Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 30-05-2018, TQC Team sẽ bảo trì đột xuất cập nhật patch 13.0.3.0 nhằm đảm bảo chất lượng và sự ổn định của server để phục vụ chư vị anh hùng

Thời gian bảo trì dự kiến từ 19h00  20h00

Trong thời gian bảo trì chư vị Anh Hùng sẽ không thể đăng nhập được game, vui lòng tìm nơi trú ẩn an toàn để tránh bị tấn công ngoài ý muốn

 

Tải patch 13.0.3.0 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đâ

Thân, TQC Team.