Thân chào chư vị anh hùng!

 

Ngày 25-05-2018, TQC Team sẽ tiến hành bảo trì để cập nhật patch 13.0.2.8

Thời gian bảo trì dự kiến từ 09h00  12h00

TQC Team xin giới thiệu về bản cập nhật 13.0.2.8 như sau:

  • Đóng tính năng Sàn Giao Dịch, 

Chư Vị anh Hùng nào đang sử dụng tính năng "Sàn Giao Dịch" thì hãy lấy hết tất cả các Vật Phẩm xuống trước 09h00 ngày 25-05-2018. Mọi trường hợp bị mất vật phẩm TQC Team sẽ không giải quyết.

 

 

Tải patch 13.0.2.8 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đây

 

Thân, TQC Team.