông tin chi tiết về sự kiện xem tại đây

Chúc chư vị anh hùng chơi game vui vẻ

 

Thân, TQC Team.