Thân chào chư vị anh hùng!

 

TQC Team đã hoàn tất bảo trì đột xuất cập nhật patch 13.0.3.1 nhằm fix một số lỗi ở bản cập nhật hiện tại

Chư vị Anh Hùng vui lòng tải bản cập nhật dưới đây để vào game 

Chúc chư vị Anh hùng chơi game vui vẻ

 

Tải patch 13.0.3.1 tại đây

Thông tin sự kiện xem tại đâ

 

Thân, TQC Team.