Thân chào chư vị Anh Hùng!

 

Sau khi lấy ý kiến của những Anh Hùng đấu giá vật phẩm thì TQC Team quyết định, khi chư vị Anh Hùng xác nhận vật phẩm 3 lỗ và ngọc 6 thì TQC Team sẽ để ngọc trên người của chư vị Anh Hùng chứ không khảm ngọc sẵn

 

Thông tin về Set Giáp đấu giá xem tại đây

Mọi thắc mắc về sự kiện, chư vị anh hùng vui lòng liên hệ Hỗ Trợ Khách Hàng tại đây để được giúp đỡ

Thân, TQC Team.